Мета: сформувати уявлення про географію як науку про природу Землі, предмет вивчення фізичної та економічної географії, зміст початкового курсу географії, методи та способи вивчення предмета; познайомити учнів із джерелами географічних знань і навчити користуватися ними; розвивати інтерес до вивчення географії, до роботи з додатковою літературою, допитливість, уміння творчо мислити; виховувати переконаність у необхідності вивчення географії, повагу до праці географа, дбайливе ставлення і любов до природи.

Обладнання: підручники, атласи, фізична карта півкуль, глобус.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

План уроку

1. Народження географії.

2. Що вивчає географія?

3. Географічні науки та зв’язок географії з іншими науками.

4. Джерела географічних знань.

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань і вмінь учнів

Бесіда

• Що саме вивчають науки про природу?

• Що ви довідалися про географію в попередніх класах?

• Які спостереження за природою ви проводили в 5 класі?

• Які джерела знань ви використовували під час вивчення географії

рідного краю?

III. Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності учнів

У 6 класі ми продовжуємо знайомитися з однією з давніх наук про Землю — географією. Вивчення географії дасть уявлення про Землю, її природу, приведе до розуміння причин того, що ви бачите в навколишньому середовищі, розуміння взаємозв’язків у природі та необхідності дбайливого ставлення до неї та її охорони.

IV. Вивчення нового матеріалу

1. Розповідь учителя

Хто з вас не пам’ятає захоплюючіих книг про мореплавців і мандрівників, що жили 100–200, а то й 1000 років тому? Саме вони — моряки і купці, дипломати і пірати, воїни — були першими описувачами Землі, прокладали шляхи в невідомі країни.

«Географія» в перекладі з грецької означає «землеопис». Виникла вона в найжвавіших місцях — морських портах, на галасливих базарах, у купецьких крамницях, на курних шляхах. Вона виникла тому, що правителям потрібно було знати свою країну і сусідні держави. Вона виникла тому, що мореплавці водили кораблі по океанах, а землероби котрий рік засівали поля і з тривогою спостерігали за погодою.

Географія зародилася на зорі людського суспільства. Перші географічні уявлення були складені давніми народами Єгипту, Індії та Китаю ще до нашої ери. Початок систематизації географічних знань було покладено в античний час (VII–I ст. до н. е).

Народження науки географії пов’язано з Давньою Грецією, що являла собою поєднання моря і суходолу. Звідси відкривалися дороги до трьох незвіданих світів — Європи, Азії й Африки. Очевидно, саме це місце розташування, вигідне для контактів з іншими народами в трьох частинах світу, і розмаїтість природного середовища стали причинами розвитку географії на цій землі. Грецький учений Ератосфен (276–194 рр. до н. е.) і дав назву науці про Землю (гео — «земля», графія — «опис»).

ERATOSTENES_web1[1]

Частина «гео» у слові походить від імені давньогрецької богині Землі Геї, яка, відповідно до давніх міфів, першою народилася з хаосу і дала життя морю і горам — основним складовим грецького ландшафту.

На уроках географії ви станете і першовідкривачами невідомих земель, і дослідниками космічного простору, і опуститеся, за прикладом героїв Ж. Верна, у надра Землі, й зануритися в безодню Світового океану, станете дослідниками повітряної оболонки Землі, навчитеся читати географічні карти. Ви повинні вивчити те, що бачите в природі навколо себе, те, що відбувається на суходолі, в морі, у рослинному і тваринному світах.

Але не просто дізнатися, де і що знаходитися, але і зрозуміти причини процесів, що відбуваються на Землі. Ви зумієте знайти відповіді на багато запитань. Наприклад, чому виникають вітри? Чому відбуваються землетруси? Чому Антарктида вкрита крижаним панциром? Чому гори підносяться на півдні Євразії, а не на півночі? А це означає, що на уроках географії ми вивчатимемо природні процеси та їх причини

 2. Завдання

Знайдіть у тексті підручника відповідь на запитання: «Що вивчає географія?»

3. Розповідь учителя

Географія має глибокі історичні корені. Наші сучасні знання про Землю склалися не відразу, а поступово, і є результатом багатовікової роботи багатьох поколінь людей. На різних етапах розвитку географії зміст її був різним. От чому можна говорити, що географія — наука давня і водночас молода: нині вона розв’язує зовсім інші задачі, ніж у минулому. Протягом тривалого часу це була описово-пізнавальна наука, завданнями якої було відкриття й опис раніше не відомих країн і земель.

Особливого розквіту землеопис досягнув у період епохи Великих географічних відкриттів (XV–XVII ст.). Саме в цей час людина найбільше довідалася про материки й океани. Наукові географічні дослідження розпочалися у другій половині XVII ст., а з другої половини XIX ст. географічні дослідження почали проводитися систематично. На цьому етапі географія вже не обмежувалася лише описом окремих фактів і явищ, але і прагнула дати їм наукове пояснення.

Великі географічні відкриття
Великі географічні відкриття

Одними з основних задач сучасної географії є дослідження процесів, що відбуваються в географічній оболонці, вивчення географічних об’єктів і явищ у природі, пояснення закономірностей, вивчення господарської діяльності людини та її впливу на навколишнє середовище. Саме географи можуть допомогти в розв’язанні глобальних проблем взаємин суспільства і природи, і вони можуть дати рекомендації щодо того, як повинна діяти людина, щоб не порушити природної рівноваги.

4. Завдання

Роздивіться рисунок підручника і назвіть науки, що входять до складу географії.

5. Розповідь учителя

У географії як науці виокремилися дві основні галузі — фізична й економічна.

«Фізіс» у перекладі з грецької означає «природа». Фізична географія — це наука, що вивчає природу земної поверхні.

Економічна і соціальна географія — це наука, що вивчає населення

Землі та його господарську діяльність.

Географія пов’язана з багатьма науками: біологією, хімією, історією, фізикою тощо.

6. Завдання

Роздивіться рисунок у підручнику і назвіть джерела географічних знань.__

Далі вчитель знайомить учнів з різними джерелами знань і учить, як правильно ними користуватися.

V. Закріплення нових знань і вмінь учнів

• Що вивчає географія?

• Які задачі розв’язують сучасні географи?

• Які географічні науки ви можете назвати?

• Які джерела знань допоможуть вам під час вивчення географії?

• Чи згодні ви з твердженням, що географія — одна з давніх наук?

Відповідь обґрунтуйте.

VI. Підсумок уроку

• Географія — це наука про природу земної поверхні, населення та його господарську діяльність.

• Основне завдання географії — дослідження процесів, що відбуваються в географічній оболонці Землі.

• Фізична географія вивчає природу земної поверхні, а економічна і соціальна — населення Землі та його господарську діяльність.

VII. Домашнє завдання

Опрацювати параграф підручника; підготувати повідомлення про уявлення давніх про Землю.

0004-004-Eratosfen[1]