Мета: розпочати формувати в учнів уявлення про історію розвитку географічних знань, про розвиток відображення географічних досягнень і відкриттів на картах, в описах; розвивати інтерес до вивчення географії та історії, до роботи з додатковою літературою; виховувати розуміння важливості географічних відкриттів і географічних знань, повагу до праці вчених-географів.

Обладнання: фізична карта півкуль, атласи, портрети мандрівників.

Тип уроку: комбінований.

План уроку

1. Уявлення давніх народів про Землю.

2. Перші карти і глобус.

3. Подорожі Марко Поло та Ібн Баттути.

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань і вмінь учнів

Бесіда

• Як виникла і розвивалася географічна наука?

• Що вивчає фізична й економічна географія?

• Які задачі розв’язують сучасні географи?

• Яку форму має Земля?

• Пригадайте імена мандрівників, про яких ви дізналися раніше.

III. Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності учнів

У ч и т е л ь. Допитливість. З неї все і почалося. Ніщо не заважає нам припустити, що серед найперших питань, які ставила собі перша людина, були питання про властивості навколишньої природи. Допитливість породжувала прагнення дізнатися, що ж знаходиться за найближчою грядою пагорбів, за швидкою річкою або лісом. Потім з’явилася писемність. Люди почали записувати або замальовувати те, що бачили й чули, схематично зображувати місцевість. Так накопичувалися знання про Землю. Сьогодні на уроці ми довідаємося, як виглядають карти, складені Ератосфеном і Птолемеєм; про великих мандрівників середньовіччя.

IV. Вивчення нового матеріалу

1. Розповідь учителя

Сьогодні кожен знає, що Земля має кулясту форму, трохи сплюснуту біля полюсів. Але знадобилися тисячоріччя, щоб люди одержали ці знання. Один давньоримський учений писав: «Невже знайдеться який-небудь мрійник, який уявить, що є люди, які ходять донизу головою й догори ногами? Що все, що в нас на цій землі лежить, там унизу висить? Що трави й дерева там ростуть, опускаючись униз, і що дощ і град падають знизу вгору?»

 2. Робота з атласом

Роздивіться рисунок в атласі, що ілюструє уявлення давніх про Землю, і дайте відповіді на запитання:

• Чи однаково уявляли Землю давні жителі Вавілонії та Індії?

• Чому, на вашу думу, уявлення про Землю давніх вавілонян та індусів відрізнялися?

• Що спільного в уявленні про Землю давніх вавілонян та індусів?

Підбиваючи підсумки відповідей учнів, учитель повідомляє, що знання жителів Давньої Індії та Вавілона були неповними і поверхневими. Більше географічних знань мали жителі Давньої Греції. Греки були досвідченими

моряками, торговцями, воїнами, мандрівниками. Але й вони неправильно уявляли форму нашої Землі.

3. Бесіда

• Чому люди тривалий час уважали, що Земля має пласку форму?

• Як люди дізналися, що Земля — це куля?

• Доведіть кулястість Землі.

4. Розповідь учителя

Усі ці спостереження були систематизовані давньогрецькими вченими Піфагором (VI ст. до н. е.) і Аристотелем (IV ст. до н. е.), які висловили припущення про кулястість Землі.

Не менш цікава також історія складання географічних карт, на яких у давнину зображувалися окремі ділянки Землі, що були найбільш вивчені людьми. Такі карти складали давньогрецькі вчені Ератосфен (276–194 рр. до н. е.) і Птолемей (90–160 рр. н. е.). На карті Ератосфена зображується населена ділянка суші навколо Середземного моря: Південна Європа, Північна Африка, Західна Азія. Птолемей удосконалив карти: для зображення географічних об’єктів він використовував сітку паралелей і меридіанів, одержану в результаті поділу кола на 360°. Глобус як макет земної кулі вперше створив німецький географ Мартін Беґайм у 1492 р.

slide_7[1]

5. Завдання

1) Порівняйте карти Ератосфена і Птолемея (атлас, рисунок підручника).

Чим вони відрізняються?

2) Порівняйте глобус Беґайма і сучасний глобус. Перелічіть помічені вами помилки. Чому їх було припущено?

6. Розповідь учителя

Карта Птолемея була найкращою у світі впродовж 1,5 тис. років. Після цього розвиток географії на кілька століть припинився. Але й у середні віки мандрівники здійснювали далекі плавання. Найвідомішими в цей

час були італієць Марко Поло й араб Ібн Баттута.

Робота з атласом і підручником

Використовуючи карти атласу і текст підручника, з’ясуйте, які країни відвідали ці мандрівники.

Вислухавши відповіді учнів, учитель підкреслює, що ні М. Поло, ні Ібн Баттута не вміли складати географічні карти, а М. Поло взагалі не був керівником подорожі, він лише супроводжував своїх батька і дядька.

У своїй книзі М. Поло розповідає про чорні камені, що горять, як дрова, і які видобувають у Китаї. Ці камені вигідні, запевняє він, тому що дешеві й рятують від вирубування дерев. Над розповіддю М. Поло

 сміялися. Як ви вважаєте, чи була правдивою розповідь мандрівника?

Про які камені йшлося?

V. Закріплення нових знань і вмінь учнів

• Яку форму має Земля?

• Як давні народи уявляли Землю?

• Як називається модель Землі? Хто першим створив глобус?

• Чим уславилися М. Поло та Ібн Баттута?

VI. Підсумок уроку

• Перші припущення, що Земля має форму кулі, висловили грецькі вчені Піфагор і Аристотель.

• Перші карти були створені Ератосфеном і Птолемеєм, глобус — Беґаймом.

• Найбільш корисними були подорожі М. Поло (XIII ст.) та Ібн Баттути (XIV ст.), центр географічних знань перемістився з Європи до Азії.

VII. Домашнє завдання

Опрацювати параграф підручника.