1. Відповідаючи на запитання, закресліть букви відповідних слів, а з букв, що залишилися, складіть назву нового кам’яного віку — періоду, коли людина перейшла від привласнюючого господарства (збиральництво, полювання) до відтворюючого (землеробство, скотарство).Узаг1

1) Метал, сплав міді та олова. 2) Надістота, вигадана людиною. 3) Колектив кровних родичів. 4) Перший людський колектив.

1) Декілька родів. 6) Віра у вигадані над­природні істоти. 7) Розповіді про богів.

8)  Континент, де виникла людина, місце розташування Олдувайської ущелини.

9) Природний об’єкт (знак), що перебуває в родстві з людиною.

1)  Бронза. 2) Бог. 3) Рід. 4) Стадо. 5) Плем’я. 6) Релігія. 7) Міф. 8) Африка.

1)  Тотем. Новий вік: неоліт.

  1. Розв’яжіть кросворд.

Узаг2По горизонталі: 2) Знак родоначальника, природ­ний об’єкт, що перебу­ває в родстві з людиною.

1)         Віра в здатність людей впливати на сили природи, на людей. 8) Виробництво знарядь праці. 10) Велика тварина з хоботом та ікла­ми. 11) Знаряддя праці. По вертикалі: 1) Конти­нент, який заселила лю­дина. 3) Відтворення в ху­дожніх образах духовного

світу людини. 4) Зображення бога, зроблене людиною. 5) Село в Закар­патті, де знайшли залишки найдавнішої людини в Україні. 6) Природний феномен, який вкривав багатометровим шаром землю. 7) Тварина, яку людина привчила. 9) Людина, що вирощує тварин.

По горизонталі: 2) Тотем. 3) Магія. 8) Ремесло. 10) Мамонт. 11) Сокира. По вертикалі: 1) Азія. 3) Мистецтво. 4) Ідол. 5) Королеве. 6) Льодовик.

7)  Корова. 9) Скотар.

  1. Відшукайте слова, складаючи літери (слова розташовані по горизонталі та по вертікалі).

узаг3По горизонталі: рід, мамонт, бог, релігія, молитва, Африка, мідь, спис, кремінь, печера, лук, стадо, Азія, олово, мегаліт. По вертикалі: ремесло, ідол, Ласко, Олдувай, міф.