Мета: розкрити основні поняття з теми, дати учням уявлення про державне управління й державну службу, ознайомити з адміністративними проступками та стягненнями за них.

Тип уроку: урок вивчення нових знань.

Форма проведення: евристична бесіда.

Обладнання: нормативно-правові документи, накази місцевих органів влади, схема.

Епіграф: Я бачу загибель тієї держави, де закон не має сили й перебуває під чиєюсь владою. А там, де закон володар над правителями, а вони його раби, — я бачу спасіння держави та всі блага, які тільки можуть дарувати державам боги. (Платон)
Хід уроку

1. Організаційна частина уроку

2. Мотивація навчальної діяльності учнів

Ознайомлення з епіграфом уроку.

Бесіда з учнями

1. Яка ідея закладена у словах філософа?

2. Чому, на вашу думку, ідея побудови в Україні правової держави є популярною, але не реалізованою?

3. Якою є найважливіша ознака правової держави?

4. Як співвідносяться епіграф уроку з його темою? До чого тут ідея правової держави та адміністративного управління?

3. Вивчення нового матеріалу

Розповідь учителя про адміністративне право

Адміністративне право подібне до інших складових національної правової системи України. Його слід розглядати:

• як галузь права;

• галузь законодавства;

• юридичну науку;

• навчальну дисципліну.

Як галузь українського законодавства адміністративне право України являє собою систему адміністративних правових норм, інститутів та нормативно-правових актів, що регулюють й охороняють особливе коло суспільних відносин у сфері державного управління.

Як галузь права воно може бути розглянуто в об’єктивному й суб’єктивному плані. В об’єктивному розумінні адміністративне право України характеризується сукупністю адміністративних правових норм, інститутів і нормативно-правових актів, що утворюють його внутрішню та зовнішню форми. Внутрішня форма адміністративного права включає внутрішню побудову — систему адміністративного права. Зовнішня форма характеризується джерелами, що являють собою спосіб зовнішнього вираження змісту адміністративно-правових норм та інститутів. Відповідно до суб’єктивного розуміння адміністративне право України — це сукупність закріплених нормами об’єктивного права можливостей людини і громадянина, що реалізуються у сфері державного управління. Адміністративне право має свій предмет і метод правового регулювання.

виступи учнів

Учні виступають з додатковою інформацією про адміністративне право України, державне управління, державну службу, порушення в цій сфері.

Складання схеми

«Структура адміністративно-правових відносин».

Учні складають схему та обговорюють структуру адміністративно-правових відносин.

Бесіда

1. Як ви зрозуміли, що таке адміністративне право?

2. Назвіть види адміністративних правовідносин.

3. Назвіть учасників адміністративних правовідносин.

4. Доведіть, що адміністративне право — це управлінське право. Аргументуйте свою відповідь.

Учитель. Пригадайте висловлювання істориків щодо «верхів» і «низів», які хочуть чи не можуть управляти по-старому. Якого суспільного явища стосувалися ці слова? Чи стосуються вони адміністративного права та державного управління? Які порушення адміністративного права ви знаєте? З якими стикалися ви чи ваші знайомі?

4. Підсумки уроку

Учитель. Повернімося до епіграфа — слів великого Платона. Отже, як, на вашу думку, пов’язані поняття правової держави та адміністративного права, державного управління? Чи змінилися ваші погляди й точки зору?

5. Домашнє завдання

1. Опрацювати поняття теми, доопрацювати конспект.

2. Підготувати додатковий матеріал про державну службу України.

Додатки

Система адміністративного права

Слово «система» грецького походження й означає порядок, зумовлений планомірним, правильним розташуванням частин цілого.

Система адміністративного права — це структурний взаємозв’язок адміністративно-правових норм та інститутів, що існують у державі. Юридичні норми, котрі сприяють налагодженню правового порядку у відносинах між державою, що здійснює виконавчу владу, та іншими державними та недержавними структурами і громадянами, що контактують з державою та її органами у сфері державного управління, є адміністративно-правовими нормами, а їх сукупність становить адміністративне право.

Адміністративно-правова норма є правилом поведінки, що встановлюється відповідним державним органом і забезпечується санкцією, організованим захистом з боку держави.

До кола суб’єктів адміністративно-правових відносин входять:

• державні органи (органи всіх гілок влади, прокурори, адміністрація державних підприємств, установ);

• службові особи державних органів;

• власник (представник, менеджер, уповноважений власника);

• об’єднання громадян, кооперативи, органи самоврядування, самодіяльні організації (їхні органи);

• соціальні індивіди: громадяни України, іноземні громадяни, особи без громадянства.