Мета. Дати уявлення про варварські племена, Велике пере­селення народів, падіння Рима й утворення варварських королівств на території імперії; з’ясувати причини роз­паду Римської імперії.

Очікувані результати. Після цього уроку учні зможуть: пояснити, коли і як проходило Велике переселення народів; на­звати причини розпаду Римської імперії; простежити зміни, що відбулися на карті Європи в V ст.

Основні терміни і поняття. Велике переселення народів, вандали готи.

Тип уроку. Комбінований.

Структура уроку

І. Організаційний момент

ІІ. Актуалізація опорних знань

ІІІ. Вивчення нового матеріалу

—                      Варварські племена — сусіди Римської імперії.

—                      Велике переселення народів.

—                      Перше падіння Рима.

—                      Утворення варварських королівств на території імперії.

IV. Закріплення нових знань

V. Підсумки уроку

VI. Домашнє завдання

 

ХІД УРОКУ

 

 1. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
 2. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Робота з датами.

Виконується біля дошки або в ході фронтального опитування. Назвіть події, що відбулися в ці роки: а) 313 р. н. е.; б) 325 р. н. е.;

в)         381 р. н. е.; г) 394 р. н. е.

Перевірка творчого домашнього завдання.

Чого навчає священна книга християн — Біблія?

Переказ та обговорення біблійних притч.

Бесіда за запитаннями.

 1. Як змінилося становище християнства в Римській імперії? (Назвати основні етапи.)
 2. Чому змінювалося ставлення імператорів до християнської церкви?
 3. Що таке єресі? Чому імператори підтримували боротьбу орто­доксального християнства проти єресей?

Підбиваючи підсумки бесіди, учитель підкреслює, що християн­ська церква була останньою опорою римської державності, яка за­непадала. У той час як імператорська влада слабшала, церква міц­нішала, перетворюючись на самостійну державу в державі зі своєю

ідеологією. Ще одним показником послаблення імперії була варва- ішзація римського суспільства.

 1. III.             ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1.Варварські племенасусіди Римської імперії.

Евристична бесіда.

 1. Як ви вважаєте, чи існував вплив варварів на Рим?
 2. Які племена римляни називали варварами?
 3. Як складалися відносини Риму і варварів?
 4. Як впливала Римська імперія на розвиток варварських племен?

Вислухавши відповіді учнів, учитель відзначає, що вплив був взаєм­ним: римляни впливали на варварів, а варвари, зі свого боку, впли­вали на римлян. Під впливом Риму варварські племена перейшли до осілого способу життя, удосконалили знаряддя праці, від натураль­ного обміну перейшли до товарно-грошових відносин; поступово від­булося виділення знаті, яка в усьому намагалася наслідувати рим­лян.

Одночасно з цим спостерігалося проникнення варварів у римське суспільство. Особливо помітним був цей процес в армії. Загони вар­варів (галлів, германців, нумідійців) відігравали помітну роль уже наприкінці періоду республіки.

Вплив варварів на Рим особливо посилюється в часи Пізньої імпе­рії. Діоклетіан і Максиміан були самі за походженням іллірійцями. Найвищі командні посади в армії займали їхні одноплемінники.

Для епохи занепаду і розкладання Римської імперії характерне наслідування варварів в аристократичному середовищі. Ставали модними довга борода і довге волосся, північний крій одягу, з’яви­лися черевики, панчохи і навіть шуби. Варваризувалася також і рим­ська кулінарія: рослинна їжа, характерна для Риму, замінялася м’ясними та молочними стравами.

2.Велике переселення народів.

Коментоване читання.

Учитель звертає увагу учнів на розкриття в підручнику змісту нових понять «гуни», «Велике переселення народів».

Підбиваючи підсумок розгляду питання, слід зазначити, що в IV— V ст. Римська імперія переживала справжню катастрофу. З усіх боків наступали варвари. У запеклій битві під Адріанополем 378 р. н. е. був розбитий і загинув імператор Валент II. Повстання, дезер­тирство і грабунки набули нечуваних доти розмірів.

 

Востаннє Римську імперію зібрав і об’єднав Феодосій І Великий, але це об’єднання було надзвичайно короткочасним і тривало всього один рік. Після смерті Феодосія І (395 р. н. е.) його спадкоємцями стали двоє неповнолітніх синів. Відтоді настає період глибокого роп кладання державної влади — правління опікунів імператорів. ОпІ кунами імператорів ставали впливові германські вожді.

Згідно з волею Феодосія І, опікуном Аркадія, імператора східної половини імперії, був призначений галл Руфін, а Гонорія — вандіиі Стиліхон. Неприязні ВІДНОСИНИ’між східним і західним двором і ПО рожнеча між опікунами молодих імператорів остаточно послабіти опір римлян варварам, які прорвалися через кордони.

3.Перше падіння Рима.

Розповідь учителя.

Руфін і Стиліхон, які ненавиділи один одного, по черзі звертали ся за підтримкою до готського вождя Аларіха. Цим готувався ґруїі і для подальшого захоплення Рима германцями.

Після смерті Стиліхона (408 р. н. е.) Аларіх двічі облягав Рим. Під час облоги раби-германці влаштували погром своїх панів, відчи нили Аларіху Саларійські ворота і в кількості 40 тис. воїнів пере­йшли на його бік. 14 серпня 410 р. н. е. Аларіх узяв Рим і піддав місто жорстокому руйнуванню, захопив масу здобичі та військовополонених. Для спла ти данини вождю готів сенат наказав конфіскувати храмове та при ватне майно і переплавляти дорогі речі й статуї.

Певною мірою захоплення Рима Аларіхом можна вважати кін­цем Римської імперії та греко-римської античності.

 1. Утворення варварських королівств на території імперії.

Робота за контурною картою з опорою на текст підручника.

Прочитайте текст параграфа і позначте на контурній карті дер­жави, утворені на руїнах Римської імперії протягом V ст.:

 1. державу вестготів у Галлії й Іспанії;
 2. державу бургундів;
 1. державу франків;
 2. державу аламанів;
 3. державу остготів;
 4. державу вандалів в Африці;
 5. державу Одоакра в Італії.

 IV.    ЗАКРІПЛЕННЯ НОВИХ ЗНАНЬ

Учитель перевіряє правильність виконання завдання. Якщо до­зволяє час, можна провести бесіду за запитанням.

Бесіда за запитанням.

Які причини викликали розпад Римської імперії?

V.      ПІДСУМКИ УРОКУ

Учні з допомогою вчителя відзначають, що розпад Західної Рим­ської імперії став наслідком двох основних причин:

—    занепад римської рабовласницької держави;

—      зростання варварських племен.

VI.     ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1.Опрацювати текст параграфа.

2. Завершити роботу за контурною картою.