Мета: ознайомити учнів з поняттям, видами і наслідками конфліктів; розвивати уміння аналізувати життєві ситуації; виховувати в учнів толерантне ставлення до оточуючих.

Тип уроку: засвоєння нового навчального матеріалу.

Хід урок у

І. О рганізаційний момент

ІІ . А ктуалізація опорних знань та умінь

• Навести приклади стереотипів і запропонувати способи їхнього подолання.

ІІІ . М отивація навчальної діяльності

У ч и т е л ь. Діти часто вважають, що батьки їх не зможуть зрозуміти, бо «відстали від життя». Це стереотип, який побутує багато століть. Подолання стереотипів — справа нелегка. Це не завжди вдається, і тоді виникають конфлікти.

ІV. Вивчення нового матеріалу

Поняття конфлікту

Завдання

1. Як ви вважаєте, що таке конфлікт?

2. Наведіть приклади.

У ч и т е л ь. Конфлікт — загострення суперечностей, що приводить до ускладнення або гострої боротьби.

 

Причини та види конфліктів

Практична робота

З’ясуйте причини конфліктів у наведених ситуаціях.

1. Сім’я має один телевізор. Увечері через нього виникають суперечки: дружина хоче дивитись серіал, а чоловік спортивні передачі.

2. Суперечка між віруючими та атеїстами щодо факту існування Бога.

3. Учні вирішили, що під час дискотеки музичним супроводом буде реп. Класний керівник категорично проти, оскільки реп їй не подобається.

4. Світові війни.

5. Сім’я виграла в лотерею гроші і сперечається, що купити. Син хоче мопед, батько — машину, мати — нові меблі.

6. До класу прийшов темношкірий новачок. З ним ніхто не хоче сидіти за однією партою, а парт не вистачає.

Таким чином причинами конфліктів є:

• відмінність інтересів;

• відмінність цінностей;

• відмінності у сприйнятті будь-чого або будь-кого.

• суперечність потреб;

• недолік ресурсів;

• дискримінація.

Види конфліктів (за числом учасників):

• парні;

• локальні;

• загальні.

За складом:

• міжособистісні;

• міжнаціональні

• міждержавні;

• релігійні.

За глибиною:

• антагоністичні;

• неантагоністичні.

За наслідками:

• позитивні, конструктивні — припускають подолання проблеми, подальше спілкування і навіть співпрацю;

• негативні, деструктивні — подолання через порушення прав людини і дискримінацію призводить до припинення спілкування.

Завдання

Визначте вид конфлікту в наведених вище ситуаціях.

kp6[1]

V. Р ефлексія

1. Що нового ви дізнались на уроці?

2. Чи зустрічались з подібними ситуаціями у вашому житті?

3. Чи стануть набуті знання вам стати у пригоді в подальшому житті?

VI. Домашнє завдання

1. Опрацювати відповідний матеріал підручника.

2. Написати твір-розсуд: «Чи є корисними конфлікти в суспільстві? ».