Мета: дати учням знання про класифікацію прав людини; розвивати вміння розрізняти права за групами, розуміти значення кожної групи прав; розвивати уміння застосовувати отримані знання на практиці, працювати в групах; формувати розуміння, що кожне право є для людини важливим.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

Хід урок у

І. О рганізаційний момент

ІІ . Актуалізація опорних знань та умінь

1. Що таке права людини?

2. Якими є умови їх дотримання?

3. Створіть модель суспільства, в якому люди матимуть всі права.

4. Як, на ваш розсуд, яким чином мають бути обмежені права?

ІІІ . Мотивація навчальної діяльності

У ч и т е л ь. На попередньому уроці ми зробили висновок про важливість для людини мати права. Проте прав у людини багато.

Основний документ з прав людини — Загальна Декларація, що складається з 30-ти статей. Права людинохоплюють всі сфери нашого життя. Тож які з них найбільш важливі? Саме з цим ми спробуємо розібратись на сьогоднішньому уроці.

IV. Вивчення нового матеріалу

У ч и т е л ь. Оскільки права людини охоплюють різні сфери нашого життя, доцільно розподілити їх на групи за галузевим принципом.

• Особисті права дають людині можливість захистити себе від втручання держави та інших людей.

• Політичні права дають можливість брати участь у політичному житті держави.

• Соціально-економічні права дають можливість вимагати від держави гідного рівня життя, який включає освіту і медичне обслуговування.

• Культурні права дають можливість вільно користуватися досягненнями культури.

Якщо особисті права не мають обмежень, то політичні права обмежені суб’єктивними, а соціально-економічні об’єктивними обставинами.

Практичне заняття

Опрацювати текст Загальної декларації прав людини, розподілити наведені в документі права відповідно до їх класифікації і визначити межі та умови їх дотримання.

Учні наводять підібрані вдома приклади, пов’язані з правами людини, та аналізують їх.

71700_html_m7313c92a

V. Р ефлексія

1. Що ви дізнались про класифікацію прав людини?

2. Чи є така класифікація доцільною?

3. Яка із груп прав, на вашу думку, є найбільш важливою для лю-

дини?

VI. Підбиття підсумків

У ч и т е л ь. Таким чином, наприкінці уроку ми можемо зробити висновок, що кожне право людини має значення в житі людей та суспільства.

Формування груп для роботи над проектами

Учитель оголошує теми, які обрали учні і над якими вони працюватимуть протягом року.

VII. Домашнє завдання

1. Опрацювати відповідний матеріал підручника.

2. Підготувати повідомлення (для групи учнів).

Теми повідомлень

1. «Історія створення ООН».

2. «Діяльність ООН в галузі захисту прав людини».

3. «Загальна Декларація прав людини».

4. «Європейська система захисту прав людини (організації, документи)».__