Мета: ввести основні поняття теми: магматизм, вулканізм, землетруси, кратер, магма, гейзер; сформувати уявлення про дію вулкана та його наслідки; розвивати вміння логічно мислити, працювати з картами, схемами, текстом підручника; виховувати повагу до роботи вулканологів і розуміння її важливості й небезпеки; сприяти розвитку вмінь і навичок дослідницької роботи.

Тип уроку: комбінований.

Обладнання: фізична карта півкуль, атласи, підручник, малюнки,

фотографії.

План уроку

1. Землетруси та їх наслідки.

2. Вулканізм. Вулкани та їх види.

3. Гарячі джерела і гейзери.

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань і вмінь учнів

Бесіда

• Що відображає геохронологічна таблиця?

• Яка ера в історії Землі є найдавнішою, а яка — новою?

• Що таке літосфера? земна кора?

• Що називається літосферними плитами? Поясніть, чому вони рухаються.

III. Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності учнів

У ч и т е л ь. Багато явищ природи можуть видатися незвичайними й загадковими: з вершини гори вириваються хмари чорного диму і стовпи вогню, викидаються розпечені камені; з-під землі б’є фонтан гарячої води з температурою близько 100 °С; земля раптом починає рухатися, руйнуючи все, що знаходиться на її поверхні. Однак ці та інші явища мають пояснення, необхідно лише вивчити процеси, що відбуваються всередині Землі. Сьогодні на уроці ми познайомимося з внутрішніми процесами, що впливають на зміну земної поверхні.

IV. Вивчення нового матеріалу

1. Бесіда

• Згадайте, з яких частин складається Земля.

• Чому рухаються літосферні плити?

• Що утворюється в результаті руху літосферних плит?

2. Робота з підручником

1) Опрацюйте текст і рисунок підручника, поясніть, чому землетруси відносять до розривних рухів літосфери.

2) Запишіть у зошит визначення землетрусу.

3) Роздивіться схему землетрусу в підручнику і дайте відповіді на запитання:

• За якою шкалою вимірюється сила землетрусів?

• Що таке епіцентр і вогнище землетрусу?

• Назвіть наслідки землетрусів.

4) Що таке цунамі й де вони утворюються?

3. Виступи учнів, які одержали випереджувальне завдання про реакції тварин на наближення землетрусів.

 

4. Розповідь учителя

У глибинних шарах Землі утворюється магма — розплавлена речовина, насичена газами. Під тиском магма піднімається нагору по тріщинах земної кори. Це явище називається магматизмом.

Вулканізм — це процеси та явища, що зароджуються в надрах Землі.

Вони пов’язані з рухом магми у верхній частині мантії, земній корі та на її поверхні.

Вулкани — це високі гори конічної форми, складені продуктами виверження. Вони утворилися під каналами і тріщинами земної кори, по яких із глибин магматичних вогнищ на поверхню викидаються лава, гарячі гази й пара, уламки гірських порід. Про будову вулкана вчитель розповідає, використовуючи рисунок в підручнику, атласі. Вулкани розташовані в районах молодих гір і великих розламів у рухливих ділянках, у межах острівних дуг океанів.

 

0004-004-Skhema-vulkana[1]Питання. Поміркуйте, чому саме там розташовані вулкани. Багато художників зображували вулкани. Найвизначніший твір, створений К. Брюлловим,— «Останній день Помпеї» (1833), в основу якого була покладена трагедія римського міста, що загинуло внаслідок виверження Везувію (79 р. н. е.). Брюллов працював над цим полотном понад шість років. І справді, картина відповідає дійсності та яскраво демонструє всю трагедію і жах що охоплює людей під час катастроф такого масштабу. Три міста — Помпея, Геркуланум і Стабія — виявилися похованими разом з жителями під шаром попелу завтовшки 7 м.__

Вивченням вулканів займаються вулканологи. Один із видатних вулканологів світу — Гарун Тазієв — побував на десятках вулканів усіх континентів. Завдяки йому величезна кількість людей познайомилися з фільмами, знятими в жерлах вулканів, і великою кількістю фотографій.

5. Розповідь учителя

З вулканічною діяльністю пов’язані виникнення й існування гарячих джерел і гейзерів.

Гейзери — це фонтануючі джерела, з яких через визначений проміжок часу відбувається викид гарячої води. Назва «гейзер» пішла від ісландського містечка Гейзер, де багато таких джерел. Найвідоміший з них — Великий гейзер.

Гарячі джерела — невеликі заглиблення в земній поверхні, заповнені гарячою водою.

У долинах річок Ісландії видно, як над гейзерами піднімаються хмари пари.

V. Закріплення нових знань і вмінь учнів

1. Бесіда

• Що таке магматизм?

• Чому, на вашу думку, утворюються вулкани та з чим це пов’язано?

• Що таке гейзери? Де вони утворюються?

• Як ви вважаєте, чи можна використовувати гейзери в господарській діяльності людини?

2. Географічний практикум

Складіть схему будови гейзера. Чому вони розташовуються в районах вулканізму?

VI. Підсумок уроку

• Землетруси — це підземні поштовхи й коливання земної поверхні, зумовлені розламами земної кори.

• Вулканізм — це явища, пов’язані з підняттями магми з надр Землі на її поверхню.

• Явища магматизму супроводжується утворенням гейзерів і гарячих джерел.

VII. Домашнє завдання

• Опрацювати текст параграфа.

• Визначити абсолютну висоту і координати вулкана Ключевська Сопка.