Мета: познайомити учнів зі способами подолання конфліктів; формувати практичні навички подолання конфліктів; розвиток вміння моделювати та аналізувати життєві ситуації; виховувати толерантну поведінку.

Тип уроку: засвоєння нового навчального матеріалу.

Хід урок у

І. Організаційний момент

ІІ . Актуалізація опорних знань та вмінь

1. Що таке конфлікт?

2. Чи є корисними конфлікти в суспільстві?

ІІІ . М отивація навчальної діяльності

У ч и т е л ь. Конфлікти, особливо негативні, часто призводять до конфронтації (конфлікт інтересів або потреб може зробити друзів ворогами). Тому дуже важливо вміти поводитись у конфліктній ситуації так, щоб принаймні обмежити його наслідки, а краще залагодити.

IV. Вивчення нового матеріалу

Знайомство з основними способами подолання конфліктів.

Гра «Стара казка»

Двоє козенят зустрілися на вузькому містку. Жоден не захотів поступатися дорогою. Почали буцатися і впали в річку.

• Запропонуйте свої варіанти закінчення казки.

Аналізуючи варіанти, запропоновані групами, визначаємо основні способи досягнення злагоди.

1. Співробітництво — коли сторони однаково зацікавлені у вирішенні проблеми, здатні зробити це разом.

2. Конкуренція — одна зі сторін швидко і чітко вирішує проблему, як правило, на свою користь.

3. Компроміс — сторони, що мають однакову владу, йдуть на взаємні поступки.

4. Пристосування — одна сторона віддає пріоритет іншій у вирішенні проблеми, в усьому з нею погоджуючись.

5. Ухилення — одна зі сторін відступає, вважаючи себе слабшою стороною.

b3e0414571ae42014c8909d8f9b78cb5_500_0_0[1]

Методи досягнення порозуміння

1. Безпосереднє спілкування учасників конфлікту.

2. Через посередників.

Гра «Створи свою історію»

Учням пропонується показати свій варіант конфлікту і способу його розв’язання (можна грати за схемою розминки КВК, тобто одна із груп демонструє свій конфлікт, решта — пропонують способи розв’язання).

Приклади конфліктів

1. Різні музичні (телевізійні) смаки в сім’ї.

2. Учні грали у квадрати, побилися через чергу.

3. Більшість і меншість у класі.

4. Конфлікт вчителя та учня через оцінки.

 

V. Домашнє завдання

1. Опрацювати відповідний матеріал підручника.

2. Розповісти про відомі вам конфлікти або стереотипи та про те, яким чином вдалося їх подолати.