Мета: перевірити та оцінити знання учнів, засвоєння ними основних понять із теми адміністративного та екологічного права, вчити їх аналізувати нормативно-правові документи; розвивати творче мислення щодо виконання завдань підвищеної складності; виховувати в старшокласників самостійність мислення.

Тип уроку: урок перевірки та оцінки знань.

Форма проведення: контрольна робота.

ХІД УРОКУ

1. Організаційна частина уроку

2. Мотивація навчальної діяльності учнів

Інструктаж щодо виконання контрольної роботи.

3. Виконання письмової роботи

варіант 1

1. Дайте визначення понять: «адміністративне право», «екологічне правопорушення», «адміністративне стягнення», «кримінальна відповідальність за екологічні правопорушення».

2. Проаналізуйте структуру КУпАП.

3. Заповніть таблицю: «Відповідальність за екологічні правопорушення».09.02
4. Розкажіть про міжнародний захист екологічних прав людини.

варіант 2

1. Дайте визначення понять: «екологічне право», «джерела адміністративного права», «адміністративна відповідальність», «адміністративне стягнення».

2. Проаналізуйте Кримінальний кодекс України з точки зору питання кримінальної відповідальності за екологічні правопорушення.

3. Заповніть таблицю: «Адміністративні стягнення».
88

4. Розкажіть про захист екологічних прав людини в Україні.

4. Тематичне оцінювання

Захист творчих проектів.

5. Підсумки уроку

6. Домашнє завдання

Підготувати додатковий практичний матеріал до теми «Кримінальне право».