Підсумковий урок за темою: «Національно-визвольна війна українського народу проти Речі Посполитої середини XVII ст. Відродження Української держави»

Мета: закріпити знання фактичного матеріалу, вміння аналізувати й узагальнювати історичні явища та події, визначати їх суть, причини та значення; розвивати вміння самостійно готувати доповіді та виступати перед аудиторією, брати участь у дискусії, аргументувати з посиланням на джерела свою позицію, давати розгорнуту характеристику історичного діяча, визначати його місце і роль в історичному процесі; виховувати в учнів почуття патріотизму, національної свідомості та толерантності.

Тип уроку: повторювально-узагаль-нюючий.

Форма уроку: наукова конференція.

Обладнання: карта «Національно-визвольна війна українського народу під проводом Б. Хмельницького середини XVI ст.», тексти договорів.

Випереджувальні завдання: «наукові працівники» повинні опрацювати матеріали з різних напрямків діяльності Б. Хмельницького (наприклад, «Відносини України з Кримським ханством та Османською імперією», «Україна і Московське царство», «Соціальна політика Б. Хмельницького», «Україна та країни Європи») та підготувати коротке повідомлення про актуальність своєї теми; «журналісти» повинні підготувати по 2—3 запитання, таблички з назвою газети (журналу), яку (який) вони представляють, підготуватись до роботи з контурною картою.

Проблемне питання. Чи могла Україна за часів Богдана Хмельницького стати незалежною державою? Якщо могла, то що завадило цьому?

Згадайте праведних гетьманів,

Де їх могили?

Де лежить останок Славного Богдана?..

Т. Г. Шевченко

ХІД УРОКУ

І. Організаційна частина уроку

Учитель. Ми закінчили вивчати складну й цікаву, насичену подіями і неординарними людьми тему: «На-ціонально-визгвольна війна українського народу проти Речі Посполитої середини XVII ст. Відродження Української держави». Велику роль у ході війни відіграла постать гетьмана Б. Хмельницького. Сьогодні ми проводимо підсумковий урок у вигляді наукової конференції на тему «Дипломатія Б. Хмельницького».

На уроці з допомогою «наукових працівників» та «журналістів» ми спробуємо розібратись як у міжнародній ситуації того часу, так і в характері політики Б. Хмельницького, на перший погляд, суперечливій і непослідовній.

Ви повинні будете проявити як знання фактичного матеріалу, так і вміння ставити питання, аналізувати події, давати аргументовані відповіді. В кінці уроку ми повинні зробити підсумок діяльності гетьмана Б. Хмельницького і дати відповідь на проблемне питання.

II. Актуалізація знань

Акредитація «журналістів» (5хв.)

Учні-«журналісти» мають дати відповідь на питання, щоб довести
свою компетентність та отримати допуск на конференцію.

Чому війну 1648-1657 pp. визначають як «національно-визвольну»?

Учні, які не змогли дати правильну відповідь, отримують картки з додатковими питаннями (Додаток 1) і працюють з ними до кінця уроку.

«Журналісти», які пройшли акредитацію, займають місця, позначені назвою видань, які вони представляють.

III. Основна частина уроку. Конференція

Спочатку відбувається представлення «наукових працівників», кожен з яких робить коротке повідомлення про те, яку сферу дипломатичної діяльності Б. Хмельницького він досліджував, з якими проблемами зіткнувся. Після цього «журналісти» ставлять питання «науковцям»:

1.) Б. Хмельницький напередодні війни уклав союз із татарами. Як ви вважаєте, татари Б. Хмельницькому потрібні були як військова сила чи як можливість морального тиску на Річ Посполиту?

2) Відомо, що на початку війни Б. Хмельницький не ставив мети створити незалежну Україну. Коли й чому змінились плани гетьмана?

3) Ми знаємо, що основними рушійними силами війни були козаки і селяни. Чи існували між ними протиріччя? Як вони впливали на хід війни?

4) Союзниками Б.Хмельницького до 1654 р. були татари. А чи міг він укласти союз з кимось іншим? Якою була міжнародна ситуація того часу?

5) Як ви вважаєте, якими б були наслідки для України в разі, якщо б татари не зрадили козаків під Берестечком?

6) Чому тривалий час московський цар не наважувався вступити у війну з Польщею, адже Б. Хмельницький звертався по допомогу ще у 1648 p.?

7) Відомо, що Б. Хмельницький розглядав можливість переходу України під владу Османської імперії. Що завадило цьому?

8) Б. Хмельницького часто звинувачують в тому, що він віддав Україну під владу Росії. А чим насправді були «Березневі статті» — рівноправним договором чи визнанням зверхності Мос-ковії над Україною? j 9) Як складались україно-шведські відносини? Якими були перс-I пектини цього союзу? j 10) Як складалися взаємовідносини України з Молдовою, Семиград-j дям, Валахією?

 IV. Підбиття підсумків уроку

Кожен із «журналістів» має написати статтю., в якій треба дати відповідь на проблемне питання, один із «журналістів» виконує завдання на контурній карті.

«Наукові працівники» (кожен окремо) складають кросворди на 5—7 слів за темою: «Національно-визвольна війна українського народу проти Речі Посполитої середини XVII ст. Відродження Української держави», взявши за основу слова: Гетьманщина, дипломатія, битва, договір.

Перевірка завдань, які виконували «журналісти», що не пройшли акредитацію.

V. Узагальнення

Політика Б. Хмельницького залежала від цілого ряду об’єктивних обставин та позиції інших держав щодо України. Пошуки союзника не завжди давали бажані результати, тобто не сприяли досягненню основної мети — утворенню незалежної Української держари.

VI. Домашнє завдання

Написати характеристику Б. Хмельницького — людини й політика. (Додаток 2)

Додаток 1

Запитання для тих, хто не пройшов акредитацію

Варіант І

І. Назвіть одну з відомих вам битв Національно-визвольної війни.
2. Зборівський мир був укладений в:

а) 1649 p.;

б) 1650 p.;

в) 1651 р.

3. Оберіть правильне визначення. Універсал — це…:

а) письмове розпорядження українського гетьмана;

б) указ турецького султана;

в) указ московського царя.

4. Найбільшою битвою Національно-визвольної війни була:

а) під Жовтими Водами;

б) Корсунська;

в) Берестецька.

5. Поясніть терміни.

а) Коаліція — це…;

б) присяга — це….

6. Поставте’ події в хронологічній послідовності.

а) Битва під Пилявцями;

б) Зборівський мирний договір;

в) Переяславська рада;

г) битва під Жовтими Водами.

Варіант II

1. Назвіть відомих вам сподвижників Богдана Хмельницького.

2. Переяславську угоду було укладено:

а) 1653 р;

б) 1654 р.;

в) 1655 р.

3. Оберіть правильне визначення. Генеральна Рада — це…:

а) нарада козацьких генералів;

б) вищий орган влади в козацькій державі;

в) зібрання вищих посадових осіб козацької держави.

4. Обов’язки наказного гетьмана у Берестецькій битві виконував…:

а) Іван Богун;

б) Максим Кривоніс;

в) Мартин Небаба.

5. Поясніть терміни.

а) Перемир’я — це…;

б) універсал — це….

б.ч Поставте події у хронологічній послідовності.

а) Прийняття Березневих статей;

б) обрання Богдана Хмельницького гетьманом;

в) битва під Корсунем;

г) Білоцерківський мирний договір.
Варіант IIIj

1. Назвіть відомі вам мирні дого- вори часів Національно-виз- вольної війни.

2. Національно-визвольна війна почалася:

а) 1647 р.;

б) 1648 р.;

в) 1649 р.

3. Оберіть правильне визначення,

Військо Запорозьке — це…:

а) усі козаки, що жили на Січі;

б) особиста гвардія гетьмана;

в) офіційна назва Козацької дер- жави.

4. Столицею Гетьманщини за часів Б. Хмельницького було місто:

а) Київ;

б) Чигирин;

в) Переяслав.

5. Поясніть терміни,

а) Конфедерація — це…;

б) Гетьманщина — це….

6. Поставте події у хронологічній послідовності.

а) Переяславська рада;

б) битва під Жовтими Водами; Берестецька битва;

г) Віденське перемир’я.

Додаток 2

План характеристики

історичного діяча

1. Коли і в якій країні жив історичний діяч?

2. За яких умов формувались його погляди?

3. Інтереси якої соціальної групи виражав, чого прагнув?

4. Які ідеї і чому висував9

5. Які шляхи і засоби використовував для досягнення своїх цілей?

6. Які особисті якості мав? Чи відповідали вони вирішенню поставлених цілей?

7. Якими були результати діяльності історичного діяча для країни, в якій він жив, її населення? Чи досяг він поставленої мети?

8. Ваше ставлення до історичного діяча як до людини та політика.