1. Вставте пропущені слова.

Близько 40 тис. років тому з’явилася … (кроманьйонська) людина, яку ще називають homo sapiens, що в перекладі означає … (людинарозумна). Людина заселила континенти … (Америка, Австралія). У зв’язку з потеп­лінням зникають великі тварини — … (мамонт, шерстистий носоріг, шаблезубий тигр). Людина винаходить механічний пристрій для полю­вання — … (лук та стріли). Відбулися зміни і в людському колективі, стадо змінюється на … (рід) — колектив кровних родичів. Спочатку був період, коли на чолі родової общини була жінка. Цей лад називався … (матріархат). Декілька родів, які жили на одній місцевості, мали спіль­них предків, звичаї, вірування, складали. (плем’я).

  1. Зробіть підрахунки.

1)    У 1896 році археологи знайшли стоянку первісних людей, якій випов­нилось 12 427 років. Коли виникла ця стоянка?

2)    У 200 році до н. е. стародавній умілець зробив шкатулку з рогу носо­рога. Скільки років буде цій шкатулці сьогодні?

  1. Як ви вважаєте, чому зникли великі тварини: мамонт, печерний лев, шаблезубий тигр та ін.
4. Місця поселень первісних людей учені називають стоянками. В Україні археологами знайдено багато стоянок-поселень. Користуючись шифро- таблицею 2, розшифруйте назви деяких із них.

Шифротаблиця 2

а

б

в

г

ґ

д

е

є

ж

з

и

2

4 6 8 10 12 14 16 18 20 22

і

ї

й

к

л

м

н

о

п

р

с

24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44

т

у

ф

х

ц

ч

ш

щ

ь

ю

я

46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66

 

1)    34 24 20 22 36 44 62 30 02.

2)    30 22 42 22 32 24 06 44 62 30 02.

1)    Мізинська. 2) Кирилівська.

  1. Чому людина винайшла лук та стріли?
  2. Виявіть закономірність і закресліть зайві слова.

1)    Стадо—село— рід —плем’я.

2)    Мамонт—ведмідь—кролик—олень.

3)    Цвях—сокира—лук—спис.

 

4)

5)     

7. Заповніть порівняльну таблицю «Типи людини».

Критерії порівняння

Кроманьйонець

Неандерталець

Період виникнен­ня на Землі 40 тис. років тому

100 тис. років тому

Місця розселення (континент) Африка, Азія, Європа, Аме­рика, Австралія Африка, Азія, Єв­ропа
Знаряддя праці Лук та стріли, складні знаряддя праці Спис, кам’яна сокира
Колектив Рід, плем’я Стадо
Заняття Полювання, збиральни­цтво, рибальство, виник­нення землеробства та скотарства Полювання, зби­ральництво, ри­бальство

 

8. Заповніть порівняльну таблицю «Типи колективів людини».

Критерії порівняння

Стадо

Родова община

Час існування    
Кількість людей в колективі    
Заняття    
Спосіб життя    

 

  1. За часів родової общини в людей з’являється власність. Заповніть таб­лицю «Власне та спільне майно людей», вписавши в колонки таблиці відповідні номери наведених речей.

1) Лук та стріли; 2) житло; 3) здобич; 4) одяг; 5) спис; 6) посуд; 7) сокира;

1)  прикраси; 9) ніж; 10) вогнище.

Особисте

Спільне

1, 4, 5, 6, 7, 8, 9 2, 3,10

 

  1. Пересуваючись, як шахова фігура «кінь» (буквою «Г»), прочитайте назву першого родового ладу в кам’яному віці.
А АТ А
І   Т
М РХ Р

 

Матріархат.

11. Виберіть факти, що характеризують плем’я (позначте хрестиком).

  Спільні предки Х Спільні боги
Х Спільна мова   Схожі знаряддя праці
Х Спільні звичаї Х Декілька родів
Х Спільна територія   Тяжкі природні умови
  Спільні вороги   Спільні ідеї

 

  1. Історичний диктант.

1)    Як перекладається homo sapiens? («Людина розумна»)

2)    Які континенти заселили кроманьйонці? (Америка, Австралія)

3)    Коли з’явилися кроманьйонці? (40 тис.років тому)

4)    Що трапилося з великими тваринами з початком потепління? (Зник­ли)

5)    Який механічний пристрій для полювання винайшли кроманьйонці? (Лук та стріли)

6)    Як називається колектив кровних родичів, що ведуть спільне госпо­дарство? (Рід)

7)    Як називається колектив, що складається з декількох родів, які меш­кають на одній території, ведуть спільне господарство, мають спільні звичаї, вірування, мову? (Плем’я)

8)    Як називається лад, коли родову общину очолювала жінка? (Матріар­хат)

9)    Що прийшло на зміну матріархату? (Патріархат)

10)  Чи вміли кроманьйонці виготовляти штучне житло? (Так)