Поляки залишилися історичними поляками.

Якою була колись шляхта, такою є й польська демократія та соціалісти.

Релігійні утиски над православними та полонізація такі самі, як і в XVI-XVII ст.

Нема нічого нового на території Польщі

З листа В. Біднова до Д. Яворницького

Мета: охарактеризувати особливості становища західноукраїнських земель у складі Польщі, проаналізувати ситуацію, що склалась на цих землях, дати оцінку політиці польського уряду щодо українства, розвивати логічне та історичне мислення, вчити зіставляти інформацію з різних джерел, аналізувати істо-
ричнии матеріал; виховувати учнів у дусі патріотизму, толерантності.

Обладнання: карта України; підручники: Турченко Ф. Новітня історія Україна, Гупан Н. М., Пометун О. І. Новітня історія України. 10 клас; Падалка С. Хрестоматія з новітньої історії України. 1917—1945 pp., схеми «Західноукраїнські землі в 1920— 1930 pp.», «Політика Польщі щодо українських земель»; роздавальний матеріал: таблиця, діаграма.

Тип уроку: урок формування нових знань, умінь та навичок.

Основні терміни та поняття: пацифікація, сепаратизм, осадники, асиміляція.

Очікувані результати:

Учні зможуть:

• характеризувати становище українських земель у складі Польщі в міжвоєнний період;

• давати оцінку політики польської влади щодо західноукраїнських земель.
Західноукраїнські землі в 1920—1930 pp.
ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент

II. Актуалізація та мотивація навчальної діяльності

Бесіда для актуалізації знань

1. Назвіть і покажіть на карті західноукраїнські землі.

2. Які події відбувались на території цих земель у 1918— 1922 pp.?

3. Якими були бажання населення цих українських земель щодо державного самовизначення? Чому вони не справдились?

4. Між якими державами були поділені українські землі після поразки визвольних змагань?

5. Які міжнародні договори закріплювали цей поділ?

6. Чому країни Антанти звертались до вирішення питання подальшої долі західноукраїнських земель ще до 1923 p.?

Вчитель підбиває підсумок бесіди.

(Див. схему 1)

1

— Сьогодні Польщу називають «арбітром» України в Європі. Протягом історичного розвитку українські землі так чи інакше були пов’язані з Польщею. Не був винятковим і період І пол. XX ст. Розглянемо ситуацію, що склалася на західноукраїнських землях у складі Польщі, і з’ясуємо, чи дійсно нічого не змінилося в її політиці щодо українських земель. (Звертаємось до епіграфа уроку)

III. Формування нових знань, умінь та навичок

План

1. Становище західноукраїнських земель у складі Польщі.

2. Соціально-економічний розвиток західноукраїнських земель у складі Польщі.

IV. Надання учням необхідної інформації

Робота в групах. Метод «Спільний проект»

Клас ділиться на три групи. Кожна група отримує окреме завдання.

Працюють групи з текстом підручників Гупан Н. М., Пометун О. І, Новітня історія України: 1914— 1939 рр.: 10 кл. (Р. 6, С. 309-334); Турченко Ф. Г. Новітня історія України. Частина перша (С. 278—286); Док. 8 «Український політв’язень польського концтабору в Березі Картузькій в. Макар про табірний режим» параграфа № 1 розділу 5 «Західноукраїнські землі» хрестоматії з Новітньої історії України; додатковою літературою: Великий довідник школяра: 5—11 класи.—
С. 466—469; О. Субтельний Україна: Історія, роздавальний матеріал.

1-а група — досліджує правовий статус українських земель у складі Польщі.

• 2-а група — досліджує культурний розвиток українських земель у складі Польщі.

• 3-я група — досліджує соціально-економічний розвиток українських земель у складі Польщі.

На основі опрацьованого матеріалу групи заповнюють таблицю: «Політика правлячих кіл Польщі щодо українських земель».
Заходи Зміст Результат

Після завершення дослідження таблиця має набути такого вигляду (див. табл. 1).

23

4

Робота з поняттями

Асиміляція — уподібнення, злиття одного народу з іншим, внаслідок чого один із них втрачає свою мову, культуру, національну свідомість.

Державна асиміляція національних меншин — політика, спрямована на перетворення національних меншин у складову певної політичної нації.

Національна асиміляція національних меншин— політика, спрямована на створення однонаціональної держави.

Сепаратизм — прагнення до відокремлення.

Осадники — переселенці.

Учитель. У 1920р. для зміцнення польської присутності у східних кордонах польський уряд почав запрошувати до Галичини й Волині переселенців — так званих осадників. Спочатку більшість осадників, особливо на Волині, становили ветерани армії, пізніше стали переважати цивільні. Незважаючи на те, що Галичина була одним із найбільш перенаселених сільськогосподарських регіонів Європи, новоприбулі отримували великі наділи найкращих земель і значні фінансові субсидії. Ті, що вирішували не обробляти землі, посідали привілейовані посади сільських поліцаїв, поштових, залізничних працівників і дрібних чиновників.

Після звіту груп учні обговорюють питання:

1) Виділіть етапи політики правлячих кіл Польщі щодо українства? (Див. таблиці 2, 3)
2) Чим пояснити коригування кур су щодо українських земель Польщею?

3) Чим була викликана політика «пацифікації»?

4) Чим відрізнялось становище Східної Галичини і Волині у складі Польщі?

5) Яким чином українці Галичини ‘ протистояли іноземному впливу?

6) Яка категорія населення переважала на західноукраїнських землях? Чому?

7) Чим була зумовлена масова еміграція західноукраїнського населення в інші країни?

Повідомлення учня на тему «Кооперативний рух на західноукраїнських землях у міжвоєнний період». (Див. діаграму)

V. Закріплення знань

Вчитель звертається до епіграфа уроку шляхом вирішення проблемного завдання:

1) Чи дійсно нічого не змінилося уставленні Польщі до українців? Метод «Прес»

2) Якими термінами, на вашу думку, можна охарактеризувати політику Польщі щодо українців?

VI. Домашнє завдання

Опрацювати відповідні параграфи підручників, нанести на контурні карти західноукраїнські землі, що перебували у складі Польщі, підготувати виступи про українські політичні партії, що діяли на території Польщі.