Мета: захист учнівських проектів; контроль та перевірка знань учнів.
    Хід уроку
I.Організаційний момент
ІI.Актуалізація знань учнів
Захист проектів з Конституційного права
Учні захищають проекти за такими темами:
•  «Конституція України — Основний Закон держави»;
•  «Конституційний процес в Україні»;
•  «Верховна Рада України»;
•  «Кабінет Міністрів України»;
•  «Інститут Президентства в Україні»;
•  «Верховний суд України»;
•  «Функції та повноваження прокуратури України»;
•  «Повноваження міліції».
ІІІ.Річне оцінювання
Варіант 1
І рівень
1.  Визначте назву теорії походження держави і права, авторами якої
були К. Маркс та Ф. Енгельс.
а)  Теологічна;
б)  договірна;
в)  економічна;
г)  насильства;
2.  Із нижченаведених обставин визначте ту, яка не виключає юридич-ної відповідальності.
а)  Необхідна оборона;
б)  крайня необхідність;
в)  діяння, пов’язане з ризиком;
г)  службовий примус.
3.  Визначте дату прийняття Конституції України.
а)  24 серпня 1991 р.;
б)  28 червня 1996 р.;
в)  16 липня 1990 р.;
г)  1 грудня 1991 р.
4.  Із нижченаведених виборчих систем визначте ту, за якою обирають-ся депутати міських та сільських рад.
а)  Пропорційна;
б)  змішана;
в)  мажоритарна з одномандатним округом;
г)  мажоритарна з багатомандатними округами.
5.  Із нижченаведених ознак оберіть ту, що є ознакою юридичної особи.
а)  Здатність бути позивачем та відповідачем у суді;
б)  наявність майна, яке є державною власністю;
в)  наявність майна, яке є комунальною власністю;
г)  стовідсоткова сплата податків.
6.  Яка гілка влади формується виключно шляхом виборів?
а)  Законодавча;
б)  виконавча;
в)  судова.
ІІ рівень
Дайте визначення понять:
а)  правопорушення;
б)  функції держави;
в)  правова система.
ІІІ рівень
Охарактеризуйте виборчу систему України.
ІV рівень
У зв’язку із прийняттям колегією Конституційного Суду України рі-шення про відмову у відкритті впровадження по одній зі справ за конс-титуційним поданням це питання було винесено на пленарне засідання
Конституційного Суду. На цьому засіданні була присутня така кількість суддів, за якою пленарне засідання є повноважним. З числа присутніх за відкриття впровадження у справі проголосувала така кількість суддів, яка є рівною строку повноважень Голови Конституційного суду.
Скільки голосів не вистачило для прийняття позитивного рішення?
Відповідь поясніть.
Варіант 2
І рівень
1.  Визначте назву теорії походження держави та права, авторами якої
були Спенсер і Ландау.
а)  Органічна;
б)  психологічна;
в)  насильства;
г)  економічна.
2.  Із нижченаведених обставин визначте ту, що виключає юридичну
відповідальність, право на яку (обставину) є абсолютним.
а)  Крайня необхідність;
б)  уявна оборона;
в)  необхідна оборона;
г)  діяння, пов’язане з ризиком.
3.  Визначте дату прийняття Акта проголошення незалежності України.
а)  16 липня 1990 р.;
б)  24 серпня 1991 р.;
в)  28 червня 1996 р.;
г)  1 грудня 1991 р.
4.  Із нижчеперерахованого переліку виборчих систем визначте ту, за якою обираються народні депутати України.
а)  Пропорційна;
б)  мішана;
в)  мажоритарна з одномандатним округом;
г)  мажоритарна з багатомандатними округами.
5.  Із нижченаведених визначте підставу для дострокового припинення народного депутата України.
а)  Відкликання народного депутата виборцями;
б)  складення повноважень за його особистою заявою;
в)  виключення народного депутата зі складу депутатської фракції;
г)  вступ до політичної партії, кандидати від якої не стали народними депутатами України.

6.  Визначте метод державного управління:
а)  стимулювання;
б)  сполучення;
в)  адміністрування.
ІІ рівень
Дайте визначення понять:
а)  юридична відповідальність;
б)  форми державного устрою;
в)  система права.
ІІІ рівень
Охарактеризуйте конституційно-правові засади діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування в Україні.
ІV рівень
На засіданні Верховної Ради України була присутня така кількість народних депутатів, яка є в 20 разів більшою за вік, по досягненні якого особа є повністю дієздатною. За внесення до порядку денного питання про відповідальність Кабінету Міністрів України висловилися половина депутатів з числа присутніх.
Визначте, скільки голосів не вистачило для прийняття рішення.

Відповідь поясніть.

Відповіді
І варіант: 1 в; 2 г; 3 б; 4 а; 6 а.
ІІ варіант: 1 а; 2 г; 3 б; 4 а; 5 а; 6 в.
іV.підсумки уроку
Учитель пояснює критерії оцінювання контрольної роботи та разом
із класом оцінює рівень досягнутих знань.
Система оцінювання
І рівень
За кожну правильно надану відповідь учні отримують 0,5 бала, а загалом — 3 бали.
ІІ рівень
Кожна правильна відповідь оцінюється в 1 бал, разом — 3 бали.
ІІІ рівень
Відповідь на це запитання оцінюється до 3-х балів.
ІV рівень
Відповідь на запитання оцінюється до 3-х балів