Мета.         Оцінити навчальні досягнення учнів за результатами вивчення теми, підбити підсумки роботи на уроках історії стародавнього світу в шостому класі.

Очікувані результати. Після цього уроку учні зможуть: удосконалити навички роботи в команді; розширити кругозір, продемонструвати знання, набуті з додаткової історичної літератури, та вміння застосовувати ці знання в ході дидактичної гри; набути навичок історичного мислення, розуміння закономірностей історичного процесу.

Тип уроку. Контроль знань.

Форма проведення. Гра «Брейн-ринг» .

Структура уроку

1.         Організаційний момент

2.         Гра«Брейн-ринг»

3.         Підсумки уроку

ПЛАН  УРОКУ

1.         ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

2.         ГРА «БРЕЙН-РИНГ»

Раунд 1

1.         Яка подія відбулася в Римській імперії в 313 p.?

2.         Дайте загальну назву наведеним поняттям.

«Готи», «галли», «бургунди», «франки», «гуни», «вандали», «сло в’яни».

3.         Якою була різниця між колонами та  рабами?

4.         Про кого йдеться в наведеному уривку?

Король вестготів. У 401 р. він напав на Італію. Використовую чи боротьбу східного і західного дворів Римської імперії, домі гся послаблення обох держав. Захопив Галлію та знову напан на Італію. У серпні 410 р. взяв Рим і піддав його жорстокому руйнуванню.

Раунд 2

1.         Яка подія відбулася в Римській імперії в 395 років н. е.?

2.         Дайте загальну назву наведеним іменам:

Септимій Север, Каракалла, Макрін.

3.         Чим домінат відрізняється від принципату?

4.         Про кого йдеться в наведеному уривку?

У травні 305 років н. е. імператор, згідно з даною обіцянкою, склав

із         себе імператорську владу. Зречення відбувалося в урочистій обстановці в присутності війська і маси народу в трьох милях від м. Нікомедії. Імператор вирушив у рідні Салони, де провів решту свого життя в чудовому палаці, займаючись розведенням квітів і овочів.

Раунд З

1.         Яка подія відбулася в Римській імперії в 455 p.?

2.         Яку назву мала столиця Східної Римської імперії. Дайте пояснення означення її назви.

3.         Що спільного було в політиці Діоклетіана і Константина?

 

4. Про кого йдеться в наведеному уривку?

Об’єднавши під своєю владою всі частини Гунського ханства, він підкорив своєму впливу правий берег Дунаю, наміряючись надалі поширити свою владу на Балканський півострів і Фракію, аж до Константинополя. У 451 р. на Каталаунських полях він зазнав поразки й відступив за Рейн. 452 р. розпочав нову спробу завоювання Італії, що також закінчилася невдало. У 453 р. вождь гунів помер.

 

Раунд 4

4.         Яка подія відбулася в Римській імперії у  394 року н. е.?

5.         Дайте загальну назву наведеним поняттям.

Держава вестготів; держава бургундів; держава франків; держава

пламанів; держава остготів; держава вандалів.

6.         У чому виявився взаємовплив римлян і племен, що сусідили а ними?

7.         Про кого йдеться у наведеному уривку?

Цей імператор був сином римського воєначальника, іллірійця за походженням. Легенда говорить, що напередодні вирішальної битви зі своїм суперником у боротьбі за престол Максен- цієм він побачив сон, у якому Христос явився йому і звелів написати на щитах його війська грецькі літери ХР — перші літери свого імені. Наступного дня він побачив у небі хрест, що закриває сонце, і напис: «Цим знаком переможеш». У вирішальній битві він переміг Максенція і припинив переслідування християн.

Раунд 5

3.         Яка подія відбулася в Римській імперії в 476 p.?

4.         Які події у всесвітній історії одержали назву «Велике переселення народів»?

5.         Яке питання стало  центральним на першому Вселенському соборі?

6.         На початку V ст. Рим уже не мав великого стратегічного Значення. Чому ж узяття Рима варварами було сприйняте як катастрофа не тільки римлянами, але й багатьма представниками інших народів?

Раунд 6

5.         Яка подія відбулася в Римській імперії в 410 p.?

6.         Поясніть походження слова «вандалізм».

7.         Коли відбувся розкол християнства і в чому він виявився?

8.         Чому падіння Римської імперії вважають закінченням періоду стародавньої історії?

 

ІІІ. ПІДСУМКИ УРОКУ

Учитель підбиває підсумки гри і робить загальний висновок, у

му висвітлює значення історії та культурної спадщини Стародавні й го Риму, а також місце історії стародавнього світу в історії люде і ін» З огляду на те, що наступного навчального року школярі почт и вивчати історію середніх віків, необхідно підкреслити, що поваленим

Ромула Августула й утворення на території Римської імперії пери

германського королівства вважається закінченням історії стародм и нього світу. Занепад рабовласницького ладу супроводжувалося ми явою феодального суспільства, античне рабство зникло. Таким чи ном, історичне значення захоплення Рима варварами полягало в тому, що вони вдихнули в античну цивілізацію, яка гинула, нове жн і і м й оновили виробничі засади. Крім цього, слід підкреслити ще один важливий урок античної історії, й історії Стародавнього Риму зокро ма: жодна імперія, якою б могутньою вона не була, не зможе вічмп гнобити підкорені народи.