Перший рівень

1. Розкрийте поняття: що таке господарство? Відповідь сформулюйте в такій формі — допишіть: господарство (економіка) — це

а) ______________________________________________________;

б) засоби виробництва _____________________________________;

в) галузь — це ____________________________________________;

основна галузь матеріального виробництва (виробнича сфера) — це _____________________________________________________;

важливі ланки виробничої сфери — це _________________________________________________________________;

г) галузі невиробничої сфери — це __________________________________________________________________;

д) виробнича і невиробнича сфери становлять ___________________________________________________________________.

2. Складовими розміщення галузей господарства України є

а) _______________________________________________________

б) _______________________________________________________

в) _______________________________________________________

г) _______________________________________________________

д) _______________________________________________________

Другий рівень

1. Позначте на контурній карті міста України, в яких розвинені важкі і легкі галузі промисловості.

2. Накресліть схему «Галузева структура господарства України» (кори­стуйтесь матеріалами підручника).

3. Напишіть у зошиті, як називаються галузі невиробничої сфери?

4. На контурну карту України нанесіть лінії основних залізничних колій.

Третій рівень

1. Поясніть, що таке екстенсивне господарство. Доведіть, чому воно малоефективне?

2. Поясніть, що інтенсивний шлях господарювання? Доведіть, що він більш позитивний.

Четвертий рівень

1. Що таке національний дохід? Чому в Україні за останні роки (2000–2007) він не високий?

2. Чому галузі виробничої сфери вважаються вагомішими в господарстві, ніж галузі невиробничої сфери?

3. Схарактеризуйте структуру і завдання господарства в Україні.

4. Поясніть, що таке промислова агломераці і промисловий вузол? В яких регіонах України вони розташовані?