Формування картографічних знань та вмінь
За допомогою карти атласа «Реформація в Європі в XVI ст.» дайте відповіді на запитання.
1.  Назвіть державу, до якої входили землі Німеччини.
2.  Назвіть держави, які межують зі Священною Римською імперією.
3.  Назвіть місто, в якому вперше виступив з протестом проти продажу
індульгенцій Мартін Лютер.
4.  Назвіть держави Європи, в яких поширився католицизм.
5.  Назвіть держави Європи, в яких виникли реформаційні рухи.
6.  Назвіть державу, в якій виникло лютеранство.

Формування хронологічних знань та вмінь
1. Співвіднесіть дати й події.

а) 1517 р.

1) Прийняття програми «Дванадцять статей»;

б) 1520 р.

2) початок Реформації;

в) 1525 р.

3) Селянська війна в Німеччині;

4) відлучення Лютера від церкви

Відповідь: а – 2; б – 4; в – 1.

а) 1524–1526 р. 1) Виступ Лютера з «95 тезами»;
б) 1529 р. 2) підписання миру між католиками й протестантами;
в) 1555 р. 3) Селянська війна в Німеччині;
4) утвердження протестантизму

Відповідь: а – 3; б – 1; в – 2.
2.  Розставте події в хронологічному порядку.
а) Селянська війна в Німеччині;
б) відлучення Лютера від церкви;
в) підписання миру між католиками й протестантами;
г) виступ Лютера з «95 тезами»;
Відповідь: г – б – а – в.

а) Селянська війна в Німеччині;
б) відкриття Америки Х. Колумбом;
в) початок Реформації в Німеччині;
г) навколосвітня подорож Ф. Магеллана;
д) підписання Аугсбурзького миру;
е) відкриття морського шляху в Індію.
Відповідь: б – е – в – г – а – д.

3.  Відзначте подію, що сталася в Україні і збіглася в часі з Селянською
війною в Німеччині.
а) Перші документальні згадування про козаків;
б) затвердження першого Литовського статуту;
в) похід запорозьких козаків проти Кримського ханства.
Відповідь: в.

4.  Визначте події, які відносяться до першої чверті XVI ст.
а) 1505 р.;
б) 1533 р.;
в) 1524 р.;
г) 1555 р.;
д) 1534 р.
Відповідь: а, в.
5.  Визначте події, які відносяться до другої половини XVI ст.
а) 1600 р.;
б) 1525 р.;
в) 1565 р.;
г) 1533 р.;
д) 1571 р.
Відповідь: а, в, д.

6.  Серед варіантів переліку історичних діячів оберіть той, де наведені
прізвища діячів, що жили в один і той же час.
а)  Мартін Лютер, Васко да Гама, Томас Мюнцер, Фернандо Магел­
лан;
б)  Ернан Кортес, Васко да Гама, Томас Мюнцер, Фернандо Магел­
лан.
Відповідь: б.

Творчі та пошукові завдання та запитання

1.  Заповніть таблиці.

Учасники реформації

Верстви населення

чим були невдоволені?

чого прагнули?

Селяни та бідні городяни

 

 

Міські багатії

 

 

Селяни і дворяни

 

 

                                                                                                  Цілі учасників реформаційного руху

Верстви населення

Цілі

Багаті городяни

 

Князі

 

Лицарі

 

Селяни

 

 

                                                                                 Погляди М. Лютера та т. Мюнцера

Питання для порівняння

М. Лютер

Т. Мюнцер

1. Чиї інтереси відстоював?

 

 

2. До чого закликав?

 

 

3. Ставлення до існуючої влади

 

 

4. Яких засобів боротьби дотримувався?

 

 

                                                               

                                                                      Програми учасників Селянської війни

«Дванадцять статей»

«Статейний лист»

Заможні городяни

 

Селяни

 

Міський плебс

 

 

                                                                      Причини Селянської війни в Німеччині