1[f_button icon=»» size=medium color=orange url=»http://www.yangteacher.ru/wp-content/uploads/2013/12/0617399_4FD49_kubah_a_i_zbirnik_testovih_zavdan_do_samostiinoi_roboti_ta_d.pdf» target=»_blank»]Скачать[/f_button]

Збірник тестових завдань з правознавства допоможе вчителю та учням  систематизувати і поглибити набуті знання та вміння з «Правознавства», навчити учнів самостійно опрацювати навчальну літературу, законодавчі акти, та тестові завдання. Матеріал посібника згруповано за темами відповідно до навчальної програми і подано у
вигляді тестових завдань.
Перевага тестів порівняно з усним опитуванням або письмовими відповідями на теоретичні питання полягає насамперед у спрощенні та суттєвому прискоренні процесу перевірки й мінімізації суб’єктивізму під час
оцінювання з боку викладача.
Типовий тест являє собою низку теоретичних запитань або практичних вправ, що супроводжуються кількома варіантами відповіді, один з яких є правильним. Однак, іноді тест може мати більше, ніж одну правильну відповідь.
У цьому збірнику запропоновано 520 тестів, які відповідно до змісту можна піднести до категорії складних, тому що на одне коротке запитання пропонуються відповіді в 4-5 варіантах.