61.  Установіть хронологічну послідовність подій.
А  Повстання древлян проти князя Ігоря;
Б  убивство князів Аскольда і Діра (за літописом);
В  подорож княгині Ольги до Константинополя;
Г  початок правління князя Олега у Києві.

62.  Установіть хронологічну послідовність подій.
А  Початок Національно­визвольної війни;
Б  Зборівська битва;
В  Березневі статті;
Г  облога українським військом Львова та Замостя.

63.  Установіть хронологічну послідовність подій.
А  Похід І. Підкови на Молдавію;
Б  визвольне повстання на Правобережній Україні на чолі
із Семеном Палієм;
В  «Чорна рада»;
Г  Віленське перемир’я.

64.  Установіть послідовність українських міст наприкінці ХІХ ст.
за кількістю жителів, починаючи від найбільшого.
А  Київ;  Б  Катеринослав;
В  Одеса;  Г  Харків.

65.  Установіть хронологічну послідовність подій.
А  Відкриття Чернівецького університету;
Б  заснування народовцями політичної організації «Народна рада»;
В  написання Ю. Бачинським праці «Україна незалежна»;
Г  заснування культурно­освітнього товариства «Просвіта».

66.  Установіть хронологічну послідовність подій.
А  Прихід до влади Директорії;
Б  завершення Першої світової війни;
В  прийняття III Універсалу ЦР;
Г  Трудовий конгрес у Києві.

67.  Установіть хронологічну послідовність подій.
А  «Шахтинська справа»;
Б  процес над Спілкою визволення України;
В  «Закон про п’ять колосків»;
Г  ліквідація УАПЦ.

68.  Установіть хронологічну послідовність подій.
А  Львівсько­Сандомирівська операція;
Б  Корсунь­Шевченківська операція;
В  Яссько­Кишинівська операція;
Г  битва за Дніпро.

69.  Установіть хронологічну послідовність подій.
А  Створення Закарпатської області;
Б  ліквідація УГКЦ;
В  смерть А. Шептицького;
Г  операція «Вісла».

70.  Установіть хронологічну послідовність подій.
А  Прийняття Верховною Радою УРСР Конституції УРСР;
Б  усунення М. Хрущова від влади;
В  створення Української Гельсінської групи;
Г  прем’єрний показ фільму С. Параджанова «Тіні забутих предків».