Географія населення — це наука, що вивчає склад і розміщення населення, його природний і механічний рух, характер і розміщення населених пунктів у різних природних, історичних, соціальних і економічних умовах. Також ця наука займається вивченням трудових ресурсів та їх використанням, установленням зв’язків між різними характеристиками населення і розміщенням продуктивних сил, дослідженням відмінностей у способі життя, традиціях і менталітеті людей у різних умовах.

До загальних завдань географії населення можна зарахувати:

• вивчення тенденцій та закономірностей географії природного й механічного руху населення, його статевого, вікового,

національного й релігійного складу, особливостей розселення, забезпечення різних територій трудовими ресурсами;

• виконання практичних завдань (облік населення, складання трудових балансів, прогнозування міграційних потоків,

планування будівництва установ обслуговування, дитячих установ тощо);

• поширення знань з географії населення.

До найважливіших завдань досліджень географії населення належать: опис, аналіз і пояснення просторових структур і поводження сукупностей людей будь-якого роду й величини.