Катерина ІІУ червні 1762 р. в Росії відбувся двірський переворот, —    німецька принцеса, що була жінкою імператора Петра III, усунула за допомоги гвардії свого чоловіка від влади. Під іменем Катерини II вона правила Росією з 1762-го по 1796 pp.
КАТЕРИНА II ОЛЕКСІЇВНА (Софія Анхальт-Цербтська, 1729—1796) — Народилася в сім’ї німецького князя.
Головним напрямком внутрішньої політики нової ім-ператриці, яка намагалася правити як “освічений монарх”, стало зміцнення влади дворянства, яке економічно вже віджило свій час, і верхівки купецтва.
Оскільки вже давно назріла необхідність створення нового збірника законів (Росія ще жила за Уложенням 1649 p.), для його розробки в 1768 р. була створена комісія. Вона складалась з представників різних станів, які привезли з собою накази виборців. Але невдовзі — у 1774 р. під приводом війни з Туреччиною комісія була розпущена. Нові закони написала сама імператриця за допомоги найближчих радників.
Проведено низку реформ, що зміцнили державний апарат:
—    у 1762 р. дворяни за маніфестом “Про дарування вольностей всьому дворянству російському” отримали право не служити; у 1785 р. “Жалована грамота дворянству” ще збільшила права панівної верстви;
—    було визнано повне право власності дворян на землю і кріпаків; кріпаки остаточно перетворилися на “живий товар”, а поміщики отримали право посилати селян на каторгу. Селянин не мав права скаржитись на власника, а власник міг його вільно продати, подарувати, обміняти.

Банкнота Російської імперії 1910 р.
Банкнота Російської імперії 1910 р.

Великі зусилля спрямовано на боротьбу з “сепаратизмом” і русифікацію “національних окраїн”:
—    у 1775 р. ліквідована Запорізька Січ, 1764 р. лікві довано гетьманство в Україні, а у 1782 р. — залишки автономії України, розформовано козацькі слобідські полки; запорізьких козаків переселено на Кубань (утворено Чорноморське козацьке військо); у Прибалтиці ліквідовано “о- собливий прибалтійський порядок”;
—    у 1775 р. проведена адміністративно-територіальна реформа. У Росії замість 23 створено 50 губерній, а губернії поділено на повіти.  Головним в губернії був губернатор, який призначався із столиці — Петербурга. Очолював повіткапітан-справник. І губернатор, і справник призначалися виключно з дворян;
—    у 1785 р. в губерніях і повітах введені виборні посади предводителів дворянства,
По смерті Катерини II престол зайняв її син Павло І .

Питання до теми:
1.1.    Схарактеризуйте економічний розвиток Росії в першій по-ловині XVIII ст. Які зміни відбулися порівняно з другою половшою XVII ст. ?
1.2.    В чому полягали особливості російської мануфактури?
1.3.    Які були причини та наслідки повстання під проводом К.Булавіна?
1.4.    Які реформи було проведено Петром І? Яке їх значення?
1.5.    Схарактеризуйте внутрішню політику Росії опісля смерті Петра І.
1.6.    Дайте характеристику внутрішній та зовнішній політиці Єлизавети Петрівни.
1.7.    Чому період початку 18 ст. у російській історії на-зивають епохою двірських переворотів та правління фаворитів?
2.1. Заповніть таблицю «Реформи Петра І»:
Дата проведення реформи    Суть реформи    Наслідки реформи
2.2.    Повстання під проводом К.Булавіна відбулося в:
а)    1707-1708pp.; б) 1700-1721 pp.; в) 1721-1722pp.
2.3.    Церква в Росії була повністю підпорядкована державі в… році (вставте пропущену дату).
2.4.    Офіційною назвою Московського царства з … року стала назва… (заповніть пропуски).
2.5.    До кожної дати доберіть відповідну подію:
а) 1700р.;    а) Ніштадський мир;
б) 1703 р.;    б) початок Північної війни;
в) 1708р.;    в) заснування Петербурга;
г) 1709р.;    г) наступ шведських військ — на Україну;
д) 1714 р.;    д) перемога російського флоту біля мису Га тут;
е) 1720р.;    е) Полтавська битва;
є) 1721р.;    є) перемога російського флоту біля острова Гренгам.
2.6.    Вищим законодавчим, розпорядчим та виконавчим органом при царі з 1711 р. став: а)Синод; б) Сенат; в) Кабінет міністрів.
2.7.    Після смерті Петра І в Росії: а) розпочалася громадянська війна; б) припинилася династія Романовых; в) імператрицею стала Катерина І.
2.8.    Доберіть відповідники:
а)    1741-1761 pp.;
б)    1756-1763 pp.;
в)    1730-1740pp.;
г)    1725-1727pp.;
д)    1727-1730pp.;
е)    1761-1762 pp.;
а)    правління Петра III;
б)    правління Катерини II;
в)    правління Єлизавети І;
г)    Семилітня війна;
д)    правління Анни Іванівни;
е)    правління Петра II.
3.1.    Підготуйте повідомлення на тему «Антиукраїнська політика Петра І».
3.2.    Підготуйте повідомлення на тему «Останній український гетьман К.Розумовський».