1.  Вставте пропущені слова.
1)  Більшість учених вважають, що люди відокремилися від тваринного
світу в … (Східній Африці) близько … (2,6 млн років тому) і розселилися
на Землі. Близько 1 млн років тому людина почала заселяти … (Європу,
Азію). Місця тимчасового поселення найдавніших людей називають
… (стоянками). На території України найдавніша стоянка первісної
людини знайдена в Закарпатті біля села … (Королеве).
2)  Найдавніші люди займалися … (збиральництвом, полюванням). Такий
спосіб господарства, коли людина не виробляє, а бере все необхідне
в природі, називається … (привласнюючим).

2.  Зробіть підрахунки.
1)  Учені знайшли залишки стоянки найдавніших людей, яка налічує
97 999 років. За скільки років до н. е. виникла ця стоянка?
2)  На Закарпатті археологи знайшли залишки знарядь праці первісних
людей, які налічують 1 00 000 років. Скільки років тому первісні
люди залишили свої знаряддя праці?

3.  Поясніть, чому первісні люди жили стадами.

4.  Користуючись шифротаблицею 1, розшифруйте, як називалася місце-вість, де англійський вчений Лікі знайшов залишки найдавнішої людини — homo habilis — «людини вмілої».
Шифротаблиця 1

19  16  064  03  01  14 31  15  014  30  07  16  11  18  01
Олдувайська ущелина.

5.  Заповніть порівняльну таблицю «Теорії виникнення людини».
Еволюційна теорія Релігійна теорія

6.  Заповніть таблицю «Заняття первісної людини», вписавши в колонки
таблиці відповідні номери наведених складових.
1)Олені; ) зайці; 3) корінці; 4) птахи; 5) злаки; 6) гриби; 7) ягоди; 8) кози;
9) плоди; 10) кабани.

Збиральництво Полювання
3, 5, 6, 7, 9 1, 2, 4, 8, 10

7.  Розв’яжіть головоломку. Впишіть відповіді та прочитайте в зафарбованих
клітинках ім’я вченого, який очолив експедицію археологів до Олдувай-ської ущелини, під час якої були знайдені перші докази існування людини вмілої.

1) Одне з перших занять люди-ни. ) Континент, який заселила
людина. 3) Селище в Україні,
біля якого знайшли залишки
існування пітекантропа. 4) Най-давніша людина — «мавполюдина».

1) Полювання. 2) Азія. 3) Королеве. 4) Пітекантроп. Ім’я вченого: Лікі.

8.  Установіть відповідність між назвами типів людини, їхніми визначеннями
та часом існування.
Австралопітек
Олдувайська
людина
Пітекантроп
«Мавполюдина»
1,6 млн років тому
млн років тому
6 млн років тому
Південна мавпа
«Людина прямоходяча»
«Людина вміла»

9.  Заповніть схему еволюційного шляху розвитку людини, виписавши від-повідні номери наведених складових схеми.
1) Пітекантроп; ) рамапітек; 3) неандерталець; 4) австралопітек; 5) «лю-дина вміла».
Примати
(Мавпа)
Кроманьйонець
(Сучасна людина)

10. Близько 750 тис. років до н. е. людина опанувала вогонь. Опишіть вплив
використання вогню на полювання, зміни в організації людини, побут
людей, вільний час.

11. Археологи знайшли знаряддя праці найдавніших людей, але в музеї їх
переплутали з іншими речами. Виберіть з переліку знаряддя праці най-давніших людей (позначте хрестиком).
Меч Дрюк Палка-копалка
Спис Сокира Кам’яне рубило
Лук Шолом Металевий щит
Палка-копалка, кам’яне рубило, дрюк.

12. Історичний диктант.
1)  На якому континенті виникла найдавніша людина? (Африка)
2)  Як називається тимчасове поселення найдавніших людей? (Стоянка)
3)  Як називається найдавніша стоянка первісних людей на території України? (Королеве)
4)  Як називається найдавніший період існування людства? (Кам’яний вік)
5)  Як називається давній кам’яний вік? (Палеоліт)
6)  Який період розпочався 10 тис. років тому? (Мезоліт)
7)  Який період ще називають «епохою шліфованого каміння»? (Нео-літ)
8)  Уякому періоді з’являються знаряддя праці, вироблені з металу? (Енеоліт)
9)  Що було основним заняттям первісних людей? (Збиральництво)
10) До якої форми господарства належать збиральництво, полювання тарибальство? (Привласнююча)