Мета: сформувати уявлення про способи зображення земної поверхні на картах, класифікацію карт за масштабом, про шкалу висот і глибин; навчити прийомів визначення висот і глибин окремих об’єктів і територій; розвивати інтерес до роботи з картою; виховувати самостійність і уважність під час роботи з картою.

Тип уроку: комбінований.

Обладнання: атласи, фізична карта півкуль, підручники.

План уроку

1. Масштаб карт.

2. Види карт.

3. Способи зображення географічних об’єктів на фізичних картах.

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань і вмінь учнів

Бесіда

• Що називається масштабом? Які існують види масштабу?

• Прочитайте масштаб: 1 : 50 000, 1 : 3 000 000.

• Назвіть масштаби фізичної карти півкуль в атласі.

III. Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності учнів

У ч и т е л ь. В епоху відродження в Західній Європі з’явилися вітрильні кораблі, розраховані на плавання у відкритому морі. Тому знадобилися пристосування, з допомогою яких можна було б орієнтуватися у відкритому морі. Ними стали компас і навігаційні карти, що відрізнялися від більш ранніх карт застосуванням масштабу. На сьогоднішньому уроці ми продовжуємо знайомство із сучасними картами та їхніми масштабами.

IV. Вивчення нового матеріалу

1. Розповідь учителя

Залежно від величини зображуваної території та розмірів карти використовуються різні масштаби. За масштабами виокремлюють велико-середньо-, і дрібномасштабні карти. Великомасштабними (топографіч ними) є карти масштабом від 1 : 5000 до 1 : 200 000. Ці карти докладно зображують невеликі ділянки території, викривлення на них незначні.

Середньомасштабними (оглядово-топографічними) є карти масштабом від 1 : 200 000 до 1 : 1 000 000, що створюються за великомасштабними шляхом відбору й узагальнення об’єктів.

Дрібномасштабні (оглядові) карти мають масштаб, дрібніший за 1 : 1 000 000, призначаються для вивчення великої території. За змістом карти поділяються на тематичні та загальногеографічні. До загальногеографічних належить фізична карта.

Фізична карта — це географічна карта із зображенням природних об’єктів — материків, океанів, морів, островів, рівнин тощо.

Для зображення географічних об’єктів на картах використовують спеціальні умовні знаки, пояснення яких наводиться в легенді карти.

Легенда — ключ до розуміння і читання карти, тому вивчення карти необхідно починати саме з неї.

2. Завдання

Роздивіться фізичну карту півкуль і визначте, які види умовних знаків на ній використовуються. Які географічні об’єкти позначаються цими знаками?

3. Розповідь учителя

Рельєф на фізичній карті зображується за допомогою пошарового фарбування. Чим вище над рівнем моря розміщений об’єкт або чим більша глибина, тим темніше забарвлення.

На фізичних картах використовується традиційна зелено-коричнева шкала, а пошарове забарвлення водних об’єктів виконується блакитними, синіми та фіолетовими кольорами.

4. Завдання

• Визначте висоту Аравійського п-ова, нагір’я Тібет, Амазонської низовини, Уральських гір.

• Визначте глибину Бенґальської затоки, Аравійського моря, Чорного моря, Балтійського моря.

• Знайдіть на карті найвищі географічні об’єкти та назвіть їх висоту.

V. Закріплення нових знань і вмінь учнів

• Визначте географічні координати й абсолютну висоту міста Лондон і вулкана Етна.

• Визначте висоту вулкана Везувій, гори Джомолунґма, вулкана. Ключевська Сопка; глибину Маріанського жолоба, жолоба Тонґа.

image007[1]

VI. Підсумок уроку

• За масштабами виділяються три групи карт: велико-, середньо- і дрібномасштабні.

• На фізичній карті півкуль використовують лінійні (річки, контури материків), значкові (міста, вулкани) та пояснювальні (назви міст, вершин) умовні знаки.

• Рельєф на фізичних картах зображується з допомогою пошарового забарвлення.

VII. Домашнє завдання

Опрацювати параграф підручника.