Мета. Розглянути процес перетворення християнства на державну релігію імперії Римської; показати роль християнства в розвитку європейської культури.

Очікувані результати. Після уроку діти зможуть: скласти уявлення про основні етапи перетворення християнства на релігію держави Римської імперії; спробувати визначити причини появи різних течій у християнстві; усвідомити вплив християнства на розвиток культури та філософії.

  Основні терміни і поняття. Аріанство, Вселенський собор, каТоли цизм, православ’я.

Тип уроку. Комбінований.

Структура уроку

1.         Організаційний момент

2.         Актуалізація опорних знань

3.         Вивчення нового матеріалу

—           Константин І та  відношення  щодо християнства.

—         Церковні Собори. Виникнення течій у християнстві.

—           Християнство — релігія держави Римської імперії.

4.         Закріплення нових знань

5.         Підсумки уроку

6.         Домашнє завдання

 

             ХІД УРОКУ           

                                                      

І.         ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ.        АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Бесіда за питаннями.

1.         Що спільного було в політиці Діоклетіана і Константина?

2.         У яких сферах суспільного життя Константин проводив полі тику, що відрізнялася від політики Діоклетіана?

Робота над завданням.

Порівняти системи управління, що існували в Римській імперії,— принципат і домінат.

Завдання може виконуватися індивідуально і в ході колективної роботи, найкраще оформити його у вигляді схеми на дошці.

Зразок схеми

Принципат  Домінат
Рання Римська імперія  Пізня Римська імперія
Імператор «перший» у складі сенату, длада сенату поступово обмежувалася.  Посилення влади імператора, сенат утратив роль колективного органу влади.

Аналізуючи виконання завдання, учитель підкреслює, що основ¬ною відмінністю домінату і принципату було зміцнення влади імператора. Посиленню ролі імператора згодом сприяла і християнська церква, бо християнство за Константина набуло статусу державної релігії.

Запитання на повторення.

  1. Де і коли виникло християнство?
  2. Назвіть передумови виникнення християнства.
  3. Як були організовані перші християнські громади?
  4. Які зміни відбулися в християнських громадах у 2-3 ст.?

Учитель підводить учнів до висновку: до 4 ст. християн-

Християнська церква стала багатою і впливовою. Вона відігравала суттєву Я роль в управлінні імперією. Саме єпископи, а не полководці організовували опір варварам. Корінні зміни у відносинах між християнською церквою та імператорською владою відбулися за Константина.

            III.ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1.         Константин І та його відношення до християнства.

Розповідь учителя.

Константин, як і інші імператори 3 ст., залишався язичником, послідовником бога Сонця. Але в 312 року н. е., напередодні вирішаль¬ної битви зі своїм суперником у боротьбі за престол Максенцієм, Константан побачив сон, у якому йому з’явився Христос і звелів ! написати на щитах його війська грецькі літери ХР — перші літери свого імені. Наступного дня Константан побачив у небі хрест, що закривав сонце, і напис: «Цим знаком переможеш». Після поразки Максенція Константин урочисто в’їхав до Рима. Наступного року він видав едикт, яким визнавалася рівноправність християнської релігії та язичницьких культів, а потерпілим від переслідувань хрис¬тиянам поверталося конфісковане майно.

Константин оголосив себе намісником Христа на землі й став активно брати участь у диспутах і дискусіях. У такий спосіб він прищеплював християнству ідеї державної релігії, які стверджували, що імператор має священний статус і релігійний авторитет.

2. Перші собори. Виникнення течій у християнстві.

Розповідь учителя.

Кількість християн після проголошення християнської церкви державною збільшилася принаймні вдвічі. Дедалі більшого значення в церкві стали набувати організаційні та догматичні питании, які хвилювали християнські громади. За вирішення цих питані., що мали не тільки церковне, але й загальнодержавне значення, тс пер узялася держава. У 325 року н. е. Константин скликав у місті Нікеї перший загальноримський (Вселенський) церковний собор, куди були запрошені представники всіх провінцій. Приводом до скликання собору стала єресь (секта) Арія, пресвітера єгипетсько) єпархії. Гострим питанням християнської догматики в той час було питання про двоїсту природу Бога-Сина Христа, який був водночш і Богом, а також  людиною. Арій заперечував рівність Бога-Сина і Боїті Отця. Константин бачив у вченні Арія небезпечну ідею применшені ня не тільки авторитету Бога-Сина, але й узагалі всякого авторите ту, як небесного, так і земного. Щоб уникнути повторення подібніїх суперечок, на соборі був вироблений канон віри, відомий під назвою «нікейського символу віри»: Свята Трійця —  — єдина, вічна; усі три особи Трійці рівні.

У 381 року н. е. в Константинополі був скликаний другий Вселен ський собор, що підтвердив нікейський символ і засудив аріанство та інші єресі.

3. Християнство —  релігія деоржави Римської імперії.

Робота зі схемою.

У ході розповіді вчитель коментує схему, що виконується на дошці або підготовлена заздалегідь.

Становлення християнства

Розповідь учителя.

Після другого Вселенського собору язичницькі храми та їхні слу¬жителі були позбавлені привілеїв і державних субсидій. Символ ста-

рого Риму, статуя Перемоги, була винесена із сенату. Відтоді почи¬нається історія християнської державної церкви. У V ст. християнська церква розпалася, подібно до імперії, на дві половини — західну і східну. Вона являла собою велику матеріальну силу. Економічну основу церкви складали церковні маєтки.

IV.      ЗАКРІПЛЕННЯ НОВИХ ЗНАНЬ

Бесіда вчителя назапитаннями.

—           Чому змінилося ставлення державної влади до християнської церкви?

—           Що спільного було в організації управління християнською церквою та структурі влади країни Римської імперії?

—           Коли відбувся розкол християнської церкви на два напрями?

V.        ПІДСУМКИ УРОКУ

 Вчитель говорить заключне слово.

5.         У 313 року н. е. імператор Константин узаконив християнство.

6.         Константин прагнув зберегти єдину державу, тож йому потрібна була сильна і єдина церква.

7.         У 394 року н. е. християнство змінило статус  релігії державної Римської імперії.

8.         У християнській релігії посилювався розкол між двома напрямами: католицизмом і православ’ям.

VI.      ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

  1. Опрацювати текст параграфа.
  2. Підготуватися до переказу однієї з біблійних притч.