Працюємо з атласом

За допомогою карти атласа «Київська держава за князювання Аскольда, Діра та Олега (882—912)» та «Київська держава за князювання Ігоря, Ольги та Святослава (912—972)» виконайте завдання і дайте відповіді на запитання.

3

Розвиваємо хронологічні вміння
1. Співвіднесіть дати та події, які відбулися у цей час.

4

Відповідь: 1 б; 2 в; 3 а.

2. Відновіть хронологічну послідовність:

1) Правління руських князів:

а) Ігор;

б) Олег;

в) Аскольд і Дір.

Відповідь: в — б — а.

2) Події, які відбувалися за часів правління Олега.

а) Руські дружини досягли узбережжя Каспію;

б) захоплення влади в Києві;

в) успішний похід проти Візантії.

Відповідь: б — в — а.

3) Події, які відбувалися під час правління Ігоря.

а) Повстання древлян;

б) похід до Закавказзя;

в) поява печенігів.

Відповідь: в — б — а.

Творчі та пошукові завдання та запитання

1. Працюємо з текстами.

Прочитайте наведені тексти історичних джерел і дайте відповіді на запитання.

Текст 1. З «Літопису руського»

«У рік 859. Варяги приходячи із за-мор’я, брали данину з чуді, і з сло-вен, і з мері, і з весі, [і з] кривичів. А хозари брали з полян, і з сіверян, і з вя-тичів; брали вони по білій вивірці від диму…

У рік 862. Вигнали [чудь, словени, кривичі і весь] варягів за море, і не дали їм данини, і стали самі в себе володіти. І не було в них правди, і встав рід на рід, і були усобиці в них, і воювати вони між собою почали. І сказали вони: «Пошукаємо самі собі князя, який би володів нами і радив за угодою, по праву». Пішли вони за море до варягів, до русі… І сів у Ладозі найстарший [брат] Рюрик, а другий, Синеус, — на Білім озері, а третій, Трувор, — в [городі] Ізборську. І од тих варягів дістала [свою] назву Руська земля.

У рік 879. Помер Рюрик. Княжіння своє він передав Олегові, що був у його роду, віддавши йому на руки сина свого Ігоря, бо той був дуже малий…

У рік 882. Вирушив Олег [у похід], узявши багато своїх воїв…

І прибули [Олег та Ігор] до гір київських, і довідався Олег, що [тут] Аскольд і Дір удвох княжать. І сховав він воїв у човнах, а інших позаду зоставив, і сам прийшов [на берег Дніпра], несучи Ігоря малого… Він послав [посла] до Аскольда і Діра сказати, що, мовляв: «Ми — купці єсмо, ідемо в Греки од Олега і од Ігоря-княжича. Прийдіть-но до рідні своєї, до нас».

Аскольд же й Дір прийшли. І вискочили всі інші [вої] з човнів, і мовив Олег Аскольдові й Дірові: «Ви не є ні князі, ні роду княжого. А я єсмь роду княжого — і [тут] винесли Ігоря. А се — син Рюриків».

І вбили вони Аскольда й Діра, і віднесли на гору, і погребли [Аскольда] на горі …

І сів Олег, князюючи, в Києві, і мовив Олег: «Хай буде се мати городам руським».

Запитання

1) Які відносини були між варягами та східними слов’янами?

2) Чому більшість дослідників дотримуються норманської теорії формування Руської держави?

3) Розкажіть, за яких обставин відбулося об’єднання Новгорода та Києва.

4) Яка династія після захоплення Києва Олегом затвердилася на Русі?

Текст 2. З «Літопису руського»

945 р. У цей же рік сказала дружина Ігореві: «У отроків Свенельда доволі і зброї, і одягу, а ми голі. Піди, князю, з нами по данину: ти добудеш і ми». Послухав їх Ігор, пішов до древлян по данину, добавляв до попередньої данини, і чинили насильство древлянам він і мужі його. Взявши данину, він пішов у своє місто. Коли він повертався, то, роздумавши, сказав дружині своїй: «Ідіть з даниною додому, а я повернусь і ще походжу (за даниною)».

Запитання

1) Про які події йдеться у наведеному уривку?

2) Чому деревляни платили Ігорю данину?

3) Що спричинило повстання деревлян?

2. Складіть речення із словами.

1) Олег, дружина, похід, Київ, влада.

2) Слов’яни, язичники, Перун, волхви.

3) Ігор, полюддя, деревляни, повстання.
3. Співвіднесіть терміни та поняття.

5

Відповідь: 1 в; 2 а; 3 б.

4. Працюємо з таблицями.

1) Заповніть таблицю «Політика російських князів».

6

2) Заповніть пропуски у таблиці «Внутрішня та зовнішня політика перших руських князів».

7

5. Визначте, про які події йдеться в поетичному уривку.

1) Варягів новгородці запросили,

Щоб ті від ворогів їх захистили.