Мета: сформувати в учнів уявлення про діяльність першого українського гетьмана в еміграції П. Орлика; вивчити зміст та основні положення його Конституції; визначити її історичне значення; формувати вміння творчо мислити; висловлювати свою позицію; розвивати навички роботи з різними історичними джерелами, документами, картами; сприяти формуванню національної самосвідомості учнів; їх-історичної свідомості.

Форма уроку: урок-симпозіум.

Обладнання: карта «Російська імперія у кінці XVI — кінці 60-х років XVIII ст.»; карта «Національно-визвольна боротьба українського народу 1648-1657 pp.»; атласи з історії України для 8 кл.; портрет гетьмана П. Орлика; таблиця «Пакти і конституції прав і вільностей війська Запорозького 5 квітня 1710 року».

ХІД УРОКУ

І. Організаційна частина уроку

ІІ. Основна частийа уроку

Журналіст. Добридень, поважані друзі! Телеканал «Культура» веде прямий репортаж з міжнародного симпозіуму, присвяченого 300-річ-чю створення Конституції гетьмана Пилипа Орлика. Дивіться пряме включення...

Ведучи й (учитель). Українська історія береже багато імен своїх патріотів. І сьогодні ми віддаємо данину пам’яті одного з них — гетьману П. Орлику. 5 квітня 2010 року відзначатиметься 300-річчя важливої тіодії3 правової історії українського народу — ухвалення Конституції П. Орлика. Для будь-якої держави важливо вивчати і знати його правові засади, людей, які їх закладали, епоху, в якій вони формувалися. Даній події присвячений і наш симпозіум? Я рада вітати його учасників; діячів науки та культури, правознавців, іноземних гостей.

Програма симпозіуму перед вами, вона складається з теоретичної та практичної частини.

I. Теоретична частина.

1. Перща політична — еміграція до Західної Європи. Обрання гетьманом П. Орлика.
2. «Пакти і Конституції прав і свобод Війська Запорізького» — перший конституційний український документ.

3. Похід П. Орлика на Правобережну Україну. Прутський похід Петра І і ПруСеький мир.

4. Спроба П. Орлика створити ан-тиросійську коаліцію західноєвропейських держав.

II. Практична частина.

1. Користуючись текстом конституції, визначити її значення.

2. Визначити автентичність історичного документа (текст з помилками).

Ведучий. Я надаю слово фахівцям з історії України.

1-й фахівець з історії України. Як відомо, спроба гетьмана Івана Мазепи вийти з-під влади Росії за підтримки шведського короля Карла XII закінчилася невдачею. Після поразки під Полтавою Карл XII і Мазепа відступили на територію Туреччини (Османська імперія). Неподалік від м. Бевдери 70-річний Мазепа, важко переживаючи поразку, помер. Без керівника залишилися 500 козаків, що прийшли з ним з Гетьманщини, 4 000 запорожців та 50 старшин. Інші дані свідчать, що біженців було 13 000. Ці «мазепинці», як часто їх називають історики, були першою українською політичною еміграцією в Західній Європі.

Тут я надаю слово моєму колезі для пояснення терміна «еміграція».

2-й фахівець з історії. Еміграція (від лат. — еміграче — переселятися) — від’їзд з батьківщини до іншої країни;

Українські емігранти не залишали планів звільнення України. Постало питаншшро обрання нового гетьмана. 5 квітня 1710 р. у Бендерах відбулася козацька рада. Гетьманом був обраний сподвижник І. Мазепи генеральний писар П. Орлик. Ця подія відкрила нову сторінку в історії українського визвольного руху, адже українці ще ніколи не обирали гетьмана за кордоном. Орлик згуртував сили для протидії деспотизму російського самодержавства. На понятті «деспотизм» треба також зупинитися.
Деспотизм (від грец.— деспорт — самодержець) — свавілля, грубе поводження з людьми, підкорення їх своїй волі. Політику деспотизму по відношенню до України проводив російський цар Петро.1.

3-й фахівець з історії. Орлик Пилип Степанович, роки життя 1672-1742, народився в Касуте От-мянського району, неподалік Вільнюса (Литва), походив з чесько-литовського роду. Батько загинув, коли Пилипові був один рік. Виховувала сина мати — українська православна шляхетка. Завдяки їй він здобув гарну освіту. Спочатку вчився в єзуїтському колегіумі у Вільно, потім успішно закінчив Києво-Могилянську академію. Орлик дуже любив риторику, був прекрасним оратором, писав вірші, цікавився історією, філософією, літературою; вільно володів українською, польською, Церковнослов’янською, болгарською, сербською, латиною, італійською, німецькою, шведською, давньо-і новогрецькою, турецькою мовами. Почавши з посади писаря в канцелярії» Київського митрополита, у 34 роки став генеральним.писарем Війська Запорозького та довіреною особою гетьмана Мазепи. Ставши гетьманом України в еміграції, Орлик все своє життя присвятив боротьбі за звільнення України та об’єднання її в єдину державу.

На завершення хочу сказати, що до останнього часу в Україні майже не знали імені Орлика. Протягом багатьох десятиріч у Швеції, Польщі, Франції, Німеччини, Канаді друкувалися праці, присвячені його діяльності, видавалися твори Орлика, але вони були недоступні українському читачеві. Тепер ми маємо нагоду вшанувати його пам’ять.

Ведучий. Під.час козацької ради 5 квітня 1710 р. був прийнятий документ «Пакти і Конституції законів і вольностей Війська Запорозькою». Він свідчить про високий рівень правової культури українського народу. Особливістю Конституції П. Орлика є те, що вона полягала не між гетьманом і монархом-протектором (як це було раніше), а між гетьманом і козацтвом, що виступало від імені українського народу

Вперше новообраний гетьман укладав офіційну угоду зі своїми виборцями, чітко визначивши свої права та обов’язки. До того ж, в документі було викладено основні засади державного устрою України. Саме тому його вважають першою українською Конституцією.

Я передаю слово учасникам нашого симпозіуму — правознавцям.

Правознавець. КонституціяОр-лика була написана латиною та старослов’янською мовою. З перекладом тексту Конституції українською мовою, який здійснили вчені Київського університету, ви можете сьогодні познайомитися.

Ми роздали всім учасникам -симпозіуму вже тшщий. аналіз ochqb-них положень Конституції. Але, перш за все, що таке Конституція? (Див. додаток 1)

Конституція (від лат. — конститу-тіо — впорядкування, складання) — основний закон про державний устрій та взаємовідносини громадян і держави.

Конституція складається зі вступу та 16-ти статей. У вступі подається коротка історія українського народу як козацького православного, оцінка діяльності Б. Хмельницького. Наголошується, що московський цар порушив договори з Гетьманською державою і що І. Мазепа повстав проти деспотизму Петра І.

Стаття 1 передбачала непорушність провідного положення православної віри. Ця ідея гетьмана не втратила актуальності і в наш час.

Стаття 2 проголошувала недоторканність та цілісність- кордонів гетьманської України, закріплених Зборівською угодою з Річчю Посполитою та Березневими статтями з Московією.

Стаття 3 підтверджувала союз з Кримським ханством. Татари Криму і зараз є рівноправними громадянами України.

Статті 4 та 5 гарантували повернення козакам їх традиційних територій Запоріжжя та привілеїв на рибальство.

Особливе значення мала стаття 6, оскільки вона закріплювала в державі демократичний устрій. Законодавча влада належала Генеральній Раді, яка збиралася тричі на рік: на
Різдво, Великдень, на Покрови Пресвятої Богородиці. Чітко визначалися функції гетьмана, наголошувалося на його великій відповідальності перед народом.

Стаття 7 передбачала створення Генерального суду, тобто стверджувала принцип розподілу влади, що є головною ознакою сучасної правової держави.

Заслуговують уваги статті 10 та 11, які зобов’язували гетьмана піклуватися про соціальний захист населення українських земель. Обмежувалися податки з простого народу, козацькі сім’ї звільнялися від податків взагалі. Особливою турботою користувалися вдови та діти козаків, що перебували на службі. Варто зазначити, що турбота про сім’ї військовослужбовців передбачена і сучасними законами.

Стаття 13 підтверджувала права і привілеї міста Києва, який і зараз має статус столиці.

З усього вищесказаного можна зробити висновок: Конституція Пилипа Орлика мала багато прогресивних правових ідей, була одним із кращих досягнень юридичної думки того часу. Варто сказати, що багато з цих положень було покладено в основу Конституції США 1787 р. Конституція Орлика не була реалізована в Україні, але вона залишалася в нашій історії як юридична база руху за незалежність України, демократію та економічне процвітання.

Ведучий. 10 травня 1710 року шведський король Карл XII затвердив обрання Орлика гетьманом і підписав Конституцію, виступивши, таким чином, гарантом захисту незалежності та цілісності території України. Я знову передаю слово фахівцям української історії.

4-й фахівець з історії. Протягом року П. Орлик зумів створити антимосковську коаліцію (союз) у складі Швеції, Кримського ханства, Туреччини, Речі Посполитої. Був розроблений план походу на Правобережну Україну. 31 січня 1711р. загони запорожців на чолі з Костем Гордієнком під загальним командуванням Орлика вирушили на Правобережжя. До них приєдналися польські та кримські загони. Правобережні полки визнали Орлика гетьманом і перейшли на його бік. Почалися виступи проти
царської влади й на Лівобережжі. Військо лівобережного гетьмана П. Скоропадського було розбито, але незабаром через нестачу зброї та наближення сильного московського війська ‘Орлик відступив. Татарська орда з Криму рушила на Слобожанщину і, розоривши її, повернулася назад, вкотре замість звільнення несучи пограбування, полон і пожежі.

Весною 1711р. цар Петро І перейшов у наступ, оголосивши війну Туреччині. Пройшовши через Правобережжя, розоривши міста й села, наказав виганяти людей на Лівобережжі. 8-9 липня біля річки Лозина російська армія була оточена турецькими військами, їй загрожувала повна поразка. Петро І почав «переговори.

Вони завершилися підписанням миру 12 липня 1711р. Москва зобов’язалася передати Туреччині частину українських земель, зруйнувати побудовані фортеці, обіцяла не втручатися в польські справи, відмовлялася від Запоріжжя і Правобережжя. 5 березня 1712 р. султан Туреччини видав указ, за яким на Правобережжя та Запоріжжя поширювалася влада Орлика. Лівобережжя з Києвом залишалися за Москвою. Це стало тяжким ударом для Орлика. Адже Україна залишалася розділеною. І вже через два . роки в 1714 р. між Туреччиною і Річчю Посполитою був укладений договір, згідно з яким Правобережжя залишалося за Польщею. Таким чином, надія Орлика на швидке звільнення України не здійснилося. У червні 1714 р. він був вимушений виїхати з Бендер до Західної Європи.

Ведучий. А зараз я надам слово нашим іноземним гостям з Франції.

Представник Франції. Протягом 1714-1742 pp. П. Орлик, перебуваючи у Швеції, Польщі, Франції, Туреччині, марно прагнув створити антиросійську коаліцію. Тривалий час йому допомагав його син Григір Орлик. Про Григора треба сказати окремо.

Наша мандрівка на симпозіум в Україну розпочалася в одному з найбільших аеропортів Франції. Він має назву «Орлі». Цю благозвучну історичну назву аеропорт отримав на честь одного з видатних українських патріотів свого часу, довіреної

особи короля Людовика XV, генерала і графа Франції, козацького сина Григора Орлика.

Про життя та діяльність Григора можна було б зняти захоплюючий фільм. У 9 років батько відправив його заручником до султана, принісши в жертву сина заради союзу з Туреччиною. У 14 років Григір бере участь у битвах у війську шведського короля, потім закінчив університет у Швеції з відзнакою, служив у шведській армії, згодом у саксонській та польській.

З початку 30-х років XVIII ст. гвардійський офіцер Григір Орлик розпочав військову кар’єру у Франції. Володіючи декількома іноземними мовами, він виконував дипломатичні доручення короля в Туреччині, Австрії, Кримському ханстві, Польщі. Прагнув впливати на зовнішню політику французького короля на користь України й отримав певну підтримку. Невдовзі він вирушив

з таємною місією на Лівобережжя, щоб підготувати повстання.

Багато відомих французів підтримували Орлика. Так, французький письменник Вольтер у книзі «Історія Карла XII» наголошує, що українці завжди прагнули свободи. Віктор Гюго написав поему «Мазепа», де висловив надію на майбутнє України:

Цей труп живий, що, повзаючи, гине, Колися іще буде народом України.

Військовий борг зобов’язав Григора виконувати не тільки дипломатичні
міси, але й проливати кров за свою батьківщину. Беручи участь й Семирічній війні з Пруссією в 1759 році, унаслідок двох важких поранень ге-нерал-поручик французької армії Г. Орлик помер у військовому госпіталі.

Ми маємо право пишатися сином українського народу Григором Орликом. Повернемося до самого гетьмана.

Ситуація в Європі не сприяла реалізації планів Орлика. Його звернення до правителів допомогти звільненню України не були почуті.

Швеція була ослаблена поразкою в Північній війні з Росією, новий польський король став союзником Петра І, Туреччину влаштовував Прутський мир. Сподівання на підтримку Франції також не виправдалися. Європейські держави піклувалися, перш за все, про власні інтереси. Російська імперія, укріпивши свою могутність, робила все, щоб про Україну як про державу забули.

Проте 30-річна діяльність гетьмана в еміграції сприяла поширенню в Європі ідеї незалежності України.

                                                                                                             Зміст документа

Юридично визначав межі, територію України згідно зі Зборівською угодою 1649 року.

Проголошувалася незалежність України від Москви і Речі Посполитої.

Козакам поверталися їх традиційні території в Подніпров’ї.

Відносини між гетьманом і козацтвом, яке виступало від імені українського народу, регулювалося офіційною угодою.

Вища законодавча влада належала Генеральній Раді (козацький парламент), яка складалася з генеральної старшини, полковників всіх полків, виборних депутатів від кожного полку і делегатів від запорожців.

Парламент обирався тричі в рік.

Гетьман не втручався у справи Генерального суду.

Генеральна казна підкорялася генеральному скарбнику: на утримання гетьмана виділялися окремі землі.

Передбачалося регулярне обрання всіх полковників і сотників з подальшим затвердженням їх гетьманом.

Створювалася спеціальна комісія для ревізії державних земель, якими користувалася старшина, для контролю і захисту від надмірних податків і повинностей селян.

Православ’я — панівна релігія в державі.

Гарантом прав України та народу виступав король Швеції

Значення
Був узагальнений попередній досвід української державності, визначені шляхи подальшого розвитку незалежної України.

В основу управління державою була покладена республіканська форма правління, передбачалася виборність всіх посад.

Керуючись ідеєю законодавчого парламентаризму, Генеральна Рада обмежувала й контролювала діяльність гетьмана. Вперше був запроваджений принцип розділення державної влади на законодавчу, виконавчу та судову.

Вперше Конституція стала на сторону малозабезпечених.

Конституція, хоч і не була впроваджена, стала досягненням української правової та суспільно-політичної думки початку XVIII ст.

Ведучий. Оголошуємо невелику перерву.

Журналіст: інтерв’ю з учасниками симпозіуму.

1. У чому полягає значення Конституції П. Орлика? (Робота в групах)

2. Встановити автентичність документа. (Текст з помилками)
Його величності імператору всеросійському Петру І Ваша армія оточена під Яссами на річці Дунай. Пропоную вам мирні умови передачі Правобережної України і Запоріжжя моєму союзнику гетьману Війська Запорізького Гри-гору Орлику: запровадити на Лівобережжі і Слобожанщині «Пактів і Конституцій», які я подарував козакам в м. Батурин 5 квітня 1711 р. і затверджених козацькою радою, згідно з якими встановлюється у вищезгаданих землях спадкова влада гетьмана, повне роззброєння Вашої армії.

Карл XII, король Данії. 5 липня 1711 р.

(Помилки підкреслено.)

III. Підбиття підсумків

Запитання

1. Чому П. Орлика називали «мазе-пинцем»? Що означає це слово?

2. Чому Конституція П. Орлика, як і його життя, майже невідомі українцям?

3. За що ми повинні бути вдячні П. Орлику?