Мета: розкрити особливості загального й спеціального використання природних ресурсів, сформувати поняття: екологічні правопорушення, екологічна відповідальність, види покарань за екологічні правопорушення; вчити старшокласників відстоювати власну точку зору, розвивати вміння аналізувати, робити висновки, виховувати правову та екологічну культуру.

Тип уроку: комбінований урок.

Форма проведення: евристична бесіда, рольова гра «Засідання міської ради».

Обладнання: Кримінальний Кодекс України, КУпАП.

Хід уроку

1. Організаційна частина уроку

2. Мотивація навчальної діяльності учнів

Повідомлення теми та завдань уроку.

3. Актуалізація знань учнів

Захист екологічних проектів

Учні презентують зроблені проекти.

Бесіда з учнями

1) Що вивчає екологічне право?

2) Назвіть джерела екологічного права.

3) Які принципи та об’єкти екологічного права?

4) Що таке екологічна безпека?

5) Як забезпечити способи її здійснення?

3. Вивчення нового матеріалу

Розповідь учителя

Сьогодні екологічну ситуацію в Україні можна охарактеризувати як кризову, що формувалася протягом тривалого часу через нехтування об’єктивними законами розвитку й відтворення природно-ресурсного комплексу України. Відбувалися структурні деформації народного господарства, за яких перевага надавалася розвитку в Україні сировинно-видобувних, найбільш екологічно небезпечних галузей промисловості.

Економіці України притаманна висока питома вага ресурсомістких та енерговитратних технологій, впровадження та нарощування яких здійснювалося найбільш «дешевим» способом — без будівництва відповідних очисних споруд. Це було можливим за відсутності ефективно діючих правових, адміністративних та економічних механізмів природокористування та без урахування вимог охорони довкілля.

Ці та інші чинники, зокрема низький рівень екологічної свідомості суспільства, призвели до значної деградації довкілля України, надмірного забруднення поверхневих і підземних вод, повітря і земель, нагромадження у дуже великих кількостях шкідливих, у тому числі високотоксичних, відходів виробництва. Такі процеси тривали десятиріччями і призвели до різкого погіршення стану здоров’я людей, зменшення народжуваності та збільшення смертності, а це загрожує вимиранням і біологічно-генетичною деградацією народу України. Винятковою особливістю екологічного стану України є те, що екологічно гострі локальні ситуації поглиблюються великими регіональними кризами. Чорнобильська катастрофа з її довготривалими медико-біологічними, економічними та соціальними наслідками спричинила в Україні ситуацію, яка наближається до рівня глобальної екологічної катастрофи.

Як протистояти такому становищу, які засоби повинна запровадити держава та ограни місцевого самоврядування, громадськість, аби покращився стан екологічної безпеки нашої країни?

Доповнення учнів про спеціальне та загальне використання природних ресурсів.

Рольова гра «Засідання місцевої ради»

Учитель представляє учасників наради: «юристи», «працівники місцевого виконкому», «експерти», «преса».

«Юристи» повідомляють про те, що таке екологічне правопорушення, називають його ознаки, види відповідальності за екологічні правопорушення: дисциплінарну, адміністративну, кримінальну.

«Представники преси» ставлять запитання «юристам» і «представникам виконкому»:

1. Хто повинен за законом відповідати за забруднення Азовського моря?

2. Чи були такі судові позиви або справи?

3. Кого було притягнуто до відповідальності?

4. Які реальні штрафи накладаються за спалення сухого листя?

5. Хто має відповідати за смітники у центрі міста? Чи є посадові особи, на яких накладено штрафні санкції?

6. Коли місцева адміністрація планує сплатити екологічні надбавки населенню?

7. Які екологічні засоби плануються наступного року?

«Представники виконкому» розробляють та виносять на громадське обговорення план дій.

«Експерти» дають оцінку плану, висловлюють свою точку зору, аналізують діяльність і компетентність усіх учасників гри.

5. Підсумки уроку

6. Домашнє завдання

1. Повторити матеріал теми «Адміністративне та екологічне право». Підготуватися до контрольної роботи.

2. Скласти свої пропозиції до цільового комітету Верховної Ради України з питань екологічної безпеки.