Мета: перевірити, як учні засвоїли поняття права людини, обов’язки, стереотипи, конфлікти, дискримінація; перевірити рівень сформованості вмінь орієнтуватись поняттях; виявляти причини та наслідки таких явищ, як порушення прав, невиконання обов’язків, стереотипи, конфлікти та дискримінація; розв’язувати конфліктні ситуації, пов’язані з цими явищами.

Тип уроку: перевірки та контролю знань.

Хід урок у

І. Організаційний момент

ІІ . Основна частина уроку

Робота в парах

Складіть «сенкан» до одного з понять теми.

Вікторина «Назвіть поняття»

1. Можливість реалізувати себе.

2. Необхідність дотримуватись певних правил.

3. Люди, що ведуть боротьбу за права людини.

4. Головний міжнародний документ з прав людини.

5. Основний Закон держави.

6. Обмеження прав людини та приниження його гідності групи за певною ознакою.

7. Загострення суперечностей, що приводить до ускладнення або гострої боротьби.

8. Стійке, спрощене уявлення про кого-небудь або про щонебудь.

9. Міжнародна організація, створена для попередження воєн та захисту прав людини.

10. Угода, досягнута шляхом взаємних поступок.

Вікторина «Про яке явище йдеться?»

Учням пропонується визначити явище і дати йому характеристику.

1. У мультфільмі «Троє з Простоквашино» мама Дяді Федора каже: «А я вважала, що коти тільки на деревах кричати можуть».

2. Один з радянських мультфільмів починається такою фразою:

«Старші хлопці грали в хокей, а маленького Вовку не запрошували».

3. У радянському мультфільмі «Блакитне цуценя» з головним героєм, який був блакитного кольору, ніхто не хотів гратися.

4. У більшості радянських фільмів про часи громадянської війни червоних показують мужніми, розумними, чесними, справедливими, а білих — боягузами, дурнями та підступними.

5. У книзі А. Рибакова «Важкий пісок» та у фільмі, знятому за мотивами цієї книги, розповідається про життя невеличкого містечка в Україні, єврейське населення якого під час німецької окупації було переселено в гетто для подальшого знищення. (За наявності мультимедійної апаратури фрагменти з цих кінострічок можна показати, а потім дати завдання учням їх проаналізувати.)

Дидактична гра «Допоможіть!»

Учням пропонується звернутися до класу по допомогу, щоб подолати стереотипи або конфлікт (варіант стереотипу або конфлікту учні готували вдома).

Аналіз конфлікту

1. Виявити основні етапи вирішення конфлікту:

• розпізнавання конфлікту;

• аналіз відчуттів і емоцій;

• пошук точок зіткнення;

• вибір рішення.

2. Яким чином конфлікт може бути залагодженим?

3. Як повинні поводилися сторони конфлікту?

4. Що може сприяти його мирному розв’язанню, а що — стати на заваді?

Тренінг «Острів»

Група людей з потерпілого корабля потрапила на нежилий острів. Спорудивши човен, декілька чоловік вирушили по допомогу.

Решта має налагодити життя і вирішувати конфлікти, що виникають (запропоновані у картках).

№ 1. Хто не працює — той не їсть

Серед тих, що врятувалися опинилися дві п’ятирічні дівчинки, інвалід,

що пересувається в колясці, жінка з немовлям. Перші дні вони не пра-

цювали. З’явилися незадоволені, такі, що вважали, що принцип «хто

не працює, той не їсть» має стосуватися всіх. Як розв’язати конфлікт?

№ 2. Чоловіки і жінки

На початку обов’язки розподілили таким чином: жінки перуть, приби-

рають, готують. Чоловіки будують житло, видобувають їжу, чергують

по табору. Проте деякі чоловіки не погодилися з цим. А жінок обурило

те, що чоловіки одразу ж намагалися почати всім керувати. Розв’яжіть

проблему

№ 3. Вибір лідера

Бути головним на острові хочуть: капітан корабля, генерал, прем’єр-

міністр однієї з держав, директор відомої фірми. Всі люди відомі, з до-

свідом керівної роботи. У кожного є свої прихильники і супротивники.

Вам доручили розробити процедуру виборів

№ 4. Лідери і маси

Після того як обрали керівну раду, виникла суперечка: «Чи повинні

члени керівної ради працювати, чи вони лише керують». Як би ви розв’

язали цю суперечку

№ 5. Конфлікт релігій

Серед тих, що врятувалися, — представники різних релігій. До того ж

постало питання про місця відправлення обрядів, виникла суперечка

через час роботи, адже іудеї не працюють у суботу, мусульмани —

в п’ятницю, християни — в неділю. Що робити?

№ 6. Я вас не розумію

Декілька японців не знають англійської, а решта не знає японської.

Японці або не знають, що їм робити, або роблять щось не те. Виникає

плутанина, дехто ладен побити японців. Розв’яжіть проблему

Аналіз конфліктів

1. Виявіть основні етапи розв’язання конфлікту:

• розпізнавання конфлікту;

• аналіз відчуттів та емоцій;

• пошук точок зіткнення;

• вибір рішення.

2. Яким чином був розв’язаний конфлікт?

3. Як поводилися сторони конфлікту?

4. Що сприяло мирному розв’язанню, а що стало на заваді?

IІІ . Р ефлексія

1. Що нового ви дізнались під час вивчення теми?

2. Чи потрібні вам ці знання?

3. Чи змінилось ваше ставлення до стереотипів та їх наслідків?

4. Які вміння ви отримали під час вивчення теми?

5. Чи допоможуть вони вам у подальшому житті і яким чином?

ІV. Підбиття підсумків

Короткий звіт груп про роботу над проектом.

Підсумки підбиваються вчителем за результатами уроку.

V. Домашнє завдання

Знайти в словнику визначення понять людина, особа, громадянин__