Мета: дати уявлення про основні форми рельєфу суходолу і дна Світового океану, їх особливості та відмітності; навчити знаходити на карті гори, рівнини, океанічні хребти, уміти визначати їх висоти; розвивати вміння працювати з фізичною картою, самостійно встановлювати причинно-наслідкові зв’язки в природі та порівнювати рельєф суходолу і дна Світового океану, логічне мислення і пам’ять; виховувати естетичне сприйняття природи і дбайливе ставлення до неї, інтерес до проблем вивчення дна Світового океану і професії океанолога.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

Обладнання: фізична карта світу, атласи, підручники, фотографії.

План уроку

1. Основні форми рельєфу Землі.

2. Гори та рівнини: відмінності за висотою, утворенням, віком.

3. Основні форми рельєфу дна Світового океану.

ХІД УРОКУ

І. Організаційний момент

ІІ. Актуалізація опорних знань і вмінь учнів

Бесіда

• Що таке рельєф?

• Які форми рельєфу ви знаєте?

• Що таке пагорб?

• Які форми рельєфу переважають у нашій місцевості?

ІІІ. Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності учнів

У ч и т е л ь. Будь-який природний комплекс або явище зумовлені безліччю причин. Однією з важливих причин, що зумовлюють явища і процеси, які вивчає географія, є рельєф у всій розмаїтості його форм.

Тому вивчення форм рельєфу особливостей їх виникнення, їх класифікації допоможуть нам на сьогоднішньому уроці з’ясувати природні закономірності.

IV. Вивчення нового матеріалу

1. Розповідь учителя

Якщо уявити поверхню Землі без океанічних вод, то на ній буде чітко видно значні нерівності: материки й океанічні западини. При цьому і на материках, і на океанічних западинах будуть чітко виділяться основні форми рельєфу — гори та рівнини. На суходолі гори займають 40 % площі, а рівнини — 60 %.

Розмову про гори бажано розпочати зі створення зорового образа — демонстрації картин і фотографій.

2. Учні розглядають рисунки в підручнику і на дошці та дають визначення таким поняттям:

а) гори;

б) гірський хребет;

в) пік;

г) перевал;

д) долин

ек

3. Розповідь учителя

За походженням гори поділяються на складчасті, складчасто-глибові, вулканічні. Складчасті гори являють собою товщі гірських порід, зім’яті в складки. До них належать Гімалаї, Карпати, Кавказ. Складчасті гори молоді. З часом складки втрачають пластичність. І коли в складчастих горах знову відбуваються горотвірні процеси, товщі порід розколюються на брили. Так утворюються брилові гори. Найчастіше зустрічаються складчасто-брилові гори. Це Алтай, Тянь-Шань.

За віком гори поділяються на молоді та старі. Вік молодих гір не перевищує 60 млн років, а старі гори мають вік до 600 млн років.

 

4. Завдання

• У ході розповіді вчителя складіть схему «Класифікація гір».

• Які гори належать до низьких, середніх, високих? Наведіть при-

клади.

• Знайдіть ці гори на карті. Як на карті позначаються низькі, середні

та високі гори?

екк

5. Завдання

• Використовуючи фотографії, картини, виділіть основні ознаки рівнин (рівні, горбисті, такі, що не мають вершин, схилів).

• Дайте визначення поняттю «рівнина».

• Складіть схему «Класифікація рівнин» у ході пояснення матеріалу.

6. Розповідь учителя

За зовнішнім виглядом розрізняють рівнини: плоскі, що мають рівну поверхню (Причорноморська, Західносибірська), і горбисті, на яких чергуються пагорби з улоговинами (Подільська, Приазовська). За висотою рівнини поділяються на:

1) низовини (0–200 м) — Причорноморська, Амазонська;

2) височини (200–500 м) — Придніпровська, Подільська;

3) плоскогір’я (понад 500 м) — Середньосибірське, Аравійське.

еккк

За утворенням і віком рівнини поділяються на первинні та вторинні.

Первинні — це рівнини, що утворилися в результаті підйому морського дна (Причорноморська, Західносибірська). Рівнини можуть утворитися там, де була гірська країна,— у результаті її руйнування (Східноєвропейська). Є також рівнини, створені наносами річок (Індо-Ґанґська, Амазонська). Ці рівнини називаються вторинними. Рельєф дна Світового океану не менш складний, ніж рельєф суходолу. У рельєфі дна океану виділяють такі частини:

екккк

V. Закріплення нових знань і вмінь учнів

1. Гра «Подорож у горах»

Учитель готує схематичні малюнки гірської системи. Учні повинні підписати елементи рельєфу: вершини, пік, схили, підошву, гірську долину, гірський хребет.

2. Географічний тренінг

• Карпатські та Кримські гори за віком молоді. Поясніть, чому вони мають незначну висоту.

• Майже вся територія України рівнинна. Чим це можна пояснити?

VI. Підсумок уроку

• Найбільшими формами рельєфу Землі є материки й океанічні за-

падини.

• У межах материків і океанічних западин виділяють гори та рівнини.

• Гори та рівнини розрізняють за висотою, походженням, віком і зовнішнім виглядом.

• У рельєфі дна Світового океану виділяють три основні частини: шельф, материковий схил і ложе океану.

VII. Домашнє завдання

Опрацювати параграф підручника, схеми.