Законодавство України

  Тут подається нормативно-правова база, яка регламентує діяльність загальноосвітнього навчального закладу

Нормативно-правова документація  
Закони України 
Положення, які регламентують роботу закладу 
Інструктивні маиеріали 
 • Інструкція з обліку дітей і підлітків шкільного віку
 • Інструкція про виготовлення печаток і штампів, а також порядок видачі дозволів на оформлення замовлень на виготовлення печаток і штампів
 • Інструкція про порядок ведення трудових книжок працівників
 • Інструкція про порядок забезпечення учнів навчальних закладів підручниками та навчальними посібниками
 • Інструкція про порядок замовлення, видачі та обліку документів про освіту
 • Інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення шкільних дисциплін у 5-класі в 2005/06 навчальному році
 • Порядок проведення зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень випускників навчальних закладів системи загальної середньої освіти
 • Рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу під час проведення навчальних екскурсій та навчальної практики
 • Інструкція щодо ведення класних журналів у 1-4 класах
 • Інструкція щодо ведення класних журналів у 5-11 (12) класах
 • Інструкція про порядок конкурсного приймання дітей (учнів, вихованців) до гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів)

Інші розпорядчи документи

Наказ про затвердження критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти

Наказ про протокол проведення державної підсумкової атестації та форму звітності

Наказ про організацію та порядок оплата праці за заміни тимчасово відсутніх учителів

Наказ про затвердження Типових штатних нормативів загальноосвітніх навчальних закладів

Наказ про врахування середнього бала документа про повну загальну середню освіту

Наказ про прийом дітей до 1 класу загальноосвітніх навчальних закладів

Наказ про порядок прийому дітей до перших класів загальноосвітніх навчальних закладів міста Києва

Наказ про атестацію практичних психологів (соціальних педагогів) загальноосвітніх навчальних закладів та центрів практичної психології і соціальної роботи

Державні санітарні правила і норми влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу ДСанПіН 5.5.2.008-01

Наказ про захист персональних даних

Типовий навчальний план загальноосвітніх навчальних закладів на 2001-2005 н.р.

Типові навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів 12-річної школи

Типові навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів на 2008-2009 н.р.

Типовий навчальний план загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням окремих предметів

Про запровадження 12-бальної шкали оцінювання

Методичні рекомендації щодо організації виховної роботи

Про шкільну форму для учнів середніх закладів освіти

Роз’яснення щодо обліку додаткових годин на індивідуальні та групові заняття

Планування діяльності, ведення документації і звітності усіх ланок психологічної служби

Про печатки, штампи і вивіски загальноосвітніх навчальних закладів

Порядок выдачи дубликатов аттестатов и свидетельств

Рекомендацій щодо порядку використання державної символіки

Правила опіки та піклування

Правила пожежної безпеки для закладів, установ освіти

Правила проведення туристських подорожей з учнівською та студентською молоддю

Порядок забезпечення перевезення організованих груп дітей

Про прийом дітей до 1 класу

Про удосконалення медичного обслуговування  учнів загальноосвітніх навчальних закладів

Перелік платних послуг, які можуть надаватися державними навчальними закладами

Порядок надання платних послуг державними навчальними закладами

Розміри посадових окладів (ставок заробітної плати) працівників навчальних закладів

Примірний статут загальноосвітнього навчального закладу

Нормативи наповнюваності груп, класів навчальних закладів

Обсяг і характер домашніх завдань для учнів початкової школи

Особливості діяльності практичних психологів

Типові правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників закладів

Тривалість уроків у початкових класах

Державна статистична звітність за формою ЗНЗ-1

Форма державної статистичної звітності 76-РВК

Державні тести і нормативи оцінки фізичної підготовленості населення України

Перелік програм, підручників та навчальних посібників рекомендованих для використання в навчально-виховному процесі в дошкільних, середніх загальноосвітніх, спеціальних та позашкільних навчальних закладах (1 частина)

Перелік програм, підручників та навчальних посібників рекомендованих для використання в навчально-виховному процесі в дошкільних, середніх загальноосвітніх, спеціальних та позашкільних навчальних закладах (2 частина)

Про стан навчально-методичного забезпечення початкової школи в період переходу на новий зміст, структуру та 12-річний термін навчання.

Комплекс невідкладних заходів щодо забезпечення профільного навчання учнів старшої школи.

Правила безпеки під час навчання в кабінетах інформатики.

Правила використання комп’ютерних програм у навчальних закладах.

Типова колективна угода між адміністрацією закладу та трудовим колективом.

Про затвердження Правил безпеки під час занять у навчальних і навчально-виробничих майстернях навчальних закладів системи загальної середньої освіти.

Нормативи наповнюваності та поділу груп у дошкільних, позашкільних, загальноосвітніх навчальних закладах

Лист щодо заборони збору коштів у загальноосвітніх навчальних закладах

Лист щодо виставлення оцінок з державної підсумкової атестації учасникам олімпіад роз’яснення

Зміни в організації навчального процесу у 2008/2009 навчальному році для випускників 11 (12) класів

Роз’яснення щодо проведення ЗНО та ДПА у 2009 році лист МОН №1/9-92 від 07.02.09 року.

Лист про навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів на 2010/2011 навчальний рік

Роз’яснення щодо проведення ДПА з фізичної культури та застосування контрольних нормативів

Лист про електронні адреси сайтів, на яких розміщені перші параграфи підручників для  учнів 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів

Лист про проведення ревізії документів щодо надання грифа та свідоцтва про визнання відповідності педагогічним вимогам засобів навчання та обладнання навчального і спеціального призначення для дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів

Лист про перелік навчально-наочних посібників, електронних засобів навчального і загального призначення та ін., рекомендованих для використання у 2010/2011 навчальному році

Лист про порядок закінчення навчального року та проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах в 2010/2011 навчальному році