Формування картографічних знань та вмінь
За допомогою карти атласа «Контрреформація в Європі в XVI ст.» дайте відповіді на запитання.
1.  Назвіть європейські держави, в яких поширився протестантизм.
2.  Назвіть європейські православні держави.
3.  Назвіть європейські держави, в яких перемогла Контрреформація.
4.  Назвіть найбільш важливі єзуїтські центри.
5.  Назвіть основні центри Контрреформації.
Формування хронологічних знань та вмінь

Сіввіднесіть дати та події.

а) 1534 р.

1) Роки життя І. Лойоли

б) 1536 р.

2) Аугсбурзький мир

в) 1555 р.

3) створення Ордену єзуїтів

 

4) твір Кальвіна «Настанови у християнській вірі»

Відповідь: а – 3; б – 4; в – 2.

Творчі та пошукові завдання та запитання

1.  Співвіднесіть імена і факти біографій.

а) М. Лютер

1) Вождь Селянської війни в Німеччи

б) Т. Мюнцер

2) реформатор церкви в Німеччині

в) Ж. Кальвін

3) засновник Ордену єзуїтів

г) І. Лойола

4) реформатор церкви у Швейцарії

Відповідь: а — 2; б — 1; в — 4; г — 3.

5.  Прочитайте уривки з історичних джерел і дайте відповіді на запи­
тання.
Текст 1. Статут Ордену єзуїтів
«Хоча Євангеліє вчить, і це церква визнає за догмат, що віруючі у Христа мають коритися папі римському як главі церкви й наміснику Ісуса Христа, проте для того, щоб засвідчити покору нашому товариству взагалі і повне самозречення кожного члена зокрема, щоб всенародно засвідчити рішучу відмову від власної волі, ми зобов’язуємося прийняти обітницю слухняності. Обітниця ця повинна полягати в тому, що ми за­вжди, без зволікання й беззастережно маємо коритися всьому, що ска­жуть нам нинішній і майбутні папи, оскільки це для блага душі і для поширення релігії, які б доручення вони нам не давали, навіть якби во­ни послали нас до турок або до інших невірних. Тому всі, хто має намір вступити до нашого товариства, повинні, перш ніж взяти на себе такий
тягар, добре зважити й подумати, чи володіють вони для цього достат­ньою душевною силою, щоб з божою допомогою піднестися на таку ви­соту. Але в разі, якщо вони твердо вирішили бути воїнами Христовими, то мають ані вдень, ані вночі не знімати меча і щохвилини бути готови­ми виконувати свої обов’язки.
Всі і кожен повинні дати обітницю безумовно коритися генералу
Ордену в усьому, що стосується статуту Ордену. Генерал же зобов’язується
віддавати лише такі накази, які, на його думку, сприяють досягненню товариством мети» (История Средних веков: Хрестоматия. – М., 1988. – С. 190).
Запитання
1)  Що входило до обов’язків членів Ордену єзуїтів?
2)  Назвіть цілі, яких прагнув Орден єзуїтів.
3)  Якими шляхами вони намагалися досягти своєї мети?

Текст 2. І. Лойола. Духовні вправи
«Затишшя — небезпечне і є гіршим за будь­яку бурю, найнебезпеч­ніший ворог — відсутність ворогів! Працюючи на винограднику господаря, ви повинні спиратися на землю лише однією ногою, другу ви маєте уже тримати піднятою для продовження шляху.
І хоч це дуже схвально — служити Богу з чистої любові, проте необ­хідно наполегливо виховувати страх перед божественною величчю, і не тільки той страх, який ми звемо синовнім, а й той страх, який називаєть­ся рабським.
Необхідно, щоб віра в Бога була настільки беззастережною, щоб лю­дина без вагань вирушила в море на дошці, якщо в неї немає корабля!
Якщо церква стверджує, що щось є чорним, що нам видається бі­лим, — ми повинні негайно визнати це!
Якщо ми не знаходимо у священиках та інших церковних ієрархів
бажаної чистоти, ми не маємо звинувачувати їх за це ані у приватних, ані в публічних розмовах, бо це завдасть більше шкоди і ганьби, ніж ко­ристі, оскільки результатом буде ненависть і зневага народу до своїх ієрархів і пастирів.
Необхідно зректися нашої власної волі для того, щоб пройнятися Божою волею, яку виголошує священик…
Підлеглий має дивитися на старшого як на самого Христа. Він пови­нен коритися старшому, як труп, який можна повертати в усіх напрям­ках; як палиця, яка кориться будь­якому рухові; як куля з воску, яку можна видозмінювати й розтягувати в усіх напрямках…
Папі належить коритися беззастережно, навіть заради гріха, і треба вчинити гріх, смертний або простий, якщо цього вимагає священик
в ім’я господа нашого Ісуса Христа або через обітницю покори» (Исто-рия Средних веков: Хрестоматия. – М., 1988. – С. 191–192).
Запитання
1)  Яких якостей вимагав статут Ордену єзуїтів від своїх членів?
2)  Які методи могли застосовувати члени Ордену єзуїтів заради до­
сягнення мети?
Домашнє завдання
1.  Опрацювати матеріал за підручником.
2.  Підготувати повідомлення «Жан Кальвін та його вчення».