Творчі та пошукові завдання та запитання
1.  Користуючись скороченнями — «ф» — факт і «п» — погляд (точка зору), вони повинні позначити, які з наведених тверджень подають факти, а які — погляди.
1)  Лютеранська церква стала панівною у Швеції та Данії — «ф»;
2)  Аугсбурзький мир було підписано 1555 р. — «ф»;
3)  Головне — не дотримання обрядів, а істинність віри — «п»;
4)  Орден єзуїтів створив свою державу в Парагваї, яка проіснувала понад 150 років — «ф»;
5)  Людина має право спілкуватися з Богом не тільки через церкву, а й безпосередньо — «п».
2.  Прочитайте уривки з історичних джерел і дайте відповіді на запи­тання.
Текст 1. З біографії герцога Альби
«а) [Оголошення про податок] наповнило місто криками і панікою;
м’ясники, булочники, корчмарі зачинили свої заклади, присягаючись,
що вони краще полишать все, ніж дозволять довести себе до зубожіння;
решта городян були невдоволені припиненням торгівлі, збіглися до
воріт палацу, відкрито вигукуючи, що нехай [герцог] або скасує податок,
або відправить їх на ешафот.
б) [За відгуками сучасника], пивовари відмовлялися варити пиво,
пекарі випікати хліб, цілувальники продавати в шинках. Неможливо бу­
ло купити хліб або м’яса, або пива…» (История Средних веков: Хрестома-тия. — М., 1988. — С. 225–226).
Запитання
1)  Про які події йдеться в документі?
2)  У якій країні вони відбувалися?
3)  Чому герцог Альба запровадив такий грабіжницький податок?

Текст 2. Свідчення сучасника
«…Іспанці кинулися по вулицях… Усі будинки були пограбовані; го­
родян примусили нести здобич до табору, де їх повбивали… Потім місто
підпалили з усіх боків, щоб примусити городян, які переховувалися,
вийти зі своїх притулків. Одних пронизували шпагами, інших рубали
сокирами… тих, які намагалися чинити опір, піддавали тривалим торту­рам…
Майже всі жителі Наардена… були таким чином винищені… [місто] надовго припинило своє існування.
Герцог Альба писав Філіппу II, що «вони перерізали горло бюргерам
і всьому гарнізону і не залишили в живих жодного, народженого жін­
кою…» (История Средних веков: Хрестоматия. — М., 1988. — С. 201).
Запитання
1)  Про які події йдеться в документі?
2)  Як ви вважаєте, яку позицію посідав автор документа? Свою
думку обгрунтуйте.

Текст 3. Звернення до населення Нідерландів
Вам добре відомо, що король неодноразово виявляв бажання при­йняти знову своїх дітей, в якому б відчайдушному становищі вони не
перебували.
Його величність ще раз запевняє вас, що ваші гріхи, якими б чорнимиі вони не були, пробачить і забуде через свою великодушність, якщо ви по­каєтеся і вчасно повернетеся в обійми його величності. Незважаючи на
ваші численні злочини, його величність намагається, як квочка, що скликає своїх курчат, зібрати вас всіх під батьківське крило. Цим король ще раз за­стерігає вас, щоб ви повернулися в його королівські обійми і не чекали,
доки він виявить лють, жорсткість і застосує військо.
Але, якщо ви знехтуєте цією пропозицією милосердя, якщо сприй­мете її, затуливши вуха, як було дотепер, ми вас попереджаємо…, що
спустошимо ваші міста повністю…» (История Средних веков: Хрестома-тия. — М., 1988. — С. 202).
Запитання
1)  Визначте час, коли був написаний цей документ.
2)  Хто його автор?
3)  Як ви вважаєте, про які «гріхи населення Нідерландів» йдеться
у ньому?
4)  Яке, на вашу думку, враження справило це звернення на насе­
лення Нідерландів?
Домашнє завдання
1.  Опрацювати матеріал підручника.
2.  Написати повідомлення на тему «Полководець Альба».