Мета: ознайомити учнів з міжнародною та європейською системою захисту прав людини; формування уміння самостійне готувати матеріал і виступати з повідомленнями, обговорювати представ- лені повідомлення; формування пошани до стандартів в галузі прав людини.

Тип уроку: систематизації та узагальнення.

Хід урок у

І. О рганізаційний момент

ІІ . М отивація навчальної діяльності

У ч и т е л ь. На перший погляд, здається, що права людини — це категорія сучасна. Але це не так. Насправді про них говорили ще давньогрецькі та давньоримські філософи, за них боролись під час буржуазних революцій ХVI–XVII ст. Але справа в тому, що тільки в XX ст. були розроблені міжнародні документи з прав людини і прийняті основні стандарти щодо цих прав. Як це відбувалось і що це за стандарти, ми з’ясуємо на сьогоднішньому уроці.

ІІІ . Вивчення нового матеріалу

Повідомлення учнів за темами:

1. «Історія створення ООН».

2. «Діяльність ООН в галузі захисту прав людини».

3. «Загальна Декларація прав людини».

4. «Європейська система захисту прав людини (організації, документи)».

Обговорення повідомлень

1. Чому виникла необхідність створення Загальної декларації прав людини?

2. Яким є міжнародний механізм захисту прав людини і, чи є вони дієвими?

3. Якою є європейська система захисту прав людини? Чи є вона дієвою?

3

IV. Р ефлексія

1. Що ви дізнались про міжнародні стандарти захисту прав людини?

2. Чи потрібні вони на вашу думку?

3. Дайте оцінку прослуханих повідомлень (позитивні й негативні сторони).

V. Підбиття підсумків

У ч и т е л ь. Історичний розвиток суспільства складався таким чином, що люди визнали необхідність дотримання прав людини, розробивши для цього певні стандарти і створивши систему захисту прав людини. Так, вона не завжди є дієвою, але без неї права людини порушувалися б постійно і масово, як це сталось під час Другої світової війни.

VI. Домашнє завдання

1. Опрацювати відповідний матеріал підручника.

2. Написати твір-розсуд «Наскільки захищені права людини в світі».