Мета: дати учням знання про суть права на освіту; формувати вміння визначати демократичні та авторитарні форми освіти; оцінювати дії учасників навчального процесу та знаходити шляхи їхньої взаємодії; формувати навички роботи з юридичним документом.

Тип уроку: формування і вдосконалення вмінь та навичок.

Обладнання: Конституція України.

Хід урок у

І. Організаційний момент

ІІ . Актуалізація опорних знань учнів

1. Що таке соціалізація?

2. Яку роль у соціалізації людини відіграє сім’я?

3. Чому в цьому процесі важливо те, які стосунки складаються в сім’ї?

4. Яку роль відіграють члени сім’ї у формуванні культури стосунків?

ІІІ . Мотивація навчальної діяльності

У ч и т е л ь. Більш ніж десять років свого життя ми проводимо в школі. Відтак, школа стає важливим чинником в нашій соціалізації.

ІV. Вивчення нового матеріалу

Школа в житті учнів

Робота з документом у парах

Опрацювати ст. 53 Конституції України і визначити, які елементи містить право на освіту.

Експрес-опитування

1. Чи можна уявити життя людини без школи?

2. Чи є необхідною школа особисто для тебе?

3. Що тобі дає школа?

4. Чим би ви займалися, якби не було потреби навчатися в школі?

5. Чи може навчання вдома за допомогою комп’ютера замінити школу?

6. Доповніть речення: «Якщо я буду гарно вчитися в школі, то…».

Стилі відносин у школі

У ч и т е л ь. Школа — це теж своєрідна сім’я. Як і в сім’ях, в школі теж формується свій стиль відносин. Як і сім’ї, школи можуть бути демократичними або авторитарними.

Завдання

1. За аналогією характеристики демократичної та авторитарної сім’ї визначте основні ознаки демократичної та авторитарної школи.

2. Поміркуйте.

1) У школі учні відчуватимуть:

• страх;

• гнів;

• образу;

• радість;

• задоволення.

2) Зробіть висновок, в якій школі діти більш охоче навчатимуться.

V. Підбиття підсумків

У ч и т е л ь. Школа беззаперечно відіграє важливу роль у житті людини та суспільства. Демократична школа формує самостійну та вільну особистість. І тому дуже важливим є те, як до школи і до освіти ставиться держава.

VІ. Домашнє завдання

1. Опрацюйте відповідний матеріал підручника.

2. Проаналізуйте ставлення держави до школи та освіти в нашій країні.