Мета: продовжити формувати систему знань учнів про літосферу; сформувати в учнів первинне вміння за зовнішніми ознаками розрізняти магматичні, осадові й метаморфічні гірські породи, охарактеризувати види корисних копалин; пояснити причини розмаїтості в земній корі гірських порід; розвивати інтерес до геології та мінералогії, логічне мислення; виховувати дбайливе ставлення до природи й тих багатств, що знаходяться в надрах Землі; сформувати особисте ставлення учнів до конкретних фактів нераціонального використання природних багатств.

Тип уроку: комбінований.

Обладнання: зразки гірських порід, мінералів і корисних копалин; підручник, атлас.

План уроку

1. Мінерали та гірські породи.

2. Види гірських порід: магматичні, осадові, метаморфічні.

3. Корисні копалини та їх види.

4. Використання мінералів і гірських порід у діяльності людини.

ХІД УРОКУ

І. Організаційний момент

ІІ. Актуалізація опорних знань і вмінь учнів

Бесіда

• З чого складається верхній шар земної кори?

• Що таке мінерал? Наведіть приклади.

• Що таке гірські породи? З яких мінералів вони складаються?

• На які групи поділяються гірські породи?

• Що таке корисні копалини?

• На які групи вони поділяються?

ІІІ. Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності учнів

У ч и т е л ь. Термін «гірські породи» у значенні, близькому до сучасного, вперше вжив Василь Михайлович Севергін у 1798 р. Він зазначав, що сюди належать «породи, що гори складають».

IV. Вивчення нового матеріалу

1. Вивчаючи цю тему, необхідно використовувати схему та колекції гірських порід і мінералів.

Учні розглядають колекцію гірських порід і мінералів і відповідають на запитання.

• Чим відрізняються гірські породи й мінерали?

• Що між ними спільного?

• Які групи гірських порід виділяють? Наведіть приклади кожної групи.

Знайдіть їх у колекції.

• Гірські породи якої групи більш тверді? Якої — більш м’які?

• Подумайте, як використовують гірські породи та мінерали кожної

групи в діяльності людини.

2. Завдання за підручником та атласом

Роздивіться і запам’ятайте умовні знаки корисних копалин. Протягом 2–3 хв. Після цього учні по пам’яті називають корисну копалину, позначену певним знаком.

 img5[1]

3. Бесіда

• Які групи корисних копалин є на території України?

• Які родовища кожної групи корисних копалин на території України ви можете назвати?

V. Закріплення нових знань і вмінь учнів

Тест

1. Мінерали та гірські породи, що використовує людина у своїй діяль-

ності,— це _______________________________________________

2. Природне тіло вода належить:

а) до мінералів;

б) до гірських порід.

3. Магматичні гірські породи — це ті породи, що утворилися:

а) з вулканічної лави;

б) на великій глибині під дією високих температур і тиску.

4. Виберіть осадові гірські породи:

а) мармур;

б) пісок;

в) крейда;

г) глина;

д) граніт;

е) базальт.

5. Виберіть рудні корисні копалини:

а) вугілля;

б) мідні руди;

в) вапняк;

г) графіт;

д) золото;

е) залізні руди.

6. Корисні копалини, що використовуються як паливо, називаються:

а) рудними;

б) паливними;

в) нерудними.

7. Виберіть пари гірських порід, що зв’язані процесом метаморфізму:

а) вапняк — мармур;

б) піщаник — гнейс;

в) граніт — кварцит;

г) вугілля — графіт.

Відповіді: 1 — корисні копалини; 2 — а; 3 — а; 4 — б, в, г; 5 — б, д,

ж; 6 — б; 7 — а, г.

VI. Підсумок уроку

• Мінерали — це однорідні за складом і властивостями природні речовини, що утворюються в глибинах і на поверхні Землі.

• Гірські породи — це природні утворення, що складаються з одного або кількох мінералів.

• Усі гірські породи й мінерали, які використовує людина в господарстві, називаються корисними копалинами.

img18[1]

VII. Домашнє завдання

Опрацювати текст підручника, схему.