Працюємо з атласом

За допомогою карти атласа «Розселення слов’ян (yI-VII ст.)» та «Східні слов’яни у УШ — серед. IX ст.» виконайте завдання і дайте відповіді на питання.

1. Покажіть територію розселення слов’ян на початку VI ст.

2. Назвіть племінні об’єднання слов’ян на початку VI ст.

3. В яких напрямках відбувалося розселення слов’ян?

4. Назвіть сусідів стародавніх слов’ян.

5. Назвіть слов’янські держави УП ст.

6. Назвіть племена східних слов’ян.

7. Укажіть територію розселення східних слов’ян.

8. Назвіть племена західних слов’ян.

9. Укажіть територію розселення західних слов’ян.

10. Назвіть племена південних слов’ян.

11. Укажіть територію розселення південних слов’ян.

12. Які племена просувалися на слов’янську територію у цей період?

Творчі та пошукові завдання й запитання

1. Працюємо з текстом.

Прочитайте наведені тексти історичних джерел і дайте відповіді на запитання до них.

Текст 1. З «Літопису Руського» (початок XII ст.)

«…Слов’яни, прийшовши, сіли по Дніпру і назвалися полянами, а інші — деревлянами, бо осіли в лісах; а другі сіли межи Прип’яттю і Двіною і назвалися дреговичами, а інші сіли на Двіні і назвалися полочанами — од річки, яка впадає в Двіну і має назву Полота; од сеї [річки] вони прозвалися полочанами. Слов’яни же, [що] сіли довкола озера Ільменя, прозвалися своїм іменем — [словенами]; і зробили вони город і назвали його Новгородом. А другі ж сіли на Десні, і по Сейму, і по Сулі і назвалися сіверянами».

Запитання

1) Як автор пояснює походження назв деяких слов’янських племен?

2) Де переважно селилися слов’яни?

Текст 2. Прокопій Кесарійський (VI ст.)

«Цими племенами, слов’янами й антами, не керує одна людина, вони з давніх часів живуть у народоправстві (демократії), тому в них щастя і нещастя в житті є загальною справою. Та все інше в обох цих варварських племен, усе життя та закони однакові. Вони вважають, що тільки бог, творець блискавок, є володарем над усіма, і йому жертвують биків і відправляють інші священні обряди… Вони шанують річки і німф та інші божества, жертвують усім і за допомогою цих жертв ворожать».

Запитання

1) Які факти, наведені в уривку, свідчать про існування в житті слов’янських племен демократичних принципів управління?

2) Опишіть соціальний устрій слов’ян.

3) Яких богів і чому шанували стародавні слов’яни?

Текст 3. Маврикій Стратег (VI ст.)

«Племена слов’ян й антів подібні за своїм способом життя, своїми звичаями, своєю любов’ю до свободи, їх не можна схилити до неволі або покори у своій країні. Вони численні, терплячі, легко зносять спеку, холод, дощ, брак одягу, нестачу їжі. Полонених вони не тримають у неволі, як інші племена, протягом необмеженого часу, але, обмежуючи (час неволі) певним часом, пропонують їм вибрати: чи хочуть вони за якийсь викуп повернутися додому, а чи залишитися там у стані вільних і друзів?

У них велика кількість всілякої худоби й плодів земних, що лежать купами, зокрема просо й пшениця…»

Запитання

1) Які риси характеру слов’ян відзначав автор?

2) Чим відрізнялася доля раба у Римі та у слов’ян?

3) Виходячи з наведеного тексту, охарактеризуйте основні заняття слов’ян?

Текст 4. з «літопису руського» (початок XII ст.)

«Коли ж поляни жили осібно і володіли родами своїми, — бо й до сих братів існували поляни і жили кожен із родом своїм на своїх місцях, володіючи кожен родом своїм, — то були [між них] три брати: одному ім’я Кий, а другому — Щек, а третьому — Хорив, і сестра їх — Либідь. І сидів Кий на горі, де нині узвіз Боричів, а Щек сидів на горі, яка нині зветься Щековицею, а Хорив — на третій горі, од чого прозвалася вона Хориви-цею. Зробили вони городок на честь брата їх найстаршого назвали його Києвом.

Запитання

1) З якого племені походили Кий, Щек, Хорив та їхня сестра Либідь?

2) Про що свідчать наведені в уривку топоніми?

 

2. Співвіднесіть назви слов’янських племен з їхніми політичними центрами.

1

Відповідь: 1 в; 2 а; 3 г; 4 б.

3. Приведить у відповідність давньогрецькі та сучасні географічні назви.

2

Відповідь: 1 б; 2 в; 3 а.

4. Виключіть зайве.

1) Даждьбог, Сварог, Мокош, Гефест, Велес. (Гефест)

2) Венеди, склавіни, авари, анти. (Авари)

3) Жито, ячмінь, просо, картопля. (Картопля)

5. Слов’янські племена заселяли великі території. Як ви вважаєте, якими були причини досить стрімкого розселення слов’ян?
6. Заповніть таблицю «Східні слов’яни: територія їхнього розселення та політичні центри».

10.11

Домашнє завдання

 

1. Опрацювати матеріал підручника.

 

2. Попередньо познайомитись з темою «Становлення Київської держави» (для сильних класів).

 

3. Скласти схему управління в племінних союзах слов’ян.

 

4. Написати лист-послання нащадкам русичів.