Близько 40 тисяч років тому на значній території Європи і Азії з’явились неандертальці.

Неандертальці вдосконалили техніку виготовлення кам’яних знарядь праці, навчилися сколювати з ядрищ кам’яні пластинки.

Великим досягненням у житті неандертальців було штучне добування вогню, яке мало величезне значення в умовах суворого клімату. Про Добування вогню тертям вперше дало людині панування над певною силою природи і тим самим остаточно відокремило людину від тваринного царства».

Неандертальці жили в печерах, а там, де їх не було, будували намети, заслони від дощу, вітру й холоду.

Неандертальці удосконалювали знаряддя праці, внаслідок чого відбувався процес природного розподілу праці всередині первісної групи людей. Все це сприяло переходу від первісного стада до нової форми суспільного життя — материнської родової общини, зв’язаної спорідненістю по материнській лінії.

На мал. 1 зображена група первісних мисливців, яка переходить на нове місце полювання.

первісні мисливці переходять на нове місце полювання
Первісні мисливці переходять на нове місце полювання

В період пізнього палеоліту з’явилась нова людина, яка стояла на вищому, ніж неандерталець, ступені розвитку. Це була людина кроманьйонського типу, яка нічим не відрізнялася від людини нашого часу. Добре розвинені руки кроманьйонця були здатні виконувати різноманітні складні трудові процеси, внаслідок чого з’явилися нові, виготовлені з каменю, кісток, рогу й дерева, знаряддя праці. Все це підвищувало продуктивність праці і привело до чіткішого її розподілу між чоловіками і жінками: перші почали постійно займатися полюванням, другі — домашнім господарством.

В період пізнього палеоліту відбувався процес розселення людей на вільних територіях. Освоєння нових територій на півночі стало можливим внаслідок удосконалення знарядь праці, за допомогою яких люди навчилися будувати міцні і теплі житла на зиму та легкі намети на літо, а з шкір звірів і тварин виготовляти хутряний одяг.

На мал. 2 зображено поселення родової общини первісних мисливців. Зліва вгорі бачимо двох підлітків, які несуть хмиз для вогнища. Під деревом троє дорослих чоловіків обробляють тушу вбитого оленя. На передньому плані чоловіки виготовляють знаряддя: один закінчує наконечник для списа, другий витісує ручні рубила. Праворуч жінка грубою ниткою, зробленою, напевно, з жили, шиє хутряний одяг, друга жінка розіслала шкіру шерстю до землі, закріпила її дерев’яними кілочками і починає вискрібувати кам’яним скребком. В центрі зображено чоловіка середнього віку, який тримає в руках лук і стріли, за поясом у нього добре оброблений крем’яний ніж, на грудях — прикраса: намисто із зубів убитих тварин.

родова община первісних мисливців
Родова община первісних мисливців