Тема.Організація папством хрестових походів
Вид ігрової методики: імітаційна.
Підвид:ретроспективна (театралізована вистава).
Мета:формування в учнів історичних компетентностей: логічної: •  визначати причини та привід хрестових походів, роз‑
криваючи внутрішні мотиви діяльності історичних осіб; аксіологічної:  •  оцінювати мотиви Папи Урбана ІІ, феодалів, духовенства, рицарів, селян та міщан в організації хрестових походів з позиції загальнолюдських цінностей; мовленнєвої: •  реконструювати образи минулого у вигляді діалогу.
Підготовчий етап
Тривалість — 2 тижні:
•  ознайомлення з фабулою гри;
•  розподіл ролей: учень‑хроніст, Папа Урбан ІІ, по 2 представники від феодалів (граф, герцог), католицької церкви (чернець та
митрополит), дрібних рицарів, селян, купців;
•  підготовка елементів одягу та необхідних атрибутів: обов’язковий елемент для всіх — нашитий білий хрест;
•  вивчення ролей.
Уведення до гри
У ч и т е л ь. Події, що увійшли в історію під назвою «хрестові походи», є досить унікальним явищем, адже сама церква виступи‑
ла ініціатором завойовницьких війн на Близькому Сході. Склалася парадоксальна ситуація: з одного боку проповідування любові, до‑
бра, покірності, прагнення до примирення, з іншого — ідея про насильницьке звільнення Святої землі, бажання помсти.
Дискусійне запитання(інструктаж щодо проведення дивись у грі «Нова структура суспільства»)
Майже в усіх сучасних підручниках з історії вміщено розповідь про хрестові походи. Але ті, хто йшов у хрестові походи, такого словосполучення не знали, воно виникло у кінці XVII ст. Сучасники походів говорили: «паломництво за море», «шлях стежкою
Господньою». У хрестових походах брали участь не лише духовні особи, а й феодали, селяни, городяни. Отже, як ви гадаєте: хрестові
походи — це явище соціальне, економічне чи політичне?
Для ґрунтовної відповіді пропоную переглянути виставу.

Ігровий етап
Розігрування вистави за ролями.
У ч е н ь‑х р о н і с т. Рік 1095 від Різдва Христового. Візантійська імперія переживала скрутні часи. Унаслідок нападів турків‑
сельджуків вона втрачала свої володіння у  Малій Азії. Їхні постійні напади зробили небезпечними шляхи, якими пересувалися
християнські паломники до Святої Землі. Візантійський імператор Олексій І Комнін звернувся з проханням про допомогу до Папи
Римського Урбана ІІ.
У галльській землі в місті Клермон відбувся церковний собор.
На майдані зібрався великий натовп селян, міщан і рицарів. Папа Урбан ІІ вийшов перед натовпом.
У р б а н ІІ. Від Єрусалимських меж та з міста Константинополя прийшло до нас важливе повідомлення, що чужорідне плем’я,
ненависне Богу, вторглося в землі цих християн, спустошило їх грабунками та мечем.Хто матиме честь помститися за це все, хто, як не ви? Нехай гроб Господній, яким нині володіють нечестиві, спонукає вас.
Земля, яку ви заселяєте, утискається вашою значною кількістю і ледь годує тих, хто її обробляє. Звідси і випливає те, що ви одне
одного кусаєте та їсте, ведете війни і завдаєте один одному безліч смертельних ран.
1‑й с е л я н и н (звертаючись до 2-го селянина). Правду каже. Пам’ятаєш, як 10 років тому настав сильний голод… бідняки їли
трупи, виноградне листя. П’ять років потому сталася велика засуха, а рік тому пшениця вкрилася туманом і не визріла. Чим году‑
вати дітей?
2‑й с е л я н и н. Як я можу це забути, коли минулого року потрапив до боргової ями, оскільки не виплатив усіх повинностей.
А ще й десятина. Їм байдуже, чи щось вродилося у полі, чи дістанеться хоч крихта моїм дітям. А ще від гарячки торік померла жін‑
ка. Як виживати?
У р б а н І І. Ставайте на шлях Святого Гробу, відберіть цю землю у нечестивого народу, підкоріть її собі, бо земля ця, як свідчить
Святе Письмо, тече молоком і медом.
1‑й д р і б н и й р и ц а р (звертаючись до іншого рицаря). Як солодко каже: якби скуштувати той мед. Я передостанній син у свого
батька. А за правом наслідування маєток феодала успадковує лише старший син. А нас п’ятеро братів. Молодшим братам батько дав
коней та обладунки і відпустив. Так я став мандрівним рицарем. Де взяти вільні землі? Що робити?
2‑й р и ц а р. В Європі вільних земель немає. Як нема що робити — залишається йти грабувати.
У р б а н ІІ. Єрусалим — то центр землі, найродючіший край порівняно з іншими, земля ця немовби другий рай… і саме це па‑
нівне місто, розташоване в центрі землі, перебуває зараз у полоні своїх ворогів і знищується народами, що не знають Господа.
Г р а ф. Слушно каже. «Панівне місто, розташоване в центрі землі»! Це місто має нам підкоритися!
Г е р ц о г. Так, нам потрібна земля, нам потрібні люди, що там живуть. Але така величезна відстань відділяє нас від того раю. Що
нас чекатиме в дорозі? Чи не забагато це буде коштувати?
Г р а ф. Те варте ризику. Чуєш, що говорить: саме Святе Письмо свідчить, що земля ця тече молоком і медом… Вона має стати
нашою.
К у п е ц ь. Урбан має рацію. Якщо здобути Константинополь, встановити зв’язки із східним ринком, буде набагато легше. Зараз
у Європі великий попит на південні овочі та фрукти, перець, цукор, ліки, дорогі тканини, скляні вироби, ювелірні прикраси. Безпереч‑
но, вирушаючи в таку далечінь, я більше отримаю, ніж втрачу.
У р б а н ІІ. Господь… не припиняє молити про те, щоб ви звільнили його. Допомоги цієї він вимагає особливо від вас.
М и т р о п о л и т. Правильно говорить Урбан ІІ: тільки за допомогою всіх цих людей ми зможемо звільнити Святу Землю від
турків‑сельджуків. Приєднавши нові землі, ми розширимо кордони Святої Церкви.
А б а т. Якщо рицарі підуть на визволення Гробу Господнього, тоді нам, нарешті, спокійніше буде жити без їхнього свавілля, грабунків та розбою.
У р б а н ІІ. Ступайте на цей шлях задля спокутування своїх гріхів, щоб переконатися у незаплямованій славі царства небесного!
У ч е н ь‑х р о н і с т. Коли папа у своїй майстерній промові сказав це… усіх, хто там був, охопило загальне почуття, так що вони
почали кричати.
У с і. Так хоче Бог! Так хоче Бог!
Підбиття підсумків
Запитання для формування компетентностей
Логічної
1.  Розв’язання дискусійного питання.
2.  Чому церква стала натхненником хрестових походів? Хто під‑
тримав церкву в цьому заході? Чому?
3.  Що стало приводом до хрестових походів?
4.  Які були справжні причини походів? Чи говорив про них
Папа?
Аксіологічної
Навіщо Урбан ІІ говорив про святині? Оцініть його виступ з мо‑ральної точки зору.

Просторової
Знайдіть в атласах м. Клермон та м. Єрусалим. Обчисліть від‑стань, яку мали пройти хрестоносці у своїх походах.

Хронологічної
Скільки років минуло з укладання Верденської умови до виступу Папи Урбана ІІ у Клермоні?
Запитання для аналізу ігрової діяльності
Iнструктаж щодо проведення дивись у грі «Нова структура суспільства».