Даний посібник складений відповідно до чинної навчальної програми
для 5 класу загальноосвітніх навчальних закладів «Історія України
(вступ до історії)» і сучасних вимог до викладання історії. У ньому враховані
особистісно-орієнтовані педагогічні технології навчання. Сучасна
історична освіта вимагає від вчителя творчого підходу до планування
уроку, добору завдань та запитань для контролю рівня навчальних досягнень
учнів.
Основна мета даного посібника — допомогти вчителю у розробці поурочних
конспектів уроків шкільного курсу. Водночас, за рішенням
вченої ради Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної
освіти, ці розробки уроків можуть бути безпосередньо використані
у практиці роботи вчителя. У кожній поурочній розробці використовуються
елементи інтерактивних технологій, різноманітні методичні прийоми,
що сприяють розумінню учнями закономірностей історичного
процесу, засвоєнню понять і термінів, оволодінню уміннями й навичками
роботи з підручниками, історичними документами, таблицями
тощо.
Привнесення елементів інтерактивних технологій робить уроки цікавими,
насиченими. Це дозволяє залучати учнів всього класу до роботи.
Адже тільки активний пізнавальний процес може забезпечити успішне
навчання.
Деякі поурочні плани подані в розгорнутому вигляді, щоб продемонструвати
в деталях, яким бачать урок автори посібника. Більшість
поданих розробок, зрозуміло, можуть коригуватись вчителем. Учитель
може привносити в кожен урок елемент творчості, доповнюючи вже запропонований.
При застосуванні представлених розробок на практиці
у вчителя з’являються широкі можливості для творчої діяльності під
час проведення уроків.

[f_button icon=»» size=medium color=orange url=»http://www.yangteacher.ru/wp-content/uploads/2013/11/1072692_2A64B_kagitina_n_a_mokroguz_o_p_vstup_do_istorii_ukraini_5_klas.pdf» target=»_blank»]Скачать посібник[/f_button]