Цілі:

1. Допомогти учням зрозуміти те, що Перша світова війна в 1915—1916 pp. охопила більшість провідних країн світу, привела до втягування у воєнні дії та воєнне виробництво великих мас населення (як чоловіків, так і жінок).

2. На прикладах використання газів під Іпром, Верденської битви та битви на р. Соммі, підводної війни допомогти усвідомити катастрофічні наслідки для людства застосування новітніх видів зброї масового знищення.

3. Сформувати почуття емпа-тії (співпереживання) до жертв війни, несприйняття воєнних дій як засобу вирішення конфліктних ситуацій.

Завдання:

1. Пояснити учням причини вступу у війну Італії та інших країн.

2. Розкрити катастрофічні наслідки поразки Росії у 1915 р.

3. Виокремити головні складові Верденської битви, битви на р. Соммі, Брусиловського прориву, а також підводної війни 1915—

1917 pp.

4. Розкрити зміну статусу жінки у суспільстві під час війни, залучення її до діючих армій та воєнного виробництва.

5. Охарактеризувати нові види озброєння, що були використані у воєнних діях 1915—1916 pp.

6. Сформувати в учнів уміння:

— використовувати карту для локалізації подій на місцевості;

— уміння працювати зі статистичними матеріалами щодо людських та матеріальних втрат;

— зіставляти події та факти і формулювати своє ставлення до них.

Очікувані результати:

Після уроку учні зможуть:

1. Пояснити причини вступу у війну Італії та інших країн.
2. Описати та показати на карті основні битви 1915—1916 pp., розкрити їх особливості, порівняти людські втрати.

3. Визначити наслідки австро-німецького наступу 1915 р. для Росії.

4. Характеризувати нові види озброєння, що були використані у воєнних діях 1915—1917 pp.

5. Висловлювати свою точку зору стосовно зміни статусу жінки у суспільстві під час війни.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Вчитель на власний розсуд обирає запитання та завдання до уроку 3, запропоновані в підручнику («Перевірте себе») та методичному посібнику (див. рецензію О.Галегової на навчально-методичний комплекс в «Історії України» № 18, 2006 р.)

III. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

У вступному слові до уроку вчитель переконує учнів у важливості вивчення воєнних подій у 1915—1916 pp. Зокрема, вчитель зосереджує увагу на першому масовому використанні німецьким командуванням отруйних газів, яке відбулося 22 квітня 1915 р. під бельгійським містом Іпр. Отруйні гази, від п’ятихвилинного використання яких одночасно загинули 5 тисяч вояків, були варварською антилюдською зброєю масового знищення, пізніше забороненою до використання Женевською конвенцією, яку підписали більшість цивілізованих країн. Однак у роки Першої світової війни отруйні гази застосовувались ще кілька разів і спричинили численні жертви. Свою розповідь вчитель може проілюструвати відеофра-гментами із документального фільму «Перша світова війна», включеними до інтегрованого навчального комплексу «Всесвітня історія, 10 клас».

Застосування словесного і наочного методів викладу матеріалу дозволяє створити у підлітків більш яскраве уявлення про методи ведення війни, про вій

ну як жахливе випробовування не лише для вояків, що безпосередньо беруть участь у воєнних діях, а й для цивільного населення.

1. Австро-німецький наступ на Східному фронті

Виклад цього питання необхідно побудувати на основі широкого використання історичної карти. Якщо в школі немає відповідної настінної карти, вчитель може запропонувати учням локалізувати події у просторі за допомогою атласу «Всесвітня історія, 10 клас», випущеного видавництвом картографії у 2001 р., карт, включених у вищеназваний інтегрований навчальний комплекс (ІНК), або навіть карти у підручнику Т.В.Ладиченко «Всесвітня історія. 10 клас».

Використавши навчальний матеріал, а також за допомогою карти та фотографій, вчитель робить висновки про катастрофічні наслідки австро-німецького наступу 1915 року.

Аналітична бесіда.

Запитання: чому, на Вашу думку, російські війська зазнали нищівної поразки влітку 1915р.?

Робота з наочністю + бесіда.

Вивчення цього матеріалу для учнів буде більш цікавим та емоційно забарвленим, якщо вчитель запропонує їм висловити своє ставлення до долі російського хлопчика-солдата, який потрапив до австрійського полону.

2. Вступ у війну Італії

Самостійна робота з підручником.

Це питання досить детально і зрозуміло викладено у підручнику, тому вчитель може запропонувати учням ознайомитися з ним самостійно.

До диска для учнів з ІНК «Всесвітня історія. 10 клас» включені цікаві фотографії і малюнки воєнних дій на Італійському фронті, які вчитель пропонує розглянути вдома.

3. Верденська битва

Розповідь учителя.

Це питання є яскравою ілюстрацією тези про жахливі страждання, які несе війна. Вивча-
ючи матеріал про воєнні дії під невеликим французьким містом Верден, учні мають усвідомити, чому Верденську битву назвали «верденською м’ясорубкою».

Робота з документом.

Учні мають прочитати уривок

з газети «Русский инвалид» (с. 25 підручника) та дати відповідь на запитання.

4. Брусиловський прорив російської армії

Доповідь учня.

Тема виступу: «Брусиловський прорив».

Робота з документом.

Учні мають ознайомитися зі змістом телеграми російського командування (с. 25—26 підручника) та дати відповідь на запитання до документа.

5. Контрнаступ військ Антанти на р. Соммі

Розповідь учителя.

Характеризуючи нові види озброєння, що з’явилися в цей період, учитель використовує таблицю «Виробництво зброї у 1915 р.» та ілюстрації і відео до уроку «Кампанії 1915—1916 рр.» з ІНК «Всесвітня історія. 10 клас» («АВТ»),

6. Підводна війна

Самостійна робота з підручником.

Технологія «Мікрофон»

Учні по черзі висловлюють думки з приводу допустимості масового знищення мирних жителів під час воєнних конфліктів, наводять аналогічні приклади із сьогодення.

IV. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

Учитель на власний розсуд обирає запитання та завдання до уроку 3, запропоновані в підручнику («Перевірте себе») та методичному посібнику.

V. ПІДСУМОК УРОКУ

Учитель допомагає учням

зробити висновок, що за підсумками 1915—1916 pp. жодна воююча сторона не зуміла досягти значних успіхів, проте країни Антанти поступово накопичували сили для вирішальних боїв.

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Опрацювати матеріал підручника (с. 18—26).
Завдання до уроку З

Початковий рівень

1. Чи погоджуєтеся ви з твердженням:

1.1. 22 травня 1915 р. під бельгійським містом Іпр німецьке командування вперше використало проти англійців танки.

Так Ні

1.2. Воєнні дії на Італійському фронті відбувалися протягом 1915-1917 pp.

Так Ні

1.3. З 1 лютого 1915 р. почалася необмежена підводна війна.

Так Ні

2. Вкажіть правильну відповідь:

2.1. Яка подія сталася 22 квітня 1915 p.?

а) німецьке командування вперше використало отруйні гази проти англійців;

б) французьке командування вперше використало отруйні гази проти німців;

в) англійці вперше використали танки;

г) німці розпочали необмежену підводну війну.

2.2. Коли і на чиєму боці у Першу світову війну вступила Італія?

а) 23 серпня 1914 р. на боці Німеччини;

б) 23 квітня 1915 р. на боці Антанти;

в) 23 травня 1915р. на боці Антанти.

2.3. Прочитайте визначення і вкажіть поняття, яке відповідає його змісту: «Напад на інші країни з метою їх загарбання, політичного чи економічного підкорення, зміни їхнього політичного устрою»:

а) анексія;

б) агресія;

в) конфіскація;

г) реквізиція.

2.4. Вкажіть, вид зброї, який вперше був використаний під час битви на р. Соммі:

а) кулемет;

б) гармата;

в) танк;

г) автомат.

2.5. Яку битву через велику кількість загиблих було названо «м’ясорубкою»?

а) битву біля Горліце;

б) Ютландську битву;

в) битву на р. Соммі;

г) Верденську битву.

2.6. Коли відбувся Брусиловський прорив?

а) 4 липня — 13 серпня 1916 p.;

б) 4 червня — 13 серпня 1916p.;

в) 4 липня — 13 вересня 1916 р.

Середній рівень

1. Вкажіть правильне (кілька варіантів):

1.1. В другій половині 1915 р. російські війська були змушені залишити:

а) Бессарабію;

б) Галичину;

в) Буковину;

г) Сербію;

д) частину Волині;

е) Польщу;

є) Східну Пруссію;

ж) Литву;

з) Курляндію.

1.2. До воєнних кампаній 1915—1916 pp. належать:

а) битва на р.Марні;

б) Горліцька операція;

в) Сарикамиська операція;

т) битва під Верденом;

д) Брусиловський прорив;

е) операція на р. Соммі;

є) Ютландська морська битва;

ж) наступ військ у районі Арраса.

2. У твердженні знайдіть та виправте помилку:

2.1. У 1915 р. основними фронтами залишалися Західний, Східний та Північний.

Відповідь: зайве: Північний.

2.2. У 1915 р. у війну вступили дві нових країни — Італія на боці Німеччини та Болгарія на боці Антанти.

Відповідь: правильно: Болгарія на боці Німеччини та Італія на боці Антанти.

2.3. Турецький фронт биник після вступу у війну Туреччини на боці Німеччини 1 листопада 1914р.
Відповідь: правильно: Кавказький фронт.

3. Вставивши пропущені слова, відновіть текст:

3.1. На середину 1915 р. Росія

вже втратила 3 млн. 1)_,

із них 300 тис. 2)_, а також 15 % 3)_, 10 %

4 )__ЗО % 5)_,

проте 6)_не спромоглася примусити її капітулювати.

Відповідь: 1) вояків; 2) убитими; 3) території; 4) залізниць;

5) промислових потужностей;

6) Німеччина.

3.2. Успіхи союзників у битві під Верденом і в 1)_спонукали Румунію вступити у війну

на боці 2)_. 27 серпня

3 )_______року румунський

4 )_оголосив війну

5 )_•

Відповідь: 1) Галичині, 2) Антанти, 3) 1916, 4) уряд; 5) Центральним державам.

4. Установіть відповідність між битвами Першої світової війни та датами їх проведення:

1) 2 травня — 22 червня 1915 р.;

2) 21 лютого — 18 грудня 1916 p.;

3) 1 липня —18 листопада 1916 р.;

4) 4 червня— 13 серпня 1916р. а) Битва на р. Соммі;

6) Брусиловський прорив;

в) Горліцька битва;

г) Верденська битва.

Відповідь: їв, 2г, За, 46. Достатній рівень

1. Розташуйте події у хронологічній послідовності:

а) початок необмеженої підводної війни;

б) перше використання танків;

в) вступ у війну Румунії;

г) вступ у війну Італії;

д) перше використання отруйних газів.

Відповідь: д, г, в, б, а.
Виробництво зброї у 1915 р. (у тис.)
2. Проілюструйте конкретними історичними фактами загальне твердження:

2.1. Битва, що відбувалася під Верденом з 21 лютого по 18 грудня 1916 p., була однією з най-кривавіших в історії Першої світової війни, недарма її називають «верденською м’ясорубкою».

3. Визначте, про яку подію йдеться:

3.1. «Металеві страхіття прасували окопи, розстрілювали очманілу від страху піхоту, рвали колючий дріт, самі залишаючись невразливими для кулеметного вогню ворога».

Відповідь: перше використання танків під час битви нар. Соммі.

3.2. Під час цієї трагедії, що сталася 7 травня 1915 p., загинуло близько 1200 чол. мирного населення, в тому числі жінок та дітей. Після цієї події німецький кайзер видав наказ, який забороняв дії проти пасажирських суден.

Відповідь: потоплення англійського трансатлантичного лайнера «Лузітанія» німецьким підводним човном.

4. З перерахованих подій визначте ті, що відбувались у 1914 р. (їхні номери запишіть у ліву колонку), та ті, що відносяться до кампаній 1915—1916 pp. (їхні номери запишіть у праву колонку):

1. Ютландська морська битва.

2. Захоплення німецьких колоній Того, Камеруну та Східної Африки.

3. Сарикамиська операція.

4. Наступ російських військ в Галичині та на Буковині.

5. Газова атака проти англійських військ біля м. Іпр.

6. Битва на р. Марна.

7. Відкриття Італійського фронту.

8. Горліцька операція.

Відповідь:

2 1

3 5

4 7

6 8

Високий рівень

1. Чому, на вашу думку, російські війська зазнали нищівної поразки влітку 1915 p.?

2. Оцініть з точки зору моралі факт використання німецькими військовими отруйних газів у

1915 р.

3. Розкрийте мотиви вступу Італії у війну саме на боці Антанти. Яке значення мала ця подія для подальшого розвитку воєнних дій?

4. Які наслідки для воєнних дій на Західному фронті мав Брусиловський прорив? Чому після нього російські війська знову перейшли до оборони?

5. Назвіть передумови початку у 1917 р. необмеженої підводної війни. Які цілі ставила Німеччина, розпочинаючи цю війну?
6. Кросворд «Брусилов»:

1. Назва країни, що вступила у війну в 1915 р. на боці Німеччини.

2. Назва отруйного газу, що був використаний німцями 22 квітня 1915 р. у битві біля м. Іпр.

3. Назва міста на Волині, визволеного російськими військами під час Брусиловського прориву.

4. Назва річки, в районі якої у липні—листопаді 1916 р. проходив контрнаступ військ Антанти.
5. Назва міста-фортеці, визволеного російськими військами під час воєнних дій в Карпатах на початку 1915 р.

6. Назва країни, що вступила у війну в 1915 р. на боці Антанти.

7. Назва міста, в якому 29 квітня 1915 р. було підписано таємний договір між Великою Британією та Італією.

8. Назва міста, біля якого у лютому—грудні 1916 р. відбулася одна з найкривавіших битв Першої світової війни.87 88