Мета: показати учням, як стереотипи впливають на людину та її мислення, як змінюють суспільство; познайомити з поняттями дискримінація, расизм, геноцид; продовжити розвиток уміння аналізувати події та явища, виявляти наслідки стереотипів; формувати усвідомлення необхідності подолання стереотипів.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

Хід урок у

І. О рганізаційний момент

ІІ . М отивація навчальної діяльності

У ч и т е л ь. Наслідки стереотипів бувають різними. Якщо стереотип позитивний, то й наслідки будуть такі ж самі. А якщо негативний? 1933 рік. У Німеччині до влади прийшли націонал-соціалісти на чолі з Гітлером, перейняті ідеєю вищості німецької раси. Вонитзвинувачували євреїв та комуністів в тому, що німецькому народу живеться погано. Як сталося так, що ці ідеї опанували масами?

ІІІ . Вивчення нового матеріалу

Вплив стереотипів на мислення людей та суспільства

Евристична бесіда

1. Які думки виникнуть у вас і якою буде ваша подальша поведінка, якщо ви вперше зайшли до якогось магазину, а там до вас поставились брутально. Чи завітаєте ви в подальшому до цього магазину ще раз?

2. Які думки виникатимуть у вас під час відвідання інших магазинів. Які думки виникнуть у вас і якими будуть ваші дії, якщов іншому магазині ви натрапите на професійних привітних продавців?

3. Як вчинять ваші друзі, яким ви розповісте про ці два магазини?

4. Через що в пісні «Чорний кіт» люди так погано ставились до цієї тварини?

У ч и т е л ь. Таким чином ми можемо говорити про те, що стереотипи впливають на мислення як конкретної людини, так і окремих груп і навіть суспільства в цілому.

Так сталось і в Німеччині, де після Першої світової війни людям дійсно жилось дуже скрутно. Вони хотіли знати, чому так сталось і як виправити це становище. Нацистська пропаганда дала їм відповідь на це питання: в усьому винні інші країни, які принизили великий німецький народ, та євреї і комуністи в самій Німеччині. І люди повірили в те, про що їм торочили щодня.

Як стереотипи призводять до дискримінації та расизму

Евристична бесіда

1. Якими були наслідки упередженого ставлення людей для чорного кота?

2. У середні віки вважалось, що жінка може бути відьмою. Які це мало наслідки?

3. В Америці та Європі свого часу вважали, що темношкірі — це люди другого сорту. Якими були наслідки панування таких поглядів?

У ч и т е л ь. Негативні стереотипи, якщо вони впливають на мислення суспільства, можуть призвести до дискримінації — обмеження прав людини та приниження її гідності за ознаками раси, національності, статі, релігії, переконання, майнового стану та ін; геноциду — свідоме та систематичне знищення груп цивільного населення за расовими, національними або релігійними ознаками; расизму — протиправна форма дискримінації, що ставить за мету пригноблення представників однієї раси представниками іншої раси.

Завдання

На основі розповіді про подальші події в Німеччині вкажіть, яким з вищеназваних термінів можна назвати дії німецької влади.

У ч и т е л ь. У середині 30-х рр. минулого століття в Німеччині почали закривати або передавати німцям магазини та інші підприємства, що належали євреям. Потім були створені концтабори, де євреїв, комуністів та інших інакомислячих спочатку утримували, а потім розпочали їх масове знищення. На жаль, ці явища, особливо дискримінація, існують й сьогодні.

Робота в групах

Наведіть приклади сучасної дискримінації, геноциду, або расизму та дослідіть наслідки їх існування.

IV. Підбиття підсумків

1. Що нового ви дізнались на уроці?

2. Чи корисними будуть для вас ці знання?

3. Чи змінився ваш світогляд і якою мірою?

V. Домашнє завдання

1. Опрацювати відповідний матеріал підручника.

2. За матеріалами ЗМІ, з життєвих ситуацій навести приклади того, як стереотипи впливають на суспільну думку, і дослідити, до чого це призводить.