1.     Вставте пропущені слова.

У новому кам’яному віці — … (неоліті) відбувся перехід від привлас­нюючої форми господарства до … (виробничої) форми господарства. Зі збиральництва виникає. (землеробство), з полювання — … (скотарст­во). Люди почали займатися виготовленням знарядь праці та предметів, необхідних у побуті, їх називали. (ремісниками). Одними з найперших виникли ремесла. (гончарство, ткацтво, ковальство). У цей період люди почали виготовляти знаряддя праці з металу. Перші металеві знаряддя праці були з . (міді). Перехід до виробничого способу господарства вчені називають . (неолітичною) революцією.

2.     Зробіть підрахунки.

1)    6 тис. років тому людина почала виплавляти метал. У якому тисячо­літті до нашої ери це сталося?

2)    Цього року археологи знайшли бронзову сокиру, якій виповнилося 7285 років. У якому році до нашої ери була виготовлена сокира?

3.     Використовуючи шифротаблицю 2 (с. 12), розшифруйте, як називався колектив, що замінив родову общину.

44 48 44 24 12 44 62 30 02 38 04 60 22 36 02 Сусідська община.

4.     У житті первісних людей відбулася подія, яка називається «Неолітична революція». Поясніть значення цього поняття.

5. Заповніть таблицю «Заняття первісних людей».

1

 

6.     Установіть відповідність між видами господарства первісної людини та їхніми формами.

08.05м

7. Розв’яжіть головоломку, у якій всі слова закінчуються буквою «О» (ви­значення понять наведені не по порядку).

а

1) Діяльність людини, пов’язана з обробітком землі. 2) Діяльність людини, пов’язана з ловлею риби. 3) Діяльність людини, пов’язана зі свійськими тваринами. 4) Діяльність людини, пов’язана з плодами, грибами, корін­нями. 5) Виробництво, яке виникло в первісних людей.

Ремесло, скотарство, рибальство, землеробство, збиральництво.

9. Історичний диктант.

1)    Як вчені називають новий кам’яний вік? (Неоліт)

2)    Який вид господарства бере початок зі збиральництва? (Землеробство)

3)     Із якого виду господарства виникло скотарство? (Полювання)

4)     Як називалося індивідуальне виробництво первісних людей? (Ремесло)

5)    Як називається виготовлення посуду? (Гончарство)

6)     Як називається процес обміну товарів? (Торгівля)

7)    Який колектив замінив родову общину? (Сусідська община)

8)    Яка форма господарства замінила привласнююче господарство? (Від­творююча)

9)     Який метал людина почала виплавляти першим? (Мідь)

10)  Як називається сплав міді та олова? (Бронза)