Очікувані результати: після цього уроку учні зможуть: називати державні органи та установи, що опікуються правами дитини;
оцінювати ситуації порушення прав дитини в сім’ї; розповідати про підстави і процедуру позбавлення батьківських прав; розрізня‑
ти усиновлення та опіку й піклування; моделювати та розв’язувати правові ситуації; висловлювати судження щодо важливості і зна‑
чення виховання дитини в сім’ї.

Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу.
Обладнання: сК України, О. Д. Наровлянський. Правознавство. Практичний курс (підручник для 9 класу), дидактичні матеріали, мультимедійний проектор, комп’ютерна презентація.
                                                                          Хід уроку
І. Організаційний момент уроку
ІІ. Мотивація навчальної діяльності
Перегляд уривка з мультфільму «Попелюшка».
Запитання
1.  Чи були захищені права Попелюшки?
2.  Чи рівні права у доньок і падчерки?
3.  Хто мав би захистити права Попелюшки?

ІІІ. Вивчення нового матеріалу
Метод «Прес»
явважаю, що дитина потребує захисту, тому що…
Учитель пропонує дітям звернутися до сК України ст. 152–154 і скласти схему «Шляхи захисту прав дитини».
Робота в парах
У ч и т е л ь. Бувають ситуації, коли батьків позбавляють бать‑
ківських прав. Обговоріть питання «За що можна позбавити бать‑
ківських прав?».
Практична робота
Розглянути ситуації, прокоментувати їх, відповідаючи на запитання.
1.  Чи є порушення інтересів дитини в кожній ситуації? які саме?
116 Учитель року. Кращі уроки. Правознавство. Практичний курс. 9 клас
2.які правові рішення, на ваш погляд, мають бути ухвалені?
3.  Визначте, у яких випадках є підстави для позбавлення особи
батьківських прав.
4.  Що треба робити дітям, позбавленим батьківського піклування?
5.як держава захищає таких дітей?
Приклади ситуацій
1.  Арсеній був позбавлений батьківських прав щодо старшого си‑
на за те, що навчав його «мистецтва» квартирних крадіжок.
У рішенні суду було зазначено, що Арсеній зловживав свої‑
ми батьківськими правами. Дайте юридичну оцінку рішенню
суду.
2.  Геннадій після смерті дружини почав зловживати алкоголем.
Вихованням 8‑річної дочки перестав займатися. У  зв’язку з цим він був позбавлений батьківських прав. син три роки ви‑
ховувався у школі‑інтернаті. За цей час Геннадій змінив свою поведінку, отримав постійний непоганий прибуток, влашту‑
вавшись на роботу, постійно відвідував дочку, яка просила забрати її додому. У зв’язку з цим Геннадій подав позов до органу
опіки та піклування про поновлення батьківських прав. суд позов задовольнив. Дайте оцінку судового рішення.
3.  Проаналізуйте нижчепропоновані випадки. Визначте, наслідком невиконання якого саме обов’язку стало застосування по‑
збавлення батьківських прав як сімейно‑правової санкції.
1-й випадок. Народивши позашлюбну дитину, Ганна не забрала
її з пологового будинку.
2-й випадок.Батьки 7‑річної Ольги випивають, ніде не працюють, збирають пляшки на вулиці. Дівчинка ніде не вчиться,
погано розмовляє, часто голодує. Чи можна в даному випадку позбавити батьків батьківських прав?
3-й випадок. світлана самостійно виховує доньку 6 років. Вона не змогла влаштувати дитину в дитячий садок, а найняти няню
немає грошей. Йдучи на роботу, вона залишає її вдома без нагляду, іноді доручає нагляд над дитиною своїй сусідці. Чи мож‑
на в даному випадку світлану позбавити батьківських прав?

Питання щодо влаштування дітей, які залишилися без батьківської опіки, вивчається за статтями 207, 243, 244сК України.
Завдання
1.  За поданими критеріями порівняйте поняття «усиновлення»,
«опіка», «піклування», «патронат».
2.  Назвіть спільні ознаки зазначених правових термінів.
3.  Чи достатньо, на вашу думку, в Україні розвинена система за‑
хисту прав дитини?
ІV. Підбиття підсумків уроку
У ч и т е л ь. У середньому в Україні щороку близько 6 тис. дітей залишається без батьківського піклування (за даними Міністерства
у справах сім’ї, молоді і спорту). Держава робить усе можливе, щоб влаштувати цих дітей у сім’ї. Щороку нашими громадянами вси‑
новлюються понад 2 тисяч дітей. Але 4 тисячі залишаються…
Оцінювання навчальних досягнень учнів.
V. Домашнє завдання
1.  Опрацювати § 19 підручника.
2.  Порадьтеся з батьками і разом визначте позитивні і негативні
риси кожного з існуючих шляхів улаштування дітей, що зали‑
шилися без батьківської опіки.