Мета: узагальнити й систематизувати знання учнів про літосферу; закріпити практичні вміння працювати з картами; провести диференційований тематичний контроль навчальних досягнень учнів.

Обладнання: атласи, зошити для оцінювання.

Тип уроку: коригування, перевірки знань.

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент

II. Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності учнів

У ч и т е л ь. Сьогодні на уроці ви пройдете письмове тестування з теми

«Літосфера». Правильне виконання завдань буде оцінюватися так:

I рівень — шість запитань по 0,5 бала;

II рівень — чотири запитання по 0,75 бала;

III рівень — три запитання по 1 балу;

IV рівень — два запитання по 1,5 бала.

III. Перевірка знань учнів з теми «Літосфера»

І рівень

1. Літосфера — це:

а) водна оболонка Землі;

б) тверда оболонка Землі;

в) повітряна оболонка Землі;

2. Рух літосферних плит і магматизм належать до прояву дії:

а) внутрішніх сил Землі;

б) зовнішніх сил Землі.

3. До основних форм рельєфу Землі належать:

а) височини та низовини;

б) рівнини й низовини;

в) гори та рівнини.

4. На території України розташована частина гірської системи, що називається:

а) Анди;

б) Карпати;

в) Памір.

5. Найвища точка Землі — г. Джомолунґма — входить до складу гірської системи, що називається:

а) Кордільєри;

б) Карпати;

в) Гімалаї.

6. Амазонська рівнина за абсолютною висотою належить до:

а) низовин;

б) височин;

в) плоскогір’їв.

ІІ рівень

1. Перелічіть види вивітрювання.

2. Назвіть групи гірських порід.

3. Перелічіть основні форми рельєфу дна Світового океану.

4. Дайте характеристику Причорноморської низовини:

а) за абсолютною висотою;

б) за утворенням;

в) за зовнішнім виглядом.

ІІІ рівень

1. Чим материковий тип земної кори відрізняється від океанічного?

2. Доведіть, що граніт — це гірська порода.

3. Назвіть загальні риси, характерні для діяльності зовнішніх сил Землі:

а) _______________________________________________________

б) _______________________________________________________

в) _______________________________________________________

IV рівень

1. У чому полягає подібність рельєфу суходолу і дна Світового океану?

Чим вони відрізняються?

2. Назвіть групи корисних копалин і наведіть приклади їх використання в господарській діяльності людини.

IV. Підсумок уроку

V. Домашнє завдання

Повторити матеріал про круговорот води в природі.__