71.  Укажіть три міста, які в період феодальної роздробленості пе­ребували у складі Галицького князівства.
1)  Холм;  2)  Перемишль;
3)  Овруч;  4)  Теребовля;
5)  Рильськ;  6)  Звенигород.

72.  Укажіть три ознаки греко­католицької церкви за Берестей­
ською унією.
1)  Визнання лише православних догматів;
2)  збереження православних церковних обрядів;
3)  визнання Григоріанського календаря;
4)  підпорядкування Папі Римському;
5)  використання в богослужінні лише латинської мови;
6)  звільнення греко­католицьких священиків від податків.

73.  Укажіть три витяги з документів, які відображають особливос­ті життя українського суспільства упродовж 1930­х років.
1)  «На місцях недостатньо приділяють уваги роз’яснювальній
роботі серед батрацтва та бідноти щодо ліквідації куркуль­
ства як класу».
2)  «Нове в «Шахтинській справі» те, що вона має суто контр­
революційний характер».
3)  «Певна частина державних ресурсів і ресурсів приватного
господарства отримують право вільного обігу на товарному
ринку за принципом купівлі­продажу».
4)  «Допомогу отримають 8 % голодуючих, якщо реалізувати
план організації харчування за рахунок закордонних комі­
сій допомоги».
5)  «Культурно­виховну роботу серед в’язнів Соловецького та­
бору організовано непогано. Драматичною групою завідував
режисер Лесь Курбас».
6)  «Я готовий вислухати будь­які заяви, окрім тих, що стосу­
ються голоду на селі та прохання про допомогу. Голодують
нероби й ледарі, які мають по 30–40 трудоднів на рік».

74.  Укажіть три терміни, що стосуються 1985–1991 рр.
1)  Космополітизм;  2)  гласність;
3)  плюралізм;  4)  пацифікація;
5)  дефіцит;  6)  план «Ост»