Мета: дати учням уявлення про поняття самоврядування, його цілі, задачі та напрямки роботи; формувати вміння характеризувати шкільне самоврядування як явище, виявляти його цілі, задачі та напрямки роботи; розвивати вміння давати оцінку життєвим явищам (самоврядуванню у власній школі); формувати свідоме розуміння необхідності демократичних процесів у школі.

Тип уроку: комбінований.

Хід урок у

І. О рганізаційний момент

ІІ . А ктуалізація опорних знань та вмінь

Гра «Хто останній?»

До дошки виходять по черзі 4 групи учнів по 5 чоловік, які називають права та обов’язки учасників навчального процесу (1 група — права учнів; 2 група — права вчителів; 3 група — обов’язки учнів; 4 група — обов’язки вчителів). Переможцем кожної групи

буде той, чиє слово було останнім.

Дати оцінку рівня дотримання прав та обов’язків у вашій

школі.

ІІІ . М отивація навчальної діяльності

У ч и т е л ь. В Україні відбувається розбудова демократії та становлення громадянського суспільства, тобто суспільства, яке зможе повною мірою контролювати діяльність держави. Для цього потрібно, щоб громадяни цього суспільства мали навички демократичного життя. Такі навички нам може дати школа.

Одне з прав надає можливість учням брати участь у роботі шкільного самоврядування. У багатьох школах 1–2 рази на рік проходять дні шкільного самоврядування. А чи є це повною реалізацією цього права, чи може один день навчити демократії? Мабуть, ні. Треба, щоб ми з вами постійно діяли за демократичними принципами. Одним із засобів сформувати такі навички є шкільне самоврядування.

IV. Вивчення нового матеріалу

Запитання

Що, на вашу думку, означає поняття «шкільне самоврядування»?

У ч и т е л ь. Учнівське самоврядування — це така організація життя учнівського колективу, за якої кожен має право та можливість брати активну участь у плануванні, проведенні та підбитті підсумків акцій та проектів, пов’язаних з удосконаленням цього життя.

Запитання

1. Для чого воно потрібне?

2. Які принципи повинні бути покладені в основу його діяльності?

3. Хто повинен або може брати участь у роботі шкільного самоврядування?

4. Які питання, на ваш погляд, має вирішувати шкільне самоврядування:

• регулювання навчального процесу;

• організація відпочинку школярів;

• розв’язання конфліктних ситуацій;

• управління всіма сферами шкільного життя;

• ваші пропозиції?

5. Чи потрібна в школі, де існує учнівське самоврядування, адміністрація і навіщо?

6. Чи завжди учні мають бажання брати участь у роботі шкільного самоврядування?

7. Розкажіть про відомі вам форми самоврядування в інших школах або країнах.

8. Якою повинна бути роль вчителів у системі шкільного самоврядування?

9. Якою, на ваш погляд, може бути роль батьків у системі шкільного самоврядування?

10. Чи є самоврядування у вашій школі?

11. Вирішенням яких питань воно займається?

12. Чи берете ви участь у роботі місцевого самоврядування? Якщо так, то які функції виконуєте?

Практична робота в групах

Створіть свою модель самоврядування, представте її класу, пояснивши, чому саме таку модель ви розробили.

V. Р ефлексія

1. Що нового ви дізнались на уроці?

2. Яких умінь та навичок набули?

3. Чи змінилось ваше ставлення до шкільного самоврядування? Якщо так, то в чому конкретно?

4. Які з наробок моделей самоврядування ви б запропонували для вдосконалення роботи своєї школи?

VI. Підбиття підсумків

У ч и т е л ь. Самоврядування є невід’ємним елементом демократичної школи. Воно допомагає учням стати самостійними, свідомими громадянами, воно створює систему більш тісних зв’язків між учасниками навчального процесу.

VII. Домашнє завдання

1. Опрацюйте відповідний матеріал підручника.

2. Дайте оцінку роботи учнівського самоврядування у вашій школі:

1) Чи сприяє воно зменшенню конфліктів?

2) Чи сприяє воно захисту прав учнів?

3) Чи сприяє воно зменшенню навантаження на вчителів? Чи завжди його діяльність відображає потреби учнів?

3. Індивідуальні завдання.

1) Підготувати доповідь про молодіжну політику нашої держави.

2) Підготувати доповідь про дитячі та молодіжні організації в Україні.__