Мета. Ознайомити учнів із останніми десятиліттями існування Зх. Римської імперії; зрозуміти  значення падіння Римської імперії в стародавній історії.

Очікувані результати уроку.  Після  уроку учні  6 класу зможуть: скласти представлення про останні десятиріччя існування Зх. Римської імперії; дізнатися про основні напрямки подальшого розвинення держав варварів, утворених на всій території римських провінцій; удосконалити навики учеів встановлення причинно-наслідкових логчних зв’язків.

Основні терміни і поняття. Вандали.

Тип уроку.  Комбінований

Структура шкільного уроку

І.         Організаційний момент

ІІ.        Актуалізація опорних знань

ІІІ.      Вивчення нового матеріалу

1.         Гуни та їхнє вторгнення.

2.         Захоплення Рима вандалами.

3.        Падіння Зх.  Римської імперії.

ІV.      Закріплення нових знань

V.        Підсумки уроку

VІ.      Домашнє завдання

ХІД УРОКУ

І.         ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ.        АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

На цьому етапі уроку доцільно поєднати роботу з датами, що про¬водиться у формі фронтального опитування, і виконання завдань біля дошки.

Робота біля дошки.

1.         Перелічіть варварські племена, що були сусідами римлян.

2.         Заповніть таблицю.

Наслідки впливу римлян на варварські племена Наслідки впливу варварів на римсі.ке суспільство
   

3.         Перелічіть варварські держави, що утворилися на території римських провінцій.

Робота з датами.

1.         Який період історії відомий як Велике заселення народів?

2.         Коли готи завдали першої відчутної поразки римській армії?

3.         У якому році відбувся поділ Римської імперії на дві великі половини — Західну і Східну?

4.         Коли відбулося падіння Рима?

5.         Скільки років існувало «Вічне місто» до взяття його Аларіхом? Результатом роботи учнів на цьому етапі уроку має стати висно¬вок: місто Рим після розграбування вестготами продовжувало існу-вати і навіть заново відбудувалося, але це був уже не старий імператорський Рим. З розпадом Римської імперії змінювався і вигляд усієї Європи.

ІІІ.      ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1.         Гуни та їхнє вторгнення.

Розповідь учителя.

На початку V ст. найбільшу небезпеку для римлян становили гуни — тюрко-монгольські народності, що прийшли зі сходу. За Аттіли Гунське ханство досягло колосальних розмірів, простягнув¬шись від Кавказу до Рейну і Дунаю. На сході зверхність Аттіли визнавалася до меж Великого китайського муру. До складу ханства входили найрізноманітніші племена — скіфи, сармати, алани, фран¬ки й ін. Аттіла підкорив своєму впливу правий берег Дунаю, хотів надалі поширити свою владу на Балканський півострів і Фракію, аж до Константинополя. Імператор Східної імперії Феодосій II пішов на поступки Аттілі: заплатив 6 тис. фунтів золота, визнавши себе васалом гунського хана, погодився на сплату щорічної данини в 700 фунтів золотом і поступився частиною території. Після укла¬дення миру з Феодосієм II Аттіла вторгся до Галлії. Опір Аттілі організував опікун імператора Західної імперії Аецій, який об’єднав римлян і германців-вестготів, франків і бургундів для боротьби з Гунами. Вирішальна битва між Аттілою й Аецієм відбулася 451 р. на Каталаунських полях. То була запекла «битва народів», у якій пе¬ремогу здобули римляни та їхні союзники (готи). Аттіла зазнав не¬вдачі й під час походу в наступному, 452 р. А в 453 р. після смерті Аттіли його ханство розпалося.

2.         Захоплення Рима вандалами.

Евристична бесіда.

  1. Коли був заснований Рим?
  2. Як легенда описує утворення міста?
  3. Коли Рим став столицею імперії?
  4. Чому його називали «Вічним містом»?
  5. Коли відбулося перше падіння Рима?
  6. Як на вашу думку, чи існувала небезпека нової навали варварів на Рим у V ст.?

Вислухавши відповіді й припущення учнів, учитель звертає увагу на причини, що викликали поразку Риму на початку V ст.: непро¬дуктивна праця рабів підривала економічні основи держави; дедалі глибшою ставала криза влади — імператори змінювали один одно¬го, загрузали в інтригах, змовах, залучаючи на свій бік варварів. У 454 р. імператор Валентиніан III був убитий змовниками. Удова імператора Євдокія, щоб помститися за вбивство чоловіка, викли¬кала на допомогу вандальського короля Гейзеріха.

Вандали — союз східногерманських племен. Під натиском гунів у 406 р. вони вдерлися до Галлії та спустошили її. У 409 р. вандали почали селитися в Іспанії. 429 р. Гейзеріх, який правив у 428— 477 pp., переправився в Північну Африку. У 435 р. вандали стали союзниками Риму. Однак через чотири роки вони порушили угоду і захопили Карфаген. Гейзеріх приєднав до своїх володінь Корені Сардинію та Сицилію.

Вандали блокували своїм флотом гирло Тибру і після короткій облоги 2 червня 455 р. захопили «Вічне місто». Протягом двох ТИФ нів Рим зазнавав жорстокого розгрому. Будинки й палаци були ін. руйновані, величезну кількість творів мистецтва знищено.

3. Падіння Зх. Римської імперії.

Розповідь учителя.

Матеріальні ресурси Римської імперії в результаті постійних воєн суттєво скорочувалися. Збіднілі імператори вже не могли розрикн вуватися з армією найманців, які вимагали грошей і землі, і один па одним були повалені.

Під час одного з повстань у 476 р. вождь германських найманцін Одоакр повалив імператора Ромула Августула. За германським ;ши чаєм, Одоакр був піднесений дружинниками на щит і проголопії’ ний імператором. Східний імператор Зенон визнав його своїм спін правителем. Одоакр одержав в управління Італію з титулом римського патриція. Хоч він не прийняв титулу імператора, насправді Одоп і» р став першим германським військовим правителем імперії. Він збп ріг давні римські установи, але конфіскував третину земель, які поділив між своїми воїнами. 23 серпня 476 р. — дата поваленії м Ромула Августула й утворення на території Італії першого гермин ського королівства — вважається датою падіння Зх.Римської імперії.

ІV.      ЗАКРІПЛЕННЯ НОВИХ ЗНАНЬ

Робота зі схемою.

Заповніть пропуски в схемі.

                                                  Падіння Зх. Римської імперії

451 р.   476 р.
Навала гунів Навала вандалів  
  Руйнування Рима  

Бесіда за запитанням.

Що означає слово «вандалізм»? Поясніть його походження.

V. ПІДСУМКИ УРОКУ

Учитель ретельно перевіряє чи правильно заповнено схеми; робить загальні висновки.

—          Зх. Римська імперія припинила своє існування в 476 p., після того як останній римський імператор в Італії, Ромул Августул, був скинутий із престолу варварами.

            — Деякі елементи римської цивілізації збереглися і після падін¬ня імперії та вплинули на культуру наступних епох.

—  Розпад Римської імперії був водночас початком розвитку на¬півфеодальних держав, або королівств, що виникли на римській території.

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

  1. Опрацювати текст параграфа.
  2. Підготуватися до тематичного оцінювання з теми «Пізня Римська імперія».