Формування картографічних знань та вмінь
1.  За допомогою карти історичного атласа «Держави Європи в сер. XVII ст.» дайте відповіді на запитання.
1)  Назвіть європейські держави середини XVII ст.
2)  Назвіть держави, де в середині XVII ст. відбувається зміцнення абсолютизму.
3)  Назвіть державу, до складу якої входила Українська козацька дер­жава.
4)  Назвіть держави, які входили до складу Священної Римської ім­перії.
2)  За допомогою карти історичного атласа «Тридцятилітня війна 1618–1648 рр.»

Дайте відповідь на запитання та запишіть умови Вестфаль­ського миру в зошит.
1)  Назвіть міста, де відбувалося підписання Вестфальського миру.
2)  Назвіть держави, які отримали незалежність.
3)  Назвіть території, які відійшли Швеції.
4)  Назвіть території, які відійшли Франції.
5)  Назвіть території, які відійшли Голландії.
6)  Назвіть території, які відійшли Бранденбургу.
7)  Назвіть території, які відійшли Баварії.
8)  Назвіть міста, які зазнали найбільших руйнувань під час війни.
Формування хронологічних знань та вмінь
1.  Співвіднесіть назви етапів Тридцятилітньої війни та їхні хронологіч­ні межі.

а) Чеський

1) 1630–1635 рр.

б) Датський

2) 1625–1629 рр.

в) Шведський

3) 1618–1624 рр.

г) Франко­шведський

4) 1635–1648 рр.

Відповідь:а – 3 ; б – 2; в – 1; г – 4.

Творчі та пошукові завдання та запитання

1.  Прочитайте історичні тексти і заповніть узагальнюючу таблицю
«Тридцятилітня війна».
Текст 1. Альбрехт Валленштейн
Чеський дворянин, який замолодузмінив протестантську віру на
католицьку, відзначився у війнах з венеціанцями, угорцями і турками.
Завдяки двом вдалим одруженням він збагатився. Після битви під Білою
горою Валленштейн скупив стільки маєтків, лісів і копалень, що став
найбагатшою людиною у Чехії. Як найближчий радник імператора він
запропонував йому створити велике наймане військо, яке буде існувати
за рахунок платежів населення завойованих областей.
Виявивши себе видатним організатором, Валленштейн за короткий
час створив 30­тисячну армію найманців, а через рік вона вже зросла до
100 тис. чоловік. Платили найманцям багато й регулярно, проте дис­
ципліна у війську була сувора.
У своїх володіннях Валленштейн налагодив виробництво зброї, зок­
рема гармат та різного спорядження для армії. Свої витрати він швидко
покрив за рахунок величезної воєнної здобичі. Його правилом було
твердження: «Війна годує війну». Спустошуючи одну територію, Вал­
ленштейн просувався зі своєю армією далі, поповнюючи свої війська
жадібними до грабежів бандами найманців. Його війська завдали ряд
поразок датчанам і військам протестантських князів.
Його успіхам гостро заздрили католицькі князі, які боялися, що він
позбавить їх прав на користь імператора. Імператор і сам боявся свого
полководця, який очолював віддані йому війська. Валлейнштейн діяв
дедалі все більш незалежно. Під тиском Максиміліана Баварського та
інших католицьких князів імператор звільнив Валленштейна зі служби.
На початку 1634 р. у фортеці Егср віддані імператору офіцери­змов­
ники вбили Валленштейна (Дрібниця В. О., Крижанівська В. В. Всесвітня
історія. Нова історія XVI — к. XVIII ст. — К., 1998. — С. 100–101).

Текст 2. Густав II Адольф
Густав II Адольф (1594–1632), ставши шведським королем у 1611 р., вів
війни з Росією, Польщею та Імперією з метою територіального розширен­
ня своєї держави. За Столбовським договором 1617 р., він домігся відокрем­
лення від Росії і приєднання до Швеції узбережжя Фінської затоки та Карелії.
Надалі його війська зайняли всю Східну Прибалтику (Ліфляндію, Курлян­
дію та Східну Пруссію). У Тридцятилітній війні Густав II Адольф у битві
7 вересня 1631 р. при Брейтенфельді у Саксонії здобув блискучу перемогу
над армією Католицької ліги. Це сталося завдяки тому, що у своїй армії він
провів важливі перетворення, які давали великі переваги перед супротив­
никами: шведська армія складалася з вільних селян, які були утримувачами
державних земель. Армія була озброєна кремнієвими мушкетами, легкою
скорострільною артилерією. В армії були рухома й дисциплінована піхота,
краща кіннота. Армія Густава­Адольфа не грабувала населення. Крім того,
він був незрівнянним тактиком, його розум, охоплюючи грандіозні страте­
гічні комбінації, не упускав у той же час незначних деталей. Він переміг
армією Валлен  штейна у битві 16 листопада 1632 р. при Лютцені, під час якої
загинув. Ці перемоги дозволили Швеції закріпитися на південному березі
Балтійського моря.
Орієнтовний варіант таблиці

Тридцятилітня війна

Період

Назва

періоду

Роки

основні події

1

Чеський

1618–

1624

У Чехії обраний новий уряд, імператор Ферди­

нанд II позбавляється влади над ним. Розгром

чеського війська поблизу Білої гори. Перемога

Габсбургів та їхніх союзників

2

Датський

1625-1629

Успішний наступ на Габсбургів здійснив датський король Крістіан IV. Фердинанд II створює власну армію, яку очолив Альбрехт Валлен­штейн, проявивши себе як видатний полководець. Данія була змушена укласти мир

і зобов’язалася не втручатися у справи Німеччи­ни. Відставка Валленштейна

3

Шведський

1630-1635

Швеція прагне перетворити Балтійське море насвоє «внутрішнє озеро» і здійснює успішні бойові дії у Німеччині. Валленштейн знов очолює армію католиків. Обстановка знову змінюється на користь Габсбургів

4

Франко­

шведський

1635-1648

Швеція у союзі з Францією веде бойові дії в Німеччині; водночас Франція і Голландія воюють з Іспанією. Обидві сторони виснажені. Виникає загроза поразки Габсбургів. Франція розпочинає мирні переговори

2. Прочитайте уривок з історичного джерела і дайте відповідь на запи­
тання.
Текст 3. Із донесення думи м. Преслау (1639)
Оскільки війна уже багато років не дає землеробу працювати, життя
настільки подорожчало, що тепер скрізь чути стогін, галас і виття голо­
дуючих. Люди їдять собак, котів (…) Голод лютує з такою жорстокістю,
що люди кидаються одне на одного (…)
Збитки, завдані Шведською державою Німеччині, ніколи не будуть
відшкодовані, навіть якщо б потім зважити і продати всю Шведську
державу і вичерпати їх залізні і мідні гори (Дрібниця В. О., Крижанів-ська В. В. Всесвітня історія. Нова історія XVI — к. XVIII ст. — К.,
1998. — С. 72).
Запитання
• Як вплинула тривала війна на умови життя цивільного населення?
Домашнє завдання
1. Прочитати відповідний параграф підручника.
2. Заповнити таблицю «Територіальні надбання країн­учасниць вна­
слідок Тридцятилітньої війни».

Країна

Мета війни

територіальні надбання

Франція

 

 

Священна Римська імперія

 

 

Данія

 

 

Швеція

 

 

Швейцарія

 

 

Голландія