Мета: сформувати знання про градусну сітку Землі, її властивості, відмінності на глобусі й карті; продовжити формувати систему знань учнів про географічну карту, географічні координати точок місцевості; сформувати первинні практичні вміння учнів з визначення географічних координат точок; поглибити й закріпити практичні вміння учнів працювати з географічною картою як джерелом географічних знань; розвивати науковий математичний підхід до вивчення географії, зорову пам’ять і логічне мислення під час порівняння градусної сітки глобуса і карти; виховувати старанність, точність і працьовитість під час роботи з картою; роз’яснити важливість розуміння роботи з градусною сіткою в професійній діяльності.

Тип уроку: комбінований.

Обладнання: фізична карта півкуль, атласи, глобус, підручник.

План уроку

1. Градусна сітка Землі — паралелі та меридіани.

2. Географічна широта.

3. Географічна довгота.

4. Визначення географічних координат.

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань і вмінь учнів

1. Розповідь учителя

Якщо глобус розрізати навпіл (наприклад, по 0° або 180° меридіану), то вийде дві півкулі. Але зобразити півкулі на площині без розривів чи складок неможливо.

2. Бесіда

• Який спосіб дозволить «перетворити» глобус на карту світу?

• У чому полягають переваги карти порівняно з глобусом? У чому недоліки?

• Що таке географічна карта?

ІV. Мотивація навчальної діяльності

Учитель. На глобусі або карті нанесено тонкі лінії. Навіщо вони нанесені та що означають? Ще Ератосфен наніс на карту систему ліній, яку назвав паралелями й меридіанами. Але його карта мала недолік: паралелі та меридіани були нанесені на неї довільно.

ІV. Вивчення нового матеріалу

1. Бесіда (з використанням атласу)

• Чому карта Птолемея точніша, ніж карта Ератосфена?

• Проаналізувавши глобус і рисунок підручника, дайте визначення понять «паралель» і «меридіан».

• Скільки паралелей і меридіанів можна провести на глобусі й карті?

• Яка паралель найдовша? Який меридіан найдовший?

• Який напрямок на глобусі мають паралелі та меридіани?

2. Розповідь учителя

Отже, сітка, утворена на глобусі або карті паралелями та меридіанами, називається градусною сіткою Землі.

Для визначення точного знаходження точок земної поверхні користуються географічними координатами — широтою і довготою.

Географічна широта — це відстань у градусах між екватором і заданою точкою.

Усі точки на земній поверхні, розміщені на північ від екватора, мають північну широту (пн. ш.), а точки, розміщені на південь — південну широту (пд. ш.).

meridiany-i-geografichna-dovgota[1]3. Завдання

• Назвіть географічну широту екватора, Північного полюса, Південного полюса.

• Використовуючи рисунок підручника, визначте широту точок А, Б,тВ, Г, Д, Е.

• Використовуючи атлас, визначте широту м. Києва.

• Чи завжди достатньо знати тільки широту, щоб визначити місце розташування об’єкта на карті?

4. Розповідь учителя

Географічна довгота — це відстань у градусах від початкового меридіана до заданої точки.

За початковий прийнято вважати Ґрінвицький меридіан, що проходить неподалік від м. Лондона. Відлік здійснюється на захід і схід від цього меридіана, тому довгота буває західна (з. д.) і східна (сх. д.) і виражається в градусах від 0 до 180.

5. Завдання

• За рисунком у підручнику визначте довготу точок А, Б, В, Г, Д.

• Використовуючи атлас, визначте довготу м. Києва.

• Запишіть географічні координати м. Києва.

IV. Закріплення нових знань і вмінь учнів

• Як ви вважаєте, чи можуть бути карти без викривлень? Відповідь поясніть.

• Визначте, де знаходиться судно, якщо його координати 0° широти і 0° довготи.

• Знайдіть за координатами об’єкти:

28° пн. ш., 78° сх. д.;

8° пд. ш., 112° сх. д.

• Визначте координати Вашинґтона, Москви.

On3ZbJK9[1]

V. Підсумок уроку

• Географічні координати — це широта і довгота точки, що визначають її положення на земній поверхні відносно екватора і нульового меридіана.

• Географічна широта — це відстань між екватором і заданою точкою. Вона буває північною і південною.

• Географічна довгота — це відстань між нульовим меридіаном і заданою точкою. Вона буває західною і східною.

VI. Домашнє завдання

Опрацювати параграф підручника; скласти завдання з визначення координат об’єкта і розміщення об’єктів за їх координатами.