Мета: поглибити систему знань учнів про літосферу шляхом вивчення зовнішніх сил Землі; дати уявлення про три види роботи води; навчити розрізняти роботу води й вітру, льодовиків та їх вплив на рельєф суші; пояснити причини виникнення вивітрювання і зміни ним рельєфу; розвивати навички колективної діяльності, уміння слухати й доводити свою точку зору, логічне мислення, творчі здібності учнів; виховувати дбайливе ставлення до природи та процесів, що відбуваються в ній, колективізм і поважне ставлення до іншої точки зору.

Тип уроку: комбінований.

Обладнання: фотографії, схеми, підручник, додаткова література.

План уроку

1. Вивітрювання, види вивітрювання.

2. Робота води, вітру, льодовиків.

3. Зміна рельєфу в результаті дії зовнішніх і внутрішніх сил.

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань і вмінь учнів

Гра «Не розірви ланцюжка»

Учні послідовно відповідають. Можливе паралельне самооцінювання знань.

• Що розуміють під внутрішніми силами землі?

• Як називаються блоки, з яких складається літосфера?

• З якою швидкістю рухаються літосферні плити?

• Як називається рух літосферних плит відносно одна одної?

• Що відбувається, коли плити рухаються назустріч одна одній?

• Що являє собою повільний вертикальний рух літосфери?

• Які види руху літосфери належать до розривних?

• Що є причиною землетрусів?

• Що таке гіпоцентр?

• Що таке епіцентр?

• У чому вимірюється сила землетрусів?

• В яких районах відбуваються землетруси?

• Як виникають цунамі?

• Які прилади фіксують землетруси?

• Де утворюється магма?

• Що являє собою магма?

• Що таке магматизм?

• Які види магматизму ви знаєте?

• Що відбувається під час внутрішнього магматизму?

• Що таке лава?

• Що таке вулканічний конус?

• Що таке жерло вулкана?

• Як називається зовнішній магматизм?

• Які вулкани називаються згаслими?

• Який діючий вулкан Євразії є найвищим?

• Яка висота Ключевської Сопки?

• Які її координати?

• Де утворюються і діють гарячі джерела і гейзери?

• Чим відрізняються гарячі джерела від гейзерів?

• За яким принципом діє гейзер?

III. Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності учнів

Учитель. На попередніх уроках ми з вами познайомилися з внутрішніми силами Землі й довідалися, що вони можуть і творити, і руйнувати. Сьогодні ми познайомимося із зовнішніми силами Землі й відповімо на запитання: як саме вони діють — створюючи чи руйнуючи?

IV. Вивчення нового матеріалу

1. Робота в групах

Використовуючи текст підручника і додаткову літературу, запропоновану вчителем, дайте характеристику зовнішніх сил Землі:

перша група — вивітрювання та його види;

друга група — робота текучих вод;

третя група — робота вітру.

Час для підготовки — 10–15 хвилин, після чого від кожної групи виступає один учень з характеристикою вивченого процесу. Після виступу представників усіх груп робиться загальний висновок про характер зовнішніх сил Землі.

2. Робота з усім класом

Які сили, на вашу думку,— внутрішні чи зовнішні — більшою мірою впливають на зміну рельєфу Землі? Доведіть свою точку зору. Наведіть приклади.

V. Закріплення нових знань і вмінь учнів

Географічний диктант (заповніть пропуски)

До зовнішніх процесів належать: вивітрювання, робота текучих вод, …, … і льодовиків. Вони відбуваються завдяки дії зовнішніх сил: води, …, …, …

Вивітрювання — це процес руйнування гірських порід під дією … сил і коливання … повітря. Розрізняють …, …, … вивітрювання. Вітері текучі води виконують три види робіт: …, …, … Ерозія — це руйнування гірських порід …

VI. Підсумок уроку

• До зовнішніх сил Землі належать вивітрювання, робота текучих вод, вітру, моря, льодовиків, підземних вод.

• Зовнішні сили Землі переважно руйнують. Вони змінюють рельєф Землі, утворений внутрішніми силами, і створюють нові форми рельєфу (яри, бархани, дюни тощо).

VII. Домашнє завдання

• Опрацювати параграф підручника.

• Повторити раніше вивчену тему «Мінерали та гірські породи».